0 antall prosjekter

TRE-FoU-programmet TRE

Massivtre - egenskaper og anvendelse

HVA ER MASSIVTRE? Massivtre er treelementer bestående av krysslagte lag av trelameller som er sammenføyet ved liming, treplugger eller ved hjelp av andre mekaniske forbindelser. Antall lag kan variere fra 3 til 9, avhengig av elementenes bruksområde. Ele mentene kan brukes som bærende elementer ...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke

SKOGEN-Skog-ressurser og verdiskaping

Bjørk i synlige konstruksjoner. Et nyskapningsprosjekt ledet av Moelven Limtre AS

Moelven Limtre har i forretningsplanen betydelig satsing på bjørk i limtrekonstruksjoner. Prosjektet er en del av prosjekt støttet av SND, skogeierforreninger og Skogtiltaksfondet. Denne søknad gir prosjektet en nødvendig helhet. Et pilotbygg med bjørk limtre skal benyttes til informasjon og mark...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Ukjent Fylke