0 antall prosjekter

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Likestilling nedenfra: Mot et kjønnsbalansert NTNU 2025

...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Holonomy and hypoelliptic operators on sub-Riemannian manifolds

...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Vestland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Performing ELSA.Governance of and governmentality in biotechnology and nanotechnology research

...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Arctic petroleum development as a challenge to societies: A comparative look at Norwegian, Greenlandic and US case sites (ARCTICCHALLENGE)

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Nordland - Nordlánnda

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Sensing illness in everyday life: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patients

...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

THEORETICAL ADVANCES OF CYBER RESILIENCE – PRACTICE, GOVERNANCE AND CULTURE OF DIGITALIZATION

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

KLIMAFORSK-Stort program klima

The Future is Now: Temporality and Exemplarity in Climate Change Discourses

...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study

...including th e moulding of religious imaginations and interactions. In secular...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo