0 antall prosjekter

ENERGIX-Stort program energi

Geothermal Energy - Horizontal Closed Loop System

Geotermisk energi er termisk energi som befinner seg under overflaten på jorda, og finnes over alt på jorda. Typisk er temperaturen over 100 grader C på dyp over 4 km fra overflaten på landjorda. Temperatur gradientene varierer med posisjon på jordoverflata. For eksempel, på Island og i lignende ...

Tildelt: kr 6,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Novel Horizontal Closed Loop technologies for sustainable geothermal energy

Backgound: Reelwell has during the recent years developed a drilling solution based on DualPipe, i.e. a dual channel drill pipe. The technology has been successfully verified in Canada and Norway. In 2018 Reelwell started the Demo2000 project “RDM-C Liner Drilling”, RCN project number 272126, sup...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

PowerPipe Pilot

Reelwell har utvikleten ny teknologi, DualLink, med kabling i borestrengen og som kan levere både data og strøm. DualLink har følgende fordeler: Data/Telemetri: -Høyhastighet datakommunikasjon til/fra utstyr i brønnen. -Sensorer langs borestrengen, ASM, for måling av trykk, temperatur etc....

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

RDM-C Reelwell Liner- and Casing Drilling

Teknologi for boring og foring samtidig av en brønn ble allerede gjort for over 100 år siden. Gevinsten er raskere og sikrere etablering av en brønn, da dette ellers gjøres i to operasjoner. Imidlertid har teknologien hatt utfordringer, særlig på grunn av høye vridningsmoment på strengen og høyt ...

Tildelt: kr 5,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Forprosjekt for utvikling av ny metode for samtidig boring og foring av brønn

Prosjektideen er å benytte foringsrør (Casing) som borestreng i kombinasjon med Reelwell Drilling Method (RDM). Løsningen vil løse flere av hovedutfordringene ved konvensjonell boring med Casing, og gi et gjennombrudd for å øke rekkevidde og effektivitiet i brønnkonstruksjon: - Høye vridningsmome...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ERD Beyond 20 km - Phase 2 - Demo phase

Prosjektet planlegger å bore en horisontal brønn med en patentert ny metode for å redusere friksjonen i hullet mellom borestreng og hullveggen. Metoden kan bore av brønner med større pålitelighet og rekkevidde enn konvensjonell boreteknologi. Metoden kan benyttes til å forbedre drenering og øke...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Terminert - Reelwell Drilling Method-Applications for Subsea Wells-Riserless Drilling of Presalt Wells

Feasability rapport ble produsert og konkludert med at Reelwell Riserless teknologi kan være en av flere komponenter som kan inngå i en slik løsning. Pga av interne prioriteringer hos BG, blir prosjektet avsluttet etter at feasability rapporten ble ferdigstilt. Dersom BG tar opp denne ideen igje...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Anvendelse av Reelwell Drilling Method, RDM, for boring, komplettering og vedlikehold av havbunnsbrønnner

Reelwell AS ble etablert i 2004 i den hensikt å utvikle ny boreteknologi basert på helt nye prinsipper. Utviklingen har de siste årene vært støttet over PETROMAKS/DEMO 2000 programmene og oljeselskapene Shell, Total, Petrobras og Statoil i kvalifisering av hovedkomponenter og prosesser ved IRIS...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Reelwell - Extended Reach Drilling beyond 20 km

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Anvendelse av Reelwell Drilling Method, RDM for stigerørsløs boring fra flyttbar borerigg

Reelwell AS ble etablert i 2004 i den hensikt å utvikle ny boreteknologi basert på helt nye prinsipper introdusert av Ola Michael Vestavik. Utviklingen har de to siste årene vært støttet over PETROMAX/DEMO 2000 programmene og StatoilHydro og Shell i kvali fisering av hovedkomponenter og prosesser...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

ReelWell - Drilling Concept - Demonstration Jointed Pipe Version

...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ReelWell - Drilling Concept - Reducing cost and improving safety/performance for offshore drilling.

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

ReelWell - Jointed string version. for new drilling concept to improve the cost efficiency for exploration and production drilling.

The project aims on development of a new concept for drilling and completion of petroleum wells. The main purpose of the work is to clarify the technical foundation and organisation possibilities for a Joint Industry Project for developing a new concept for drilling. Some of the technical founda...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Rogaland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reel-Well - Drilling and Well Concept

The concept is based on a new patented idea of well construction. The idea is to perform the drilling operation with a dual drill string and a downhole movable packer, which implies a re-arrangement of the drilling fluid hydraulics compared to conventiona l drilling. The method can utilise modern...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland