0 antall prosjekter

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Democratisation, Political Participation, and Gender in Malawi

Dette prosjektet har undersøkt muligheter og hindringer for kvinner til å øke deres politiske engasjement i Malawi. Vi har undersøkt effekten av kvinnerepresentasjon i tre arenaer hvor politikk spilles ut; den utøvende makt (presidentens kontor/regjeringen), parlamentet/lovgivende forsamling, og ...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland