0 antall prosjekter

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Mobiliseringsstøtte til å initiere FoU-samarbeid med Japan og Korea innen robotisering av eldreomsorg.

PPM utvikler ny teknologi for service roboter til sykehjem. Teknologien benytter "body language" til roboten for å kommunisere med pasientene, og representerer helt nye muligheter til også å kunne kommunisere med pasienter som lider under en viss grad av demens. Prosjektet innholder to reiser f...

Tildelt: kr 60 000

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Multipurpose Service Robot for Nursing Homes

During the next decaoes, there will be a lack of human resources in health care, especially in nursing homes. Consequently, development of IT and robotics solutions, are cruical, both to comensate for the lack of resources, however, also to be able to offer the patient centered care, which will b...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIP-Design Pilot

ZaSuYou

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Nursing Home Service Robot with Artificial Social Intelligence

During the next decaodes, there will be a lack of human resources in health care, especially in nursing homes. Consequently, development of IT and robotics solutions, are cruical, both to comensate for the lack of resources, however, also to be able to offer the patient centered care, which will ...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Nursing Home 2030 - Pre-project for Health Pilot

Nursing home 2030 is a pre-project to establish the basis for an application to the programme Health Pilot. The aim is to develop a service robot that can contribute to new, sustainable working methods in nursing homes. This is thus an effort to respond to the increase in staffing needs in the he...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PsyChoRob – Robot for assistanse innen fysisk og mental helse

PsyChoRob er en menneskevennlig robot som tilbyr praktisk, sosial og konsulterende hjelp i eldrehjem. Den har funksjoner for praktisk hjelp, fysisk trening, sosial stimulering, mental trening samt pasientovervåkning og oppfølging av medisinering, spising etc. En viktig hensikt med PsyChoRob, er...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!12433 Safe Area Monitoring (SAM) for Open, Fenceless Factory Automation

Safe area monitoring for open, fenceless factory automation - SAM4ROB, har utviklet "SAM", et avansert, lavkost sikkerhetssystem for industri-roboter. SAM gjør det mulig å innstallere robotene uten bruk av sikkerhetsgjerder, og dermed åpne opp for samarbeid ved behov, med menneskene i fabrikkloka...

Tildelt: kr 5,6 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INT-BILAT-BILAT-ordningen

FoU-samarbeid PPM - Japan

Prosjektet innholder to reiser for å etablere FoU-samarbeid: - Initiering av kontakt, innlendende relasjonsbygging og diskusjon rundt fokusområder for samarbeid (1. kvartal 2018) - Valg av fokusområder, og planlegging av samarbeidsaktiviteter (2. kvartal 2020) Reisene skal sammen med nødvendig ...

Tildelt: kr 18 212

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

WASTE2WEALTH ROBOT - Lavpris, modulært og raskt robotsystem for sortering av bygge- og rivingavfall - Prosjektetablering EUROSTARS

Både bygg- og gjenvinningsindustrien står i dag overfor store strukturelle utfordringer. I Europa, de fleste byggefirmaer er små og mellomstore bedrifter. Den økonomiske krisen i 2008 rammet den europeiske byggebransjen hardt, noe som fortsatt bidrar til å bremse byggeaktiviteten og investeringen...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

THE Ultimate Robot Controller - Prosjekt-etablering EUROSTARS

Industrien står i dag overfor store strukturelle utfordringer. Mens tidligere tyngden bestod av et antall store lokomotiv-bedrifter, går utviklingen innen EU mer i retning små- og mellomstore bedrifter (SMB). Den siste utviklingen, men finansiell krise, har tydelig vist viktigheten av å ha en ind...

Tildelt: kr 0,13 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Interactive robot operation using multi-modal man-machine communication

Små- og mediumstore bedrifter (SMB) i Vest-Europa er i dag i en utfordrende situasjon. På den ene siden, er det små, fleksible og har lav overhead-kostnad sammenliknet med store bedrifter. På en annen side, er de ofte avhengig av manuell arbeidskraft noe som gjøre dem følsomme for de økende lønn...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Ultra Rapid Reconfigurable Robot System

Små- og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en svært ufordrende situasjon. De er små, fleksible og har lav overhead-kostnader sammenlikned med store firmaer. På den annen side, er de i for stor grad avhengig av menneskelig arbeidskraft til å utføre oppgavene i produksjonen; noe som gjør dem svæ...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

E!9692 intelligent Versatile Avatar Robot - The Norwegian Part of the Eurostars project 9692/13/21335/Ae

Fremtidens indudstri vil møte et økende behov for kontinuerlig produksjon, uten driftssstopp, sammen med høye krav til fleksibilitet og sikkerhet. Dette gir et fremtidig behov for umiddelbar tilgang til hjelp, feilsøk og hjelp til reprogrammering av robotsystemene. PPM og YUJIN vil møte dette ma...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt; THE Automation GUI

PPM AS utvikler høy-teknologi innen brukergrensnitt for industriroboter og automatiseringsustyr, og har banebrytende FoU-resultater innen multi-modal mann-maskin kommunikasjon som kan benyttes til å forenkle bruk samt gi tilgang, via ny fjernstyringsteknologi, til internett-basert support til slu...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PPM AS - Etablering av søkand til SME Instrument Fase I

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. PPM utvikler programvare for industriroboter, og ser at grunn-teknologien for denne...

Tildelt: kr 40 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen fjernoperering av industrirobotsystemer II

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjekt sammen med en koreansk partner, Yujin Me...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Virtual presence in remote operation of industrial robot systems.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) har i dag en utfordrende situasjon. På den ene siden er de små, fleksible og har lav overhead-kostnad. Men, på den andre side er de fremdeles helt avhengig av menneskelig arbeidskraft noe som gjør deres konkurransesituasjon svært følsom for lønnskostnadene. Med ...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen fjernoperering av industrirobotsystemer

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjek t sammen med en koreansk partner for å ut...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen avansert industrirobotteknologi

PPM AS utvikler internasjonal høy-teknologi innen industrirobotteknikk. Vi har både nasjonale og internasjonale partnere innen FoU og universitetsmiljøet for å kontinuerlig ha tilgang på kunnskap om ny teknologi. Det skal nå søkes om et EUROSTARS-prosjek t sammen med en europeisk partner for å u...

Tildelt: kr 67 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Etablering av EUROSTARS-prosjekt innen avansert industrirobotteknologi

...

Tildelt: kr 80 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cognitive redundant robot control for advanced human-robot collaboration

Små og mell omstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør konkurransee vnen avhengig av lønnsnivået ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Ethologically inspired ICT approaches for Independent Living and Active Ageing

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NAERINGSPH-Nærings-phd

Cognitive Informatics Communication - closing the mental gap between the industrial robot and the human operator

Små og mellomstore bedrifter (SMB) er I dag I en utfordrende situasjon. På den ene side, er de små, fleksible og har lav overhead kostnad sammenliknet med større bedrifter. På den andre siden, er de ofte avhengig av menneskelig arbeidskraft hvilket gjør k onkurranseevnen avhengig av lønnsnivået ?...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Goal-Based Robots For On-Site Automated Maintenance Of Investment Goods. (FP7-285719)

...

Tildelt: kr 65 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Development of an advanced manufacturing machine tool controller to upgrade SMEs to the STEP-NC standard

...

Tildelt: kr 90 000

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Rapid Robot Process Optimization through Cognitive Info-Communication

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Støtte til etablering av prosjekt "Virtual competence toolbox for industrial SMEs" under EEA-ordningen in Ungarn

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EUR-Prosjektetablererstøtte Eureka

Etablering av Eureka prosjekt for utvikling av Disaster Recovery Systems for industriroboter

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EU-Prosjektetablererstøtte EU (bedrift)

Cognitive Assisted Industrial Robot System for SMEs

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

ETABLERING AV LABORATORIUM FOR FORSKNINGS- OG UNDERVISNINGSSAMARBEID MELLOM NORGE OG UNGARN UNDER EEA-ORDNINGEN

...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2006-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage