0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Relasjonsledelse som virkemiddel for utvikling av læringsmiljø og kompetanse i skolen.

Denne studiens formål er å undersøke hva det er som påvirker refleksjonen i profesjonelle læringsfellesskap i ulike skoler. Tidligere forskning på profesjonelle læringsfellesskap har vist at ulike faktorer har betydning for den kollektive refleksjonen, samtidig som kritikken mot kollektiv refleks...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2016-2022

Sted: Agder