0 antall prosjekter

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU NSD

...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC

The ESS is an academically-driven social survey designed to chart and explain the interaction between Europe's changing institutions and the attitudes, beliefs and behaviour patterns of its diverse populations. In its fifth round, the survey covers more t han 30 countries and employs the most rig...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Remote Access Infrastructure for Research Data (RAIRD)

The proposed project from Statistics Norway (SSB) and the Norwegian Social Science Data Services AS (NSD) aims to develop a new method of access to administrative data and register data and a research infrastructure that will stimulate Norwegian and inter national research on these data sources. ...

Tildelt: kr 35,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2020

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA-ERIC Preparation

In the period before the esblishing of CESSDA-ERIC it is important to maintain contact with the CESSDA-countries in order not to lose support for the new infrastructure. It should therefore be initiated preparatory measures that will help in the establish ment at one hand, and to strengthen the n...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Vestland

U2020-Norsk utdanningsforskning 2009-2018

Utvikling av en utdanningsportal ved NSD - Samfinansiering med PRAKUT prosjektnr. 210009

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Vestland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Strategisk institusjonsstøtte til NSD (videreført fra prosjekt 103611)

...

Tildelt: kr 125,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2022

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian membership and participation in the European Social Survey ERIC (ESS ERIC), preparatory work.

Norway has hitherto been strongly involved in the preparatory work of establishing an ESS ERIC. The Research Council of Norway as well as NSD has been members of the ESS Infrastructure Preparatory Phase Consortium, and the fact that Norway signed the Mem orandum of understanding at the Consortiu...

Tildelt: kr 0,26 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Vestland

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Completion of work with CESSDA PPP and the establishment of CESSDA ERIC

CESSDA is an umbrella organisation for social science data archives across Europe, which was on the ESFRI Roadmap in 2006. The objective was to develop a most advantageous research infrastructure for the European research communities. CESSDA was granted f unding for a Preparatory Phase Project un...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

European Social Survey Round 4 - Improving Social Measurement in Europe

The contract was signed by the EU Commission 08.06 2006

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Datatjeneste for velferdsforskning

NSD foreslår at det etableres en åpen og gratis infrastrukturtjeneste, basert på den kompetanse som NSD har opparbeidet i sitt arbeid med KIRUT og FD-Trygd, innrettet mot databehov for prosjekter knyttet til Norges forskningsråds Program for Velferdsforsk ning og andre prosjekter innen fagfeltet....

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

CIVICATIVE - The determinants of active civic participation at European and national level (STREP)

...

Tildelt: kr 0,31 mill.

Prosjektperiode: 2005-2011

Sted: Vestland

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

ESS3 - European Social Survey Round 3: Measuring social and political change in Europe (STaREP)

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Eurosphere og ESS4

...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

TU-SAMF-Utstyr/databaser/samlinger - Samfunnsvitenskap

Registerdata - tilgang for forskningsformål. Vitenskapelig utstyr/databaser. Samarbeidsprosjekt med SSB 169082/V00.

Prosjektsammendrag Empirisk forskning innenfor økonomi og andre samfunnsfag har i økende grad orientert seg mot mikrodata. Registerdata er i den sammenheng blitt en stadig mer aktuell kilde. Ofte er data for vitenskapelige analyser blitt til gjennom kobli ng av ulike registre som åpner opp et vel...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Integrated Infrastructure Initiative - European Social survey infrastructure, improving social measurement in Europe

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

KIRUT og FD-trygd - brukertjeneste for forskere og studenter

Norges forskningsråd har de siste årene finansiert uttak, tilrettelegging og levering av data fra KIRUT (Klientstrømmer Inn i, Rundt i og Ut av Trygdesystemet) til norske forskere og studenter for å få en mest mulig lik tilgang til disse dataene, uavhengi g av databrukerens institusjonelle tilkny...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2000-2004

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Intern samfinansiering - NSD - Arkivering av forskningsgenererte data og prosjektkatalogarbeid - FINANSIERES DIREKTE GJ. BASISBEV.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har i mange år hatt ansvar for å arkivere data fra avsluttede prosjekter innen arbeidsområdet til Kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Gjennom en avtale med Området for medisin og helse skal NSD som en p røveordning i to år, stå for arkivering o...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 1995-2010

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

NSD - arkivering av forskningsgenererte data

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har i mange år hatt ansvar for å arkivere data fra avsluttede prosjekter innen arbeidsområdet til Kultur og samfunn i Norges forskningsråd. Gjennom en avtale med Området for medisin og helse skal NSD som en p røveordning i to år, stå for arkivering o...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 1995-2006

Sted: Vestland

PUBL-Publisering/prosjektinform

Prosjektkatalog - prosjektinformasjon fra NSD

...

Tildelt: kr 2,8 mill.

Prosjektperiode: 1994-2005

Sted: Vestland

NSDBASIS-Norsk samf.vit.datatjen.basis

Finansiering av forskningsinfrastruktur (videreført i prosj. 210331)

...

Tildelt: kr 208,4 mill.

Prosjektperiode: 1990-2011

Sted: Vestland