0 prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En digital "dør inn", en "digital koordinator". Digital samhandling- og koordinerinsplattform

Kommunen ønsker at innbygger skal oppleve "en dør inn" til tjenesteapparatet. Vi ønsker at brukerne skal oppleve god kommunikasjon, en lettere selvstyrt hverdag og sømløse tjenester basert på brukernes behov og situasjon. 1. Behovskartlegging- Tidlig fase: Få en oversikt over brukerne/målgruppe...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Viken

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert, kontrollert studie

En 3-dagers intervensjon for CFS/ME hos voksne: en randomisert kontrollert studie Kronisk utmattelsessyndrom/Myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) kan være en alvorlig og invalidiserende tilstand, med høy symptombelastning og lavt funksjonsnivå. Arbeidsuførhet er vanlig og sosialt liv er kan vær...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Viken

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

BESLUTT: Beslutningsstøtte for realisering av økt omsorgskapasitet i helse og omsorgstjenestene basert på sanntidsinformasjon

Regjeringen har en visjon om å skape "Pasientens helsetjeneste" der pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. I dag mangler kommunene gode nok verktøy til å oppnå dette. Man bruker store ressurser på å manuelt aggregere informasjon og mangel på rask tilgang ti...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Viken

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Needs-identified dementia health care service in nursing homes

Temaet for dette ph.d.-prosjektet er brukermedvirkning i helsetjenesteforskning, inkludert James Lind Alliance prosessen, samt hva som er viktig for sykehjemsbeboere med demens, og hvilke opplevelser og synspunkter de har av sykehjemmet både som hjem og institusjon. Formålet med denne studien er ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Viken