0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Hudvennlig desinfeksjonsmiddel basert på nanoemulsjoner.

MainSani AS utvikler ny teknologi for hånddesinfeksjon. Konseptet vil bestå av apparatur for påføring av desinfeksjonsmiddel og tilhørende effektiv desinfiseringsvæske. Søknaden gjelder videreføring av et PROSBIO-prosjekt med formål å utvikle en desinfise ringsvæske basert på nanoemulsjoner, tilp...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Utvikling av 2. generasjons hudvennlig desinfeksjonsvæske

MainSani’s forretningside er å utvikle en portefølje av produkter for desinfeksjon av hender. MainSani samarbeider med ledende internasjonale miljøer. MainSani AS er tildelt rett til å benytte EUREKA-logoen i sin profilering. EU-kommisjonen finansierer Ma inSani’s utvikling av et nytt apparat for...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Oslo

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

CLEANHAND - CRAFT-prosjekt

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Oslo

PROSBIO-Prosess- og biomedisinsk industri

Hand Sanitizing Fluid

Prosjektets formål er å utvikle en desinfeksjonsvæske som er tilstrekkelig hudvennlig til at brukere aksepterer hyppig desinfisering av hendene. Sykehusinfeksjoner skyldes ofte dårlig håndhygiene. En større studie utført i USA (The Scenic Study; US 1985) , konkluderer at 30–40% av infeksjonene k...

Tildelt: kr 0,76 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Oslo