0 antall prosjekter

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Innovative and attractive fish dishes (188389)

Attractive seafood dishes for large scale production are in minority among the dishes served in institutional households and industrial kitchens of the HoReCa segment. The seafood dishes present are characterised by low quality due to improper handling, p rocessing, packaging, storage conditions ...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Norconserv 2008

Skolering og kulturbygging blant de ansatte innen kommersialisering er fremdeles en viktig aktiviteten. Norconserv er i ferd med å øke sin forskerstab betraktelig og arbeid med opplæring av de nyansatte er viktig. Arbeidet med også å trekke doktorgradss tipendiatene inn i denne prosessen vil fo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Rogaland

TU-Tungt utstyr

Forskningsautoklav med agitasjon for varmebehandling av næringsmidler, med samtidig måling av termiske egenskaper, trykk og deformasjon

Mat pakket i ulike typer emballasje fra plastposer til metallboks varmebehandles industrielt ved ulike kombinasjoner av tid, trykk og temperatur. Alt fra komplette middagsretter til påleggsprodukter blir enten pasteurisert eller sterilisert i autoklaver d er produktet enten er stillestående eller...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Norconserv

Fremdeles står skolering og kulturbygging blant i kommersialisering som den viktigste aktiviteten i 2007. Arbeidet med å trekke doktorgradsstipendiatene inn i denne prosessen vil fortsette. Den kommende samlokaliseringen med Gastronomisk Institutt og and re matfaglige aktører i Måltidets Hus ans...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Rogaland

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Welfare of Farmed Fish from Harvest to Killing- Meeting the Future Challenge

For salmon, cod and halibut, the fish are often live chilled prior to exsanguination with or without a stunning. From 2007 a new slaughter directive will act demanding that fish are stunned and killed unconsciously. Furthermore the welfare under CO2 suppl ement and chilling is questioned involvin...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Rogaland

INFRA-Infrastrukturtiltak

Gave til Norconserv AS ved 75-årsjubileet - Forskere i utlandet

...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Preservation of muscle food with dielectric heat and modified atmospheres

The prepared meal consumption in Europe and America is expected to double in ten years and strong opportunities are predicted in the crossover trend between health and convenience. For many products this can be met by maintaining the nutritional value thr ough minimal processing. Minimally proces...

Tildelt: kr 4,9 mill.

Prosjektperiode: 2006-2009

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2006 - Norconserv

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak i forbindelse med Fou kommersialisering i Norconserv as 2005

Forny-satsningen ved Norconserv as omfatter fortsatt skolering av forskere og andre ansatte slik at det skapes et miljø og en forståelse for kommersialisering innen bedriften. Dette skal resultere i konkrete prosjekter. Fokusområder vil være: - Jevnlig k ontakt og ideutveksling med Prekubator - ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

SIP-FKD-SIP finansiert av Fiskeri- og Kystdepartementet

Utvikling av minimalt prosesserte produkter fra oppdrettstorsk

Minimal prosesserte produkter er et voksende segment i Europa. Fiskeprodukter er underrepresentert i dette segmentet, hovedsakelig pga av uforutsigbar kvalitet på produkter levert fra tradisjonell fiskeprosesseringsindustri og derved uegnet til minimal pr osessering. Den ofte ujevne tilgangen av ...

Tildelt: kr 18,0 mill.

Prosjektperiode: 2004-2008

Sted: Rogaland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

SOLUBLE GAS STABILISATION AND OTHER ALTERNATIVE TECHNOLOGIES TO MODIFIED ATMOSPHERE PACKAGING OF SEAFOOD

MAP of wet foods (such as fresh fish and meats) are hampered by the large volume of gas to product volume necessary in order to ensure CO2 availability and thereby inhibition of bacterial growth. The ratio between the gas and product volume is often as hi gh as 2 or 3, implicating a package size ...

Tildelt: kr 3,6 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Rogaland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak v/Norconserv

FORNY-satsning ved Norconserv AS omfatter skolering av forskerne og andre ansatte med tanke på kommersialisering av forskningsresultater. Dette er en kontinuerlig prosess hvor fruktene først kan høstes etter betydelig innsats. Aktiviteter i 2003 har omfa ttet presentasjoner fra Prekubator samt o...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2003-2004

Sted: Rogaland

GRUNNFISK-Grunnbevilgning Fiskeri-institutter

Grunnbevilgning - Norconserv

Grunnbevilgningen er en del av den statlige basisfinansiering av NORCONSERV. NORCONSERV er en frittstående stiftelse som arbeider med forskning, utvikling, rådgivning og utdanning innen næringsmiddelteknologi. Instituttet skal fremme brukernes produktivi tet, lønnsomhet og utviklingsmuligheter g...

Tildelt: kr 18,3 mill.

Prosjektperiode: 2001-2008

Sted: Rogaland