0 antall prosjekter

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Nytt produksjons- og produktkonsept for mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk til et krevende marked året rundt

Prosjektets overordnede idé er å øke verdiskapning, bedre lønnsomhet og konkurransekraft for norsk prosessert hvitfisk, gjennom å utvikle mer attraktive hvitfiskprodukter med lavt miljøavtrykk. Til tross for norske helsemyndigheters mål om 20% økning i fiskekonsum innen 2021, er konsumet på vei...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Nordland - Nordlánnda

MVP-Marint verdiskapingsprogram

Fraksjonert uttak og sortering av restråstoff fra NVG-sild

Dagens fileteringsindustri for sild har behov for et system der uttak og oppsamling av fraksjoner fra restråstoff etter fileteringen gjøres automatisk. Et slikt system kan gi en bedre utnyttelse av de enkelte fraksjoner enn det som er mulig med samfengt r estråstoff brukt til ensilering/forproduk...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms - Romsa - Tromssa