0 antall prosjekter

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Prosjekt til fordypning som ressurs i fag- og yrkesopplæringen

Prosjekt til fordypning har vært tema for flere forskningsprosjekter ved Fafo og HiAk de siste årene. Forprosjektet vil sammenfatte og bygge videre på kunnskap og erfaringer fra disse prosjektene. Ambisjonen for et hovedprosjekt vil være å utvikle ny fors kningsbasert kunnskap med praktisk releva...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Viken

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Curriculum development in Norwegian Vocational Education, through new relations between work life and educational institutions

The theme of this pre-project is collaboration on curriculum development between VET institutions at high school level, work life, and vocational teacher education. The development of new and specific forms of collaboration between these parties is suppos ed to be necessary to obtain relevant sub...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Pre-ALIVE: Pre-project for Assessment for learning in vocational education and training (ALIVE).

Pre-ALIVE is pre-project for a main project "Assessment for learning in vocational education and training" (ALIVE). In recent years different European research initiatives coordinated by German scholars, have been taken to develop models and tools for lar ge scale assessment for VET ("VET-PISA",...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Viken

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Støtte til gjennomføring seminar om Participatory Design ved HiAK

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Viken

PRAKSFOU-Praksisrettet FOU i skolen

KIP - Aksjonsforskning

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Viken

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Akershus

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Delprosjekt - Læringsprosess og produktutvikling: Analyse og implementering av innovative utviklings- og endringsprosjekter

Det prosjektet vi søkte om, kan synes smalt, men inneholdt en utprøving av en modell for samarbeid med bedrifter i regionen. Modellen har vakt meget stor interesse hos de deltakende bedriftene, og har smittet til mange bedrifter som ønsker å ha samarbeids prosjekter med Høgskolen i Akershus om pr...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Viken

MOBI-Mobilisering

Høgskolen i Akershus som regional utviklingsaktør

HiAK er en mellomstor høgskole (ca. 2100 studenter og 250 ansatte). Høsten 2003 vil høgskolen være samlokalisert på Kjeller med studietilbud innen design, yrkesfaglærerutdanning, hus- og kostøkonomutdanning, sykepleie og vernepleie. Plasseringen av høgsko len nær Kjellerinstituttene gir mulighete...

Tildelt: kr 0,52 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Viken