0 antall prosjekter

IS-NABO-Nettverksprogram Norden-Næromr

Tarja Tikkanen, NO30, Nabo 04-05

...

Tildelt: kr 86 272

Prosjektperiode: 2004-2005

Sted: Rogaland