0 prosjekter

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Hvordan kan Norge skape 100 "Langskip" på kontinentalsokkelen og eksportere den norske kunnskapen verden rundt?

Konferansen CCS Technology Conference arrangeres i Stavanger 13. januar 2022, og har som hovedmål presentere siste nytt innen teknologisk utvikling av fangst, transport og lagring av karbondioksid, og diskutere hvordan Norge kan akselerere utviklingen videre. Langskip-prosjektet skal demonstrere...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

MVO: Bellonas arbeid i EUs Zero Emissions Platform (ZEP) og støtte til Strategic Energy Technology (SET) plan

Bellonas deltagelse i ZEP, som er EUs egen, offisiell teknologi og innovasjonsplattform for CO2-håndtering (European Technology and Innovation Platform, ETIP), begynte i 2006. Det har fått støtte fra NFR CLIMIT de siste 6 årene (sist under prosjekt 281874) . Bellona skal: - Ta et strategisk leder...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Søknad til Bellonas arbeid i den europeiske nullutslippsplattformen ZEP

CO2-fangst og -lagring (CCS)spiller en svært viktig rolle innen EUs energi-, industri- og klimapolitikk. IPCCs klimarapporter sier eksplisitt at Parisavtalens mål ikke kan nås uten CCS i svært stor skala. Anbefalinger om insentiver og politikk for utrulling av CCS er Bellonas hovedprioritering i ...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Acorn

ACORN prosjektet har undersøkt muligheter for å bruke eksisterende infrastruktur som rørledninger, brønner og andre installasjoner til CO2-transport og injisering. Prosjektet har fokusert på «klynger» i den nordøstlige delen av Skottland. Klyngene består av CO2 utslippskilder, rørledninger og geo...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Sustainability and GHG impact of Bio-CCUS: 2nd IEA Bioenergy Task 41 workshop

N/A

Tildelt: kr 21 702

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

SET9: Bellonas arbeid med biodrivstoff og biomasse, rundt EUs teknologi- og innovasjonsplattform for biodrivstoff EBTP og relaterte fora

Gjennom Bellonas deltakelse i ETIP Bioenergy har plattformens agenda etter mange års arbeid nå tatt inn over seg nyansene ift. biodrivstoff og bærekraft, og ikke minst muligheten for å kombinere bærekraftig biomasse med CCS for å oppnå negative utslipp. Aktivitetene i ETIP Bioenergy har blitt m...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

European Carbon Negative Conference

Bio-CCS er en klima-teknologi som kan levere karbonnegative utslipp ved å fjerne overflødig CO2 fra atmosfæren og lagre det trygt og permanent under bakken. FNs klimapanel (IPCC) sier at Bio-CCS som en karbonnegativ teknologi er nødvendig for å holde global oppvarming innenfor togradersmålet. Til...

Tildelt: kr 99 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Capturing the debate at COP21: The role of CCS in our low carbon future

The IPCC's AR5 drew some sobering conclusions for those working to limit dangerous climate change. As global emissions increase at a rate far outstripping the pace of uptake of measures to reduce them, technologies such as Carbon Capture and Storage (CCS) and the ability to remove CO2 from the a...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Bellona og SINTEFs påvirkningarbeid innen EUs teknologiplattform for CO2-fangst og -lagring (ZEP)

Det politiske arbeidet i ZEP i 2017 har vært preget av CCU - karbonfangst og bruk. Etter at Kommisjonen i sitt forslag til nytt fornybardirektiv inkluderte CCU-deriverte drivstoff under betegnelsen 'fornybare' drivstoff av ikke-biologisk opprinnelse har det vært enormt press på politikerne i EU-P...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Set 6: Bellonas arbeid med biodrivstoff og biomasse, sentrert rundt EUs teknologiplattform for biodrivstoff (EBTP) og relaterte fora

Det søkes om støtte til Bellonas deltakelse i EUs biobrenselplattform EBTP og tilhørende fora. Bellona er representert i EBTPs styre, samt i tre av plattformens arbeidsgrupper og i to taskforces. EBTPs rolle er å gi Kommisjonen forsknings- og faglige anbe falinger for EUs biobrenselforskning og -...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Oslo

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

CCS teknologi innenfor ZEP

Bellona har i tyve år jobbet aktivt med å akselerere implementering av CCS i Norge og i ni år i EU. Vi har gjennom dette opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor områdene teknologi, kommersielle forhold og politikk, både i form av kunnskap og i form a v samarbeid med - og relasjoner til - kom...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Oslo