0 antall prosjekter

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Innovativ sårhelingsteknologi: Utvikling av nye produkter for sårheling og regenerering av hud

Business-konseptet er å utvikle, dokumentere og patentere et terapeutisk sårhelingsprodukt fra et ekstrakt av lakseegg. Produktet vil forbedre sårheling, stimulere regenerering av hudceller, regulere hudcelle-differensiering (celledelingsegenskaper) og st imulere kollagen-utskillelse. Pilotstudie...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Optisk mikrofon

Med utgangspunkt i SINTEFs optiske metode for avlesning av små bevegelser av en membran er det dannet et forskningskonsortium som består av Norsonic AS, Norsk Elektro Optikk AS og Tandberg Telecom AS for sammen med SINTEF å utvikle mikrofoner. Metoden mu liggjør framstilling av miniatyr-mikrofon...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Buskerud

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Measuring Genetic Mating Systems and Sexual Selection Using a Sex-Role Reversed Pipefish.

Summary The interaction between molecular biology and animal behaviour has sparked a new understanding of mating systems and sexual selection. However, controversies remain, and at least ten different mating system metrics have been advocated to best meas ure patterns of mating. One aim of this p...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IT-FUNK-IT for funksjonshemmede

Parkinsons IKT-utfordringer

Standard maskin- og programvare kan ikke brukes på en hensiktsmessig måte av alle, og kunnskap om passende tilpasninger er nødvendig. For mennesker med Parkinson er denne kompetansen manglende. Det viser seg at bruk av PC er særlig høyt prioritert av menn esker med Parkinson. I prosjektet vil det...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PRAKUT-Praksisrettet utdanningsforskn

Digitale objekts plass i barns sosiale og språklige danning i barnehagen

Det er stor interesse for å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen, og IKT er formelt i introdusert overfor barnehagen blant anna gjennom ulike formuleringar i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Dette tross det faktum at det finns lite nors k forsking på området. Slik vi ser det e...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

eGovernment Monitor

A massive digitalisation of public services is under way. The main challenge in this development is to ensure that the new online services effectively address the real needs of the citizens, businesses and governmental agencies. The Norwegian Ministry of Government Administration and Reform publi...

Tildelt: kr 13,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Molecular interactions and signalling mechanisms of 5-HT4 and 5-HT7 serotonin receptors

The basis for the current project is observations in our lab indicating special properties of two serotonin receptors, 5-HT4 and 5-HT7. First, we have demonstrated that the 5-HT7 receptor behaves as if it were preassociated with G protein in the absence of ligand and reduces the signalling capac...

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

GLOBHELS-Global helse

The Immunogenicity and Protective Efficacy of Plant-Derived Influenza H5N1 Vaccine in Preclinical Models.

Influenza epidemics remain a burden to both human health and national economies, and parenteral influenza vaccines are the most effective prophylactic measure. The global spread of highly pathogenic avian influenza H5 virus, causing the largest and most s evere avian outbreaks in history, poses a...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Ultra low power cell library

...

Tildelt: kr 0,99 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MaxWells - Wells for Maximum Value Creation

Primary objective of project: To advance the state of the art in decision support methodology and closed loop control to meet current and future challenges of constructing smart well systems for the Norwegian oil and gas industry, taking into full conside ration the new environment established by...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Rogaland

BIONÆR-Bionæringsprogram

Forbedring av produktkvalitet og økt potensial for norsk produksjon av storfekjøtt

Det er et langsiktig underskudd på storfekjøtt i det norske markedet. Dette har betydelige økonomiske konsekvenser for næring/industri. Mørhet er storfekjøttets største kvalitetsutfordring. Avlsmessig framgang for egenskapen vil øke konkurransekraften i f orhold til importert storfekjøtt. Prosjek...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Innlandet

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Arena for posisjonering av norske aktører mot ETP'ene ENIAC og EPoSS

SINTEF bistår Norges Forskningsråds BIA-program med å posisjonere norske industrielle aktører innenfor smarte systemer og komponenter (mikrosystemer og nanoelektronikk) for deltakelse i prosjekter i EUs 7. rammeprogram (FP7) og teknologiplattformene innen for Smart Systems Integration og Nanoelek...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

NKJ 129: Svansbitning och svanskupering hos svin - biologiska mekanismer, prevention, behandling och ekonomiska aspekter

Tail biting is a common welfare problem in Nordic as well as in other countries. The occurrence of tail biting reduces pig growth, increases veterinary costs, and thus reduces the profitability of farms. Tail biting is a very difficult problem to solve, b ecause of the complex aetiology of risk f...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Resirkulering av salt ved produksjon av saltfisk og klippfisk (188195)

I 2006 ble det eksportert salt- og klippfiskprodukter av torsk og sei for nærmere 3,7 milliarder kroner. Statistikken over norsk sjømateksport viser at klippfisk av torsk kun overgås av fersk rund laks når det gjelder eksportverdi. Selv om næringen er meg et stor både i verdi og volum, så er konk...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Viral lysis and programmed cell death in marine phytoplankton

Phytoplankton, accounting for less than 1% of the Earth´s biomass but almost 50% of annual marine net primary production, plays a critical role in global carbon cycling. Mechanisms that control their mortality are, however, still poorly understood, and th e current project, VIPMAP, seek to genera...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Vestland

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Obtaining in vivo data to judge the commercial potential of marine diatome apoptogen and marine cyanobacterial organic anion channel blocker

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Vestland

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

A Pilot Study to Develop a Model of Acute-on-Chronic Model of Liver Failure in Dog

Liver failure is a serious problem that carries a high mortality. Two common presentations of liver failure exist: acute liver failure (ALF) of previously healthy subjects, and acute-on-chronic liver failure of subjects with existing (cirrhotic) liver dis ease. These two presentations of liver fa...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Ukjent Fylke

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Variability among populations of wild and farmed Atlantic salmon - morphology and genetics

Morphological comparisons of farmed and wild stocks of Atlantic salmon have shown that it is possible to discriminate between stocks by using morphological characters. We will use this method to characterise juvenile Atlantic salmon in wild populations th at experience different intrusion rates o...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Network Searching: New Foundational Directions

Networks, especially modern day communication networks, are often targets of malicious agents. An important challenge of research in ICT is to provide a foundational framework within which on one hand the capabilities of the malicious agents will be asse ssed in various contexts and cases, and o...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

MATPROG-Matprogrammet: Norsk mat fra sjø og land

Can positive human-animal interactions reduce brain expression of fear in sheep?

Our goal is to develop strategies to ameliorate fear in sheep through positive interactions with humans, during pregnancy, lambing and and early post-natal period. We will pursue this goal by presenting pregnant ewes with daily positive, negative or neutr al (control) interactions with humans. Du...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Immobilization of sperm cells with prolonged shelf life in vitro and in vivo

...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Molecular mechanisms of LTP consolidation in vivo

The ability of the brain to store information stems from the fundamental plasticity of neuron-to-neuron communication at synapses. Rather than being static entities, synapses can undergo lasting increases or decreases in strength in response to specific i nput patterns. Synaptic plasticity is tho...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Incorporation of silicon nano sized particles in a solar cell device structure for increased efficiency

Increases in the efficiency of terrestrial photovoltaic devices are important for their widespread acceptance as a form of power generation. One of the main factors limiting the efficiency of Si based solar cells is the imperfect match between bandwidth o ver which it converts photons into curren...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

Developing the next generation of oral vaccines for salmonids using plastids in plants

The following programme will develop a new concept of oral vaccines for fish using plastids as bio-factories in plants. The technology will allow the insertion of any gene or combination of genes into a plant plastid genome, resulting in a high level prot ein expression (approx 20% of total cellu...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Whole process quality assurance by liposoma internal control particles customized to target organisms in gene technology-based assays

The nucleic acid tests (NATs) have revolutionized the detection of viruses, bacteria, cancer cells etc. These gene technology-based analyses can give both qualitative and quantitative results that can be of crucial importance, e.g., for detection of patho gens or special cell types, and for monit...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Miljøvennlig og kostnadseffektiv logistikk i Norge ved varekjøp fra Kina.

Den overordnede idé for prosjektet er å undersøke hvilke spesielle krav og utfordringer som knytter seg til integrerte forsyningskjeder fra Kina til Norge. I dette prosjektet ønsker vi å belyse seks forhold: - Hvilke konsekvenser har valget av transportk orridorer, kanaler og distribusjonspunkte...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Oslo

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

AutoConRig - Semi-autonomous control system for unmanned drilling rigs

...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2008-2012

Sted: Agder

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

InfraExplorer (IEX)- Portal for samordnet presentasjon av utvidet datagrunnlag for transportplanlegging

Prosjektet skal utvikle en helt ny type samhandlingsportal (IEX) med et komplett sett av oppdaterte underlagsdata av høy kvalitet for optimalisering av transportplanlegging. Dataene hentes fra ulike kilder og tilrettelegges for transportplanlegging. Målg ruppa for løsningen er transportplanlegge...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Akershus

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Sources of plant protein for fish feed: Understanding and controlling antinutritional factors

This project will form the Norwegian pillar in a trilateral scientific cooperation and coordination with USA and Canada of activities within the fish feed area. The Canadian and US pillars are funded by public grants and industrial sponsors. Atlantic sal mon is the most important farmed fish in ...

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Nordland - Nordlánnda

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fast Elastic Inversion of Multi-offset Prestack Depth Migrated Seismic Data

...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Akershus