0 antall prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Total analytical solution for enabling robust mass spectrometric analysis of organoids and organ-on-chip samples

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

p95HER2 Antibody–drug conjugates (ADC)

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Happy Hands - Hand osteoarthritis therapy App

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Light-assisted cryoprobe for eye surgery

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Confirming commercial feasibility of a superior endotoxin detection assay

...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Switch receptor for use in adoptive cell therapy

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Software for optimizing accessibility and memorability of text in marketing and communication

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Development of CAR-T therapy to treat ovarian cancer

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Glyco-specific antibodies and CAR-T for therapy and diagnostics of solid tumors

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Bispecific antibodies to treat rheumatoid arthritis

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

A urine test for bladder cancer detection and monitoring

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

TandemAb – Validation of a novel antibody technology platform tailored for eradication of hard-to-kill cancer

...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2025

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

DogBiTE – a platform for validation of immunotherapeutic drugs

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Biomarker for personalized therapy of breast cancer by de-escalating adjuvant chemotherapy

FForskere fra OUS og UiO har identifisert en unik biomarkør hos pasienter med brystkreft av typen basal-like, som indikerer en gunstig prognose. Denne gruppen av pasienter representerer i stor grad de med trippel-negativ brystkreft. For tiden gjennomgår mange av disse pasientene kjemoterapi før e...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Pharmacokinetics-on-a-chip

Hvordan kan vi forutsi legemiddel-egenskaper uten dyreforsøk og med så enkelt utstyr som mulig? I stedet for å bruke dyr til å teste stoffer, bruker teamet laboratoriedyrkede organer ("organoider"). Utviklingen av organoider begynner med for eksempel stamceller, som stimuleres til å utvikle seg t...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Medical suction tip with enhanced functionality and efficiency

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Absolut! - A tool for benchmarking ML-methods for Ab-Ag design

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

CRISPR-Cas9 T cell editing pipeline for correcting monogenic mutations

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Safe Room - keeping patients safe through nights

Forskere ved Avdeling for akuttpsykiatri, Nevrologisk avdeling og Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus har i samarbeid med teknologileverandøren Equanostic AS utviklet en prototype av et system kalt "Trygg Natt". Systemet overvåker grunnleggende vitale funksjoner, som respirasjonsfr...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Stabilizing Si as anode in Li-ion batteries

Litium-ion batterier (LiB) inneholder karbon (C) på grunn av dets utmerkede egenskaper, lave kostnader og lave vekt. C-baserte batterier er imidlertid utsatt for brannfare når de brukes over lengre tid eller ved høye spenninger. For å løse sikkerhetsproblemene erstattes noe av karbonet med andre ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A neural network-based image denoising software

Gjennom hele 2023, med støtte fra Kvalifiseringsfondet, har vi omformet en kompleks, AI-basert programvare fra en prototype som kjørte på en oppfinners personlige datamaskin til en skalerbar, skybasert SaaS-løsning. Denne utviklingen har gjort den bredt tilgjengelig og kommersielt levedyktig. Vå...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Mitophagy induction to treat Alzheimer’s disease – a hit-to-lead drug discovery project

Demens påvirker over 50 millioner mennesker over hele verden, med et anslått antall på 80 000-120 000 i Norge. Blant de forskjellige typene demens, utgjør Alzheimers sykdom (AD) 70% av dem. AD er en nevrodegenerativ sykdom, som hovedsakelig forekommer i den eldre befolkningen over 60 år, og de fl...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Real-time newborn screening software

Ved hjelp av kvalifikasjonsmidlene har vi effektivt gjennomført alle arbeidspakkene. Vi har utført en god markedsanalyse med intervju av nøkkelpersoner for næringen, som har vært avgjørende for videre utvikling av forretningmodellen og strategi for produktutviklingen fremover. Vi gjennomførte ogs...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Crystalline polymorphs of Ga2O3 enable new transistors - PolymorFETs

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: A SUPERCONSTRUCT FOR OSTEOPOROTIC FEMUR FRACTURES

Eldrebølgen fører til en økning i antall komplekse brudd rundt et økende antall hofte og kne-proteser. Disse bruddene er kompliserte å behandle, og målet for dette prosjektet er å gjøre kirurgien enklere samtidig som man får mer stabilitet sammenlignet med eksisterende metoder. Brudd i lårbenet h...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Magic Bullets – Harnessing the power of T cell receptor loaded vesicles

Immunsystemet er kroppens innebygde forsvar. Dette er eksepsjonelt bra på å oppdage og eliminere fiender som virus, bakterier og kreftceller. Når man utvikler kreft er det ofte fordi det har pågått en langvarig kamp mellom immunsystemet og kreftcellene hvor kreftcellene til slutt klarer å lure im...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Blood-based test for early detection of lung cancer

Lungekreft forårsaker flest dødsfall i forbindelse med kreftsykdom. Symptomer forekommer sent i forløpet av sykdommen, og dette er grunnen til at lungekreft har så dårlig prognose. Dersom sykdommen oppdages før den har spredt seg (Stadium I) er det over 60% av menn og over 70 % av kvinnene som le...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Novel antibodies to treat chronic inflammation

Revmatoid artritt (RA) er en betennelsestilstand som rammer opptil 1 % av verdens befolkning – 35-50 000 individer i Norge. Denne kroniske sykdommen er mer vanlig hos kvinner enn hos menn, og kan forårsake invaliditet gjennom nedbryting av bein. Den moderne medisinen har funnet en rekke medikamen...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Prostate cancer classifier

Prostatakreft er den vanligste kreftformen i Norge, og rundt 1000 menn dør av den hvert år. De fleste pasientene har kreft uten spredning, og blir behandlet ved å fjerne hele prostatakjertelen. Dessverre får en del av disse tilbakefall av sykdommen. Det er behov for forbedrede tester for å foruts...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Automated quantification of body composition from CT scans

BodySegAI - Kunstig intelligens for å måle muskelmasse hos kreftpasienter BodySegAI kan måle muskler og ulike typer fett hos kreftpasienter ved bruk av allerede eksisterende CT-bilder. Ved integrering i sykehusets systemer kan BodySegAI bidra til å tilpasse kreftbehandlingen individuelt, samt fo...

Tildelt: kr 0,34 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo