0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Muliggjørende teknologier fra norske FoU-institusjoner

Arrangementet tar sikte på å etablere en arena der muliggjørende teknologier fra norske FoU-institusjoner blir presentert for et relevant publikum. Arrangementet vil inneholde presentasjoner av nye teknologier, panelsamtale med ledere av TTOer, universitet og næringsliv, samt fokus på nettverksby...

Tildelt: kr 80 999

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

A novel decision aid tool for optimal levothyroxine dosage after total thyroidectomy

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Nanospacer: Bringing nanofluidics to the people

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Instant 3D Microscopy

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Cloud based software solution for super-resolution imaging

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Versatile Resolution Targets for Optical Nano- and Microscopes

-

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

MAST waveguide sensor for ultrasensitive gas analysis

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Cyto-Motility and Cyto-Plasticity in Vitro Live-Cell Assay Platform

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: InterNASH - An intercellular-pathway therapeutic for non-alcoholic steatohepatitis

'Non-alcoholic fatty liver disease' (NAFLD) rammer over 25 % av den voksne befolkningen over hele verden. NAFLD omfatter et spekter av relaterte kroniske leversykdommer der fett bygges opp i leveren, som potensielt utvikles til arrdannelse (fibrose), skrumplever (alvorlig, irreversibel fibrose) o...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Instant nanofluidic tau aggregation

Vår Tau-on-Chip-teknologi forkorter tiden som trengs for å produsere tau-proteinaggregater fra måneder til bare noen få sekunder. Alzheimers og Parkinsons sykdom er nært knyttet til proteinet tau (hTau441), da det ender opp som aggregater i menneskehjernen. Tilgjengeligheten av tau-proteinaggrega...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Deep learning in dynamic Possitron Emission Tomography (PET) Imaging

Medisinsk avbildningsteknikker er mye brukt for å visualisere vev, svulster og biologiske prosesser både klinisk ved sykdomsdiagnostikk og hos dyr for forskningsformål. Det finnes ulike typer medisinsk bildediagnostikk der noen fokuserer på å visualisere anatomiske strukturer eller vev (eks. CT, ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Prone Biopsy system (Probios)

Brystkreft er den vanligste krefttypen blant kvinner og en av de viktigste årsakene til kreft over hele verden. For å stille en diagnose kreves det både bildebehandling av kreftsvulsten/celleforandringen (hovedsakelig mammografi og ultralyd), kombinert med en biopsi for å bekrefte patologien. Det...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: ECG Biomarker predicting cardiac arrest in hypothermic patients and patients on psychopharmaceuticals.

Akutt hypotermi har en dødelighet på opptil 40%. Den viktigste dødsårsaken for denne pasientgruppen er hjertestans. Selv om lav kroppstemperatur kan være beskyttende for hjernen, er det stor risiko for hjertestans under gjenoppvarmingen. Administrasjon av medisiner mot hjertestans er en mulighet ...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Next Generation Smolt-Verification

Oppdrettsnæringen er i rask utvikling og utgjør blant de største industriene i Norge. En kritisk fase av lakseoppdrett er smoltifiseringsprosessen, hvor fisken gjennomgår fysiologiske og morfologiske endringer for å tilpasse seg et liv i sjøvann. Korrekt verifisering av smoltstatus er viktig, båd...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

KVAL: 2nd medical use – Dermatology

Hidradenitis suppurativa (HS), også kalt svettekjertelbetennelse, er en kronisk inflammatorisk sykdom. De bakenforliggende årsakene til sykdommen er uklare, og behandling av den er utfordrende. Det finnes i dag ingen kurativ behandling. HS opptrer ofte sammen med andre sykdommer og kan medføre en...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Prognostic Markers for personalized therapy in IBD

Inflammatorisk tarm sykdom (IBD) er en kronisk betennelse i tarmen som inkluderer Ulcerøs Colitt og Morbus Crohn. Globalt øker antall nye pasienter drastisk, og Europa alene har omtrent 2.5-3 millioner IBD pasienter. Det er estimert at dette koster det Europeiske samfunnet over € 2 milliard årlig...

Tildelt: kr 0,49 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Sustainable business models for Snow disease surveillance service. Verifying sustainability of a national disease surveillance service.

Mange smittsomme sykdommer deler de samme symptomene. Helsepersonell trenger derfor informasjon om hvilke smittsomme sykdommer som forekommer i deres pasientpopulasjon for å ta de riktige beslutningene. Snow sykdomsovervåking trekker ut data om påviste agens fra journaler i mikrobiologiske labor...

Tildelt: kr 0,24 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Søknad FORNY2020 Lokale Prosjektmidler 2018/2019

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) er Nord-Norges største innovasjonsselskap og har bidratt til over 80 bedriftsetableringer med utspring i forskningsmiljøene i regionen. Det har bidratt til å skape over 700 arbeidsplasser og det er til sammen hentet inn over 800 millioner kroner i egenkapita...

Tildelt: kr 27,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Marin bioteknologi i Tromsø (MABIT)

...

Tildelt: kr 24,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Salmon Blood - from waste to high value products

Lakseblod - fra avfall til verdi Lakseblod fra norsk oppdrettsindustri blir behandlet som et avfallsprodukt og er det eneste bi-produktet fra Laks som ikke er kommersielt utnyttet. Prosjektets mål er å bruke den høyst tilgjengelige råvaren lakseblod, for å produsere nye kvalitetsprodukter med ...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Prosjekt for kompetanseheving og nettverksbygging

Norinnova Technology Transfer (NTT) er TTO-kontor for UiT Norges Arktiske Universitet, NORUT, UNN og NOFIMA. NTT har de siste årene opplevd en stor økning i oppdragsmengde fra våre forskningsmiljøer. På grunn av mange spennende prosjekter og stor arbeidsmengde har vi utvidet staben og nesten do...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Økt innovasjonstakt gjennom å skape kultur for kommersialisering av forskning

For å lykkes med kommersialisering av forskningsresultater er vi avhengig av et høyt idetilfang noe som forutsetter en god innovasjonskultur hos våre FoU-partnere. Gjennom tilstedeværelse i to utvalgte FoU-miljø, nærmere bestemt Universitetet i Tromsø og Nofima, skal NTT skape kultur for innovasj...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 8th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_17.

BIOPROSP_17 er den 8. internasjonale konferansen i marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program som gir deltakerne mulighet til å bli oppdater...

Tildelt: kr 0,18 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

MDxPol - Marine DNA polymerases as tools for next generation Molecular Diagnostic solutions

Det er et stort behov for å overvåke og diagnostisere kritiske infeksjonssykdommer. Dagens molekylærbiologiske tester kjennetegnes med lang svartid og krever bruk av dyrt utstyr, konsekvensen av dette er at overforbruk av antibiotika. Det er behov for tester som kan gjennomføres nært pasienten, s...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Proof-of-concept: dSTORM - the first entry-level super-resolution nanoscopy solution

Lys består av lyspartikkler som beveger seg som lysbølger. Disse bølgebevegelsene setter begrensninger for hvor små strukturer det er mulig å observere ved hjelp av lys, f.eks i optisk mikroskop. Den nedre grensen for hvor små strykturer det er mulig å observere i optiske mikroskoper betegnes som...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Verifying a New Generation of Oncolytic Peptides as Cancer Immunotherapeutic Agents for Deep-Seated Tumors.

Leverkreft er en av de viktigste årsaken til kreftdødsfall over hele verden, hvor mer enn 600 000 pasienter dør årlig. Det er et stort behov for mer effektive behandlingsterapier, både med færre bivirkninger og lengre overlevelse. Dette prosjektet tar sikte på å verifisere en ny klasse onkolyt...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

PCR kit Inflammatory Bowel Disease

Inflammatoriske tarmsykdommer (IBD) er kroniske betennelser i tarmen, og de vanligste variantene er Ulcerøs kolitt og Morbus Crohn. IBD er relativt utbredt, og ca 12 000 personer i Norge har sykdommen, som oftest debuterer i 20-30-årsalderen. Totalt i Europa er 2,2 millioner pasienter rammet av d...

Tildelt: kr 11,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2019

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Technology Transfer - Søknad Lokale Prosjektmidler FORNY2020 perioden 2016-2017

Innovasjonsselskapet Norinnova Technology Transfer AS (NTT) er Nord-Norges største innovasjonsselskap og har bidratt til om lag 80 bedriftsetableringer med utspring i forskningsmiljøene i regionen. Det er til sammen hentet inn over 800 millioner kroner i egenkapital til disse selskapene. NTTs del...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

The 7th International Conference on Marine Bioprospecting - BIOPROSP_15. To be held in Tromsø, Norway 18-20th February 2015

BIOPROSP_15 er den 7. internasjonale konferansen om marin bioprospektering som arrangeres annen hvert år av MABIT-programmet i samarbeid med regionale og nasjonale nærings- og forskningsaktører. BIOPROSP har som mål å tilby et spennende faglig program so m gir deltakerne mulighet til å bli oppda...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

FORNY20-FORNY2020

Norinnova Technology Transfer: Søknad om lokale prosjektmidler

Norinnova Technology Transfer AS (NTT) har deltatt i FORNY-programmet siden oppstarten av programmet i 1995, og programmet er vårt viktigste verktøy i arbeidet med innovasjon. De 65 bedriftsetableringene som NTT har bidratt til, har skapt over 500 arbeids plasser og har tiltrukket seg over 800 MN...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Troms - Romsa - Tromssa