7 prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Sammenhengen mellom mikrofeil i optiske aktive elementer og sammenbrudd i mekanisk, fysisk og elektrisk testing

Microfail prosjektet er fokusert på å forstå effekten av mikrofeil og defekter på observerte problem i produktet, som påvirker linsenes ytelse eller pålitelighet. Prosjektets første år var særlig fokusert på problemer i dropp-test. I typisk dropp-test for mobiltelefonkomponenter, blir en telefon...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New platform for the next generation optical components.

HybridMEMS løsningen er ny og innovativ og gir noen muligheter som ikke vil være tilgjengelig i ordinær skivebasert MEMS prosessering. Sammen med de resultatene vi har fått og får i vår tidligere og løpende prosjekter vil gi en god plattform for å utvikle og introdusere nye produkter som OIS og e...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestfold og Telemark

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Beat the human eye

poLight as har utviklet aktive linseelementer og komponenter for bruk i små kameraer. Hovedmarkedet vil være mobiltelefoner og lignende produkter, denne typen kamera kan også anvendes i en rekke andre produkter og applikasjoner dersom prisen blir lav nok. Detførste produkt heter Tlens® og er en a...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Vestfold og Telemark

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

High force piezo aktuator

Den kraften man kan få ut av en piezo aktuator (muskel) avhenger av flere faktorer: - Kjemisk sammensetning (Noen materialer har høyere piezo koeffisient enn andre.) - Utformingen av metallelektrodene har også betydning. - Plassering av piezo elementet i forhold til hvor man ønsker kraften ti...

Tildelt: kr 6,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestfold og Telemark

JTI-Joint Technology Initiatives

ENIAC PROMINENT - Processes for MEMS by inkjet enhanced technologies

Prosjektet er nå godt i gang. Linser (Tlens) er designet og er prosessert hos Texas Instrument(TI). Ti er underleverandør og produksjonspartner for poLight as. I løpet av våren etablerer poLight en alternativ produksjonspartner som vil ta seg av blant ann et eksperimentelle skiver. I prosjektet s...

Tildelt: kr 4,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Vestfold og Telemark

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

TLENS (Tunable lens)-En styrbar polymerbasert autofokuslinse

Ignis og SINTEF har gjennom flere år samarbeidet om utvikling av polymerbaserte komponenter for anvendelser i optisk kommunikasjon, instrumentering. display og prosjektorer. I dette arbeidet har man kombinert forskjellige funskjonelle materialer, som poly merer, silisium og glass. Vi utvider nå ...

Tildelt: kr 4,6 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Vestfold og Telemark

NANOMAT-Nanoteknologi og nye materialer

Funksjonell optiske og elektriske polymere filmer

IGNIS er et internasjonalt prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom avansert materialteknologi og anvendelser innenfor optikk (telekommunikasjon, intrumentering og display teknologi). På sikt vil de samme materialene også kunne konkurrere innenfor mi krosystemteknologi (MST) der silisium for...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Vestfold og Telemark