0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

FlexOps - Støttesystem for fleksibilitet til bruk i nettdrift

Prosjektet skal utvikle programvare for at nettselskapene skal kunne vurdere når, hvor og til hvilket formål fleksibilitet er tilgjengelig og kan benyttes i nettdrift. Det er store endringer i kraftsystemet, bl.a. på grunn av elektrifisering, tilknytning av nye typer forbruk og mer produksjon h...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New explicit solver for pipeline networks

Utviklingen av LedaFlow er koblet til behovene fra olje og gassindustrien. LedaFlow valideres med data fra industrien. En viktig del blir at brukerne, som identifisere aktuelle områder for videreutvikling, tilgjengeliggjør data for verifikasjon. Kommende olje og gass utbygginger vil være mer komp...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Viken

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

LedaFlow model accuracy improvements required for tighter design to help lower project development and operations costs

Forståelse av flerfase strømningsoppførsel i langdistanse flerfase transport rørledninger har blitt ansett som et nøkkelelement for utvikling av nye olje- og gass oppdagelser. Spesielt er utvikling på dypt vann og i arktiske områder mere komplekst på grunn av tekniske- og miljømessige utfordringe...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Ny metodikk for utvikling av fartøyspesifikke simuleringsmodeller

Prosjektet vil bygge opp en samarbeidsgruppe som skal studere operasjonsegenskaper og operasjonsgrenser for forskningsfartøyet "Kronprins Haakon". Samarbeidsgruppen skal spesifisere innhold i et hovedprosjekt som generisk skal utarbeide forslag til retningslinjer for utvikling, verifisering og va...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Kongsberg on-line Wake model

Kongsberg Digital, Renewables & Utilities, utvikler nå et nytt system for styring og overvåkning av vindparker. Systemet inneholder moduler for tilstandsovervåkning, produksjons-planlegging, overordnet styring av parken og annen driftsstøtte-funksjonalitet. Kongsbergs mål er å komme inn på det...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Viken