0 antall prosjekter

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Innovative resource-efficient process for the production of recyclable-by-design complex food packaging from high-yield lignocellulose pulps

The PES project will contribute to develop a winning proposal for the funding topic HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 . Due to plastic pollution and especially marine littering caused by plastic products, the EU has taken measures to act against single-use plastic. In the specific project we will develop...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neoteric Biomaterials for hiPSCs Monitorized Differentiation to RGCs: Creation, Microfabrication & Microfluidics (bioMAT4EYE)

Numerous cell culture applications have been performed on Matrigel, a basement-membrane matrix extracted from Engelbreth–Holm–Swarm (EHS) mouse sarcomas. From a chemical and structural perspective, Matrigel is of an extraordinary complexity; even if only 4 proteins and proteoglycans account for m...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning RISE PFI

...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

LignoWax – Green Wax Inhibitors and Production Chemicals based on Lignin

Produksjonskjemikalier er nødvendige for å sikre kontinuerlig og problemfri produksjon av petroleum. Vokskrystallisering er en av de største utfordringene ved oljeproduksjon. Problemet inntreffer spesielt i kaldt miljø, for eksempel ved undervannsproduksjon. Prosjektet skal utvikle nye voksinhibi...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Hierarchical approach for differentiation of cells by combining biomaterials, surface chemistry and 3D structuring

The PES project will contribute to develop a winning proposal for the m-eranet call 2021. In the specific project we will develop sustainable solutions and innovations based on advanced materials to meet the needs of society, i.e. new materials and 3D structures to obtain functional cells. There ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Verdikjede for økt materialgjenvinning og produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til norsk metallurgisk industri

Formålet med Bio4Metal er å etablere en plattform for å realisere produksjon av biobasert reduksjonsmiddel til metallurgisk industri i Norge og bidra til økt materialgjenvinning og bedre ressursutnyttelse av kontaminert organiske næringsavfall som idag går til direkte forbrenning. Bio4Metal skal...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

NorEmballasje - Norge som internasjonal emballasjepioner

Et av hovedmålene i både Arena Pro Arena Pro WoodWorks! klyngen og i Arena Circular Packaging Clusters strategi er å erstatte plastemballasje med trefiberbaserte materialer. Norge kan bli et foregangsland, en pilot i internasjonal sammenheng, for produktutvikling, systemisk konseptutvikling og ut...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for åttende gang september / oktober 2020 av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2018 hadde vi ca. 70 deltakere. Dette er en arena der industri møter forskning da vi legger v...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RISE PFI 2019: Posisjonering av RISE PFI for EU-forskning - 2019

RISE PFI har en strategisk målsetning om å til enhver tid delta i minimum to internasjonale samarbeidsprosjekter (Horizon2020, ERA-NET eller lignende). RISE PFI har et stort internasjonalt nettverk, og har internasjonalt forskningssamarbeid i en rekke forskningsprosjekter. For øyeblikket deltar...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Recent advances in cellulose nanotechnology research – Production, characterization and applications

Forskningsseminaret arrangeres for syvende gang, 26.-27. september 2018, av RISE PFI. Seminaret ble arrangert for første gang i 2006 og har blitt arrangert annen hvert år med stadig større oppslutning. I 2016 hadde vi ca. 60 deltakere fra 10 land. Forskningsseminaret har blitt en arena der indust...

Tildelt: kr 77 614

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

SUSFOOD2: Sustainable Processing of Agrofood Residues to Elicitors and Chemicals

Målet med SPAREC-prosjektet var å utvikle innovative løsninger for ekstraksjon av bioaktive komponenter (elicitorer), fra avfallsstrømmer i vin- og fruktjuiceindustrien. Det ble fremstilt bioaktive komponenter fra appelsin- og epleekstrakt av Universidad Complutense de Madrid, som potensielt kan ...

Tildelt: kr 2,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES RISE PFI 2018: Posisjonering av RISE PFI for EU-forskning - 2018

RISE PFI har en strategisk målsetning om å til enhver tid delta i minimum to internasjonale samarbeidsprosjekter (Horizon2020, ERA-NET eller lignende). RISE PFI har et stort internasjonalt nettverk, og har internasjonalt forskningssamarbeid i en rekke forskningsprosjekter. Posisjoneringsinnsatsen...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

New functionalized medical devices for surgical interventions in the pelvic cavity (MedIn)

Forekomsten av kreft av alle slag vokser over hele verden, og dermed har kirurgiske inngrep innen onkologisk kirurgi en kontinuerlig vekst år etter år. I noen tilfeller er det nødvendig å fjerne en eller flere organer. Slike kirurgiske inngrep er assosiert med en betydelig post-kirurgisk morbidit...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

NanoPlasma: Nanofibril production using plasma

I NanoPlasma-prosjektet har vi utviklet en plasmareaktor som kan fibrillere cellulose ved bruk av høy spenning. I dag kan nanocelluloser produseres ved ulike prosessruter, og vanligvis er høytrykks homogenisering et av trinnene i prosessen. Dette er energikrevende. Det er måter å redusere energi...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

Norsk bioraffineringslaboratorium (NorBioLab) er en nasjonal forskningsinfrastruktur for bioraffinering som inkluderer de viktigste norske forskningsgruppene innen bioraffinering i Norge; RISE PFI, SINTEF Energi, SINTEF Industri, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norsk instit...

Tildelt: kr 31,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

ERA-NET LAC II - Valorization of residual biomass for advanced 3D materials

ValBio-3D-prosjektet utviklet effektive teknologier for produksjon av bærekraftige og 100% biobaserte materialer fra agro-industrielt avfall. Målet var å adressere fremtidens bioøkonomi basert på kostnadseffektiv produksjon av biokjemikalier, bioplaster, biokompositter og skreddersydde nanocellul...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Reduced energy consumption during biorefining of wood

Have planned meeting with Dr. Marc Sabourin, EVP Business Development Americas , Leaf Resources Limited to discuss future projects in the area of ??biorefining . Also planned meeting with Dr. Antti Luukkonen, Global Product Manager ( Technology), Andritz United States to discuss possible pilot in...

Tildelt: kr 16 289

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PESPFI2016: Posisjonering av PFI i forhold til EU-forskning - 2016

PFI har en strategisk målsetning om å til enhver tid delta i minimum to internasjonale samarbeidsprosjekter (Horizon2020, ERA-NET eller lignende). PFI har et stort internasjonalt nettverk, og har internasjonalt forskningssamarbeid i en rekke forskningsprosjekter, men deltar ikke for øyeblikket i ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3-D PRINTED POLYMER-BASED COMPOSITE SCAFFOLDS AS CARRIER FOR PROTEINS AND CELLS IN BONE HEALING AND RECONSTRUCTION

PRINTBONE is a multidisciplinary project assembling seven of Europe's leading researchers active in angiogenesis, polymer synthesis, molecular and cell biology, bioreactor technology, animal and clinical research as well as GMP cell production, 3 SMEs and 2 industrial partners to achieve the over...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Development of high-performance viscosifiers and texture ingredients for industrial Applications based on Cellulose Nanofibrils (CNF)

Nanocellulose er en gruppe nye cellulosebaserte materialer med dimensjoner i nanoskala. Det globale markedspotensialet for nanocelluloser er stort. Nylig åpnet Borregaard et produksjonsanlegg for nanocellulose, hvilket intensiverer etterspørselen etter forskning som fokuserer på å finne nye anven...

Tildelt: kr 9,7 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Green high performance systems for Enhanced Oil Recovery

For å imøtekomme samfunnets økende energiforbruk, er økt oljeutvinning fra allerede eksisterende oljereservoarer ønskelig sett fra et miljø- og ressursperspektiv. Per i dag utvinnes kun en tredjedel av oljen i reservoarene ved hjelp av etablerte teknikker (primær utvinning som benytter naturlige ...

Tildelt: kr 12,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

3D printing of nanocellulose-based biocomposites

The main objective of the project is to develop superior quality nanocellulose-reinforced filaments, for use in a range of biocomposite products, structured by 3D printing. By establishing fundamental knowledge in such innovative areas of research, novel biocomposite materials will be investigat...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Lignin-based Production of Renewable Transportation Fuels from the Pulp and Paper Industry

New sources of renewable transportation fuels are vital to meet the European targets set for CO2 reduction and use of renewable fuels in the transport sector. Lignin is the 2nd most abundant organic polymer employing 30% of non-fossil organic carbon. The EU yearly potential for transport fuels f...

Tildelt: kr 64 156

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

High definition security printing of functional materials

The objective of this project is to integrate the printing of functional materials at the micron and nano scale into security products (currency, monetary instruments, etc).

Tildelt: kr 43 439

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Forskningsseminar: Recent advances in cellulose nanotechnology research - Production, characterization and applications

Seminaret avholdes i regi av Papir- og fiberinstituttet AS (PFI) i Trondheim, og det er femte gang det arrangeres. Seminaret organiseres av seniorforsker Kristin Syverud (se vedlegg for CV), og omhandler nanocellulose, med fokus på produksjon, karakterise ring og anvendelse. Representanter fra bå...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Biorefinery Laboratory

The vision of the Norwegian Biorefinery Laboratory (NorBioLab) is that NorBioLab shall be the fundament for developing novel, advanced biorefinery processes at top international level, tailor-made for Norwegian conditions. The NorBioLab will gather centr al Norwegian stakeholders in the biorefin...

Tildelt: kr 36,2 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SOKERINST-Søkerinstitusjoner

Papir- og fiberinstituttet AS - Tildeling av midler fra KD

...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

ReShip - Renewable wood-based biofuels for shipping - Fornybart trebasert biodrivstoff til shipping

ENERGIX prosjektet 228754 ReShip - Renewable wood-based biofuels for shipping, skal utvikle teknologi for å produsere en fornybar og konkurransedyktig drivstoffkvalitet fra skogsråstoff som oppfyller krav til anvendelse i marine dieselmotorer. Prosjektet er basert på et innovativt konsept for å f...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Bio-compatible cellulose nanostructures for advanced wound healing applications

I løpet av prosjektperioden (2012-2016) har vi vist at vi kan produsere TEMPO nanocellulose med definerte strukturelle og overflatekjemiske egenskaper. Dette kan anvendes for kryssbinding av materialet, og dermed stabilisere de mekaniske egenskapene til hydrogeler. Toksisitetsaspekter, immunogene...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

A Norwegian-Chilean Cooperation project as a step to develop novel bio-based materials and sustainable energetic solutions in Latin America

Latin America is rich in natural resources, including oil, mineral, sea products and forests. Within the forest industry, several countries are emerging with great potential. In the short term, Brazil and Chile will be in the best position to expand their forest production. Chile is one of the m...

Tildelt: kr 0,35 mill.

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage