0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

From climate knowledge to climate action in sport

Hva er den organiserte idrettens klimaavtrykk og hvilke sider ved idrettsaktivitet fører til størst utslipp av klimagasser? Hva er effektive tiltak for å redusere idrettens klimaavtrykk? Hvordan forholder idrettsledere seg til kunnskap om den organiserte idrettens klimaavtrykk? Og hvordan kan idr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Does ultrasound elastography provide a valid estimation of the amount of muscle damage?

The inability of non-invasive techniques to estimate muscle damage limits our understanding of injury occurrence. Shear wave elastography (SWE) technique provides a reliable (Lacourpaille et al. 2012) and accurate (Eby et al. 2013) quantification of individual muscle shear modulus (i.e., stiffne...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK H-21-47-631 Riding Schools as Future Learning Centers for an Environmentally Just Equine Sector and Broader Society

Rideskoler som fremtidige læringssentre for en miljøbevisst hestesektor og et bærekraftig samfunn Formålet med prosjektet er å gå i spissen for en miljøvennlig transformasjon av hestesektoren. I samarbeid med rideskoler, forbund og høyere utdanningsinstitusjoner i sektoren, har dette prosjektet ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Oslo

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Preventing injuries in youth sport through an interdisciplinary and theory-based approach

De fleste skader blant norsk ungdom skjer i idrett. Norges idrettsforbund og de to største særforbundene, håndball og fotball, jobber derfor systematisk med å gjøre idretten tryggere. I dette prosjektet vil vi utvikle og evaluere en ny tilnærming til skadeforebygging i idrett - et trenerledet pro...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Student athlete learning, psychosocial development, mental and physical health and well-being in secondary school sport classes

Å gi muligheter for talentutvikling i skolen har blitt en populær tilnærming i utdanningssektoren. I Norge er det vanligste eksemplet å tilby talentutvikling i idrett. En ny, spesialisert sektor av norske ungdomsskoler tilbyr nå idrettsklasser til unge idrettsutøvere. Utdanningsdirektoratet har g...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIMED2-FRIPRO forskerprosjekt, medisin og helse

Does human skeletal muscle possess an epigenetic memory of wasting? Targeting UBR5 as a therapy for muscle wasting with age

I Norge er hoftebrudd forårsaket av fall forbundet med dårlig helse og tidligere død. Reduksjonen i muskelmasse når vi blir eldre, bidrar til muskelsvakhet og øker sjansene for fallskade. Når en eldre person blir skadet, oppstår en ond sirkel der personen immobiliseres og taper ytterligere muskel...

Tildelt: kr 8,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES rammebevilgning til NIH 2021-22

Norges idrettshøgskole er kjent som en god forskningsinstitusjon med mange vitenskapelig publiseringer i internasjonalt anerkjente tidsskrift, men kan bli bedre til å skaffe ekstern finansiering fra søknadsbaserte finansieringskilder som EUs rammeprogram. NIH vil innen 1. oktober 2021 ferdigstill...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH 2020

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Støtte til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Mer EU-finansiering til NIH

Med noen av verdens fremste forskningsmiljøer innen idrettsskader, prestasjon, idrettspsykologi, fysisk aktivitet og helse, kroppsøving og idrettens betydning i samfunnet, arbeider NIH på forskjellige måter med å fremme verdens mest miljøvennlige energi for målgrupper i alle aldre og livssituasjo...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

HESTEFORSK: Stable Cultures in Cyberspace. The purpose of the project is to analyse stable cultures in cyberspace in Norway and Sweden.

Under senere år har diskusjonen om menneske-dyr relasjonen fått økt fokus. I dette prosjektet ser vi nærmere på hvordan spørsmål rundt hest og hestens velferd diskuteres i ulike medieformer med et spesielt fokus på kommunikasjonen i sosiale medier. Forskere, elite ryttere, hobby ryttere, foreldre...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 36 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Repetitive Subconcussive Head Impacts - Brain Alterations and Clinical Consequences

Er nikking i fotball farlig? Det vet vi rett og slett ikke, men det skal vi gjøre noe med. Hjernerystelser forekommer hyppig i kontaktidretter, og de langvarige skadevirkningene av dette er det siste tiåret vel etablert. Vesentlig hyppigere enn hjernerystelser, er gjentatte lavgradige hodestøt...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Stimulere til økt open access-publisering i NIHs forskningsmiljøer.

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Generation Sedentary - Understanding the role of sedentary and activity for obesity and non-communicable disease prevention in youth

Projektet 'Generation Sedentary' syftar till att förstå omfattningen av fysisk aktivitet och stillasittande bland barn och unga. Vidare att klargöra samband mellan fysisk aktivitet och stillasittande och utveckling av övervikt och fetma samt metabola risk faktorer bland ungdomar. Vi har un...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

European Youth Heart Study Scientific Symposium 2015

The major non-communicable diseases that threatens global health are cardiovascular disease, cancer and type 2 diabetes, which are convincingly related to physical inactivity. Thus, it is important to generate new knowledge about how health behavior, such as physical activity, affect public healt...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

IS-NORDIC-Nordic Pilot Programme for NSF

Developement and Validation of Screening Methods for Anterior Cruciate Ligament Injury in Females

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Effect of loading-rate and strain-rate on mechanical behaviour of the patellar tendon when measured in vivo

There is theoretical and clinical need to accurately assess tendon mechanical properties non-invasively. Currently, a mismatch between in vitro and in vivo methodologies prevents the full validation of the latter. Furthermore, the viscous nature of tendon s, one their most important properties, i...

Tildelt: kr 8 992

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Lemyre, Pierre-Nicolas Aurora 2009-10 Fransk-norsk forskerutveksling

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler - Norges idrettshøgskole 2008.

Norges idrettshøgskole (NIH) representerer med sine litt over 100 vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesammenheng en liten institusjon. Like fullt har høgskolen et åpenbart potensial for bidrag til kunnskapsbasert innovasjon og kommersialiseri ng. Idrett og fysisk aktivitet utgjør et ...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Westphal, Ralf, STP, GB (start jan 07)

...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturtiltak 2007 - NIH

Høgskolen representerer med sine ca 100 vitenskapelig ansatte i universitets- og høgskolesammenheng en liten institusjon. Like fullt har høgskolen et åpenbart potensial for bidrag til kunnskapsbasert innovasjon og kommersialisering. Idrett og fysisk aktiv itet utgjør et enormt globalt marked, der...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Physical activity level, determinants of physical activity, physical fitness, fatness and health in Norwegian children

INTRODUCTION: The obesity epidemic in the Western World is well known, and even if the prevalence of obesity in Norway is much lower than in countries such as USA and England body weight has increased in Norwegian children during the last decades. Althoug h weight gain is a consequence of higher ...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Oslo

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Norges idrettshøgskole

...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Pavlova, Lora- Bulgaria STP 05/06+06/07

...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

FOLKEHELSE-Folkehelse

Environmental support - Development of a national research center in physical activity and health research

Over the past 10 years there has been a growing recognition of the significance of physical activity as a preventive measure for a number of the major diseases and as a means of promoting mental health and well-being. The preventive potential of lifestyle physical activity is significant and thi...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Oslo

IDR-SAMF-Idrett og samfunn

Psykososialt utbytte og forlenget deltakelse i organisert ungdomsidrett

I prosjektet undersøkes kjønnsrelaterte, sosiokulturelle og sosialpsykologiske faktorers betydning for psykososialt utbytte i form av sosial inklusjon psykisk velvære, motivasjon og frafall i organisert ungdomsidrett. Prosjektets del 1 baseres på en prosp ektiv survey blant en gruppe ungdommer in...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2004-2007

Sted: Oslo