0 antall prosjekter

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest Fase II - Utbygging av hvite flekker og økt kapasitet til grunnskoler i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal fylke har stilt seg i spissen for en ny søknad om midler. Flere nye kommuner har meldt interesse i fase II og søknaden omfatter også en betydelig forsterkning av nett til flere grunnskoler i fylket. Resultat av kartlegging i forbindelse med forrige søknadsrunde viste at mer enn ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Møre og Romsdal

HOYKOM-Høyhastighetskommunikasjon

Bredbånd Nordvest - En regionalt koordinert utbyggingsengasjement for Møre og Romsdal.

Etter initaitiv fra Møre og Romsdal fylke er det foretatt en kartlegging av hvitflekker i Møre og Romsdal som kan være aktuelle for utbygging. Søknaden omfatter ikke alle hvitflekker i fylket, men kun områder der kommune eller andre interesserte har vist interesse for å delta i utbyggingen. Dette...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Møre og Romsdal