2 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sammenhengen mellom mikrofeil i optiske aktive elementer og sammenbrudd i mekanisk, fysisk og elektrisk testing

Microfail prosjektet er fokusert på å forstå effekten av mikrofeil og defekter på observerte problem i produktet, som påvirker linsenes ytelse eller pålitelighet. Prosjektets første år var særlig fokusert på problemer i dropp-test. I typisk dropp-test for mobiltelefonkomponenter, blir en telefon...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New platform for the next generation optical components.

HybridMEMS løsningen er ny og innovativ og gir noen muligheter som ikke vil være tilgjengelig i ordinær skivebasert MEMS prosessering. Sammen med de resultatene vi har fått og får i vår tidligere og løpende prosjekter vil gi en god plattform for å utvikle og introdusere nye produkter som OIS og e...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold og Telemark