0 antall prosjekter

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Development and testing of a web-based decision support tool for mental health disorders in a primary care setting

Mental health related complaints are the most common reason for contact with a primary care physician (PCP) in Norway. The governmental whitepaper “Mestre hele livet” identifies interventions at the primary care level supporting coping as central in addressing mental health issues. For many patie...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2021

Tildelt: kr 37 000

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2020

Tildelt: kr 49 000

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Orchestrating Internet of Things and Machine Learning for Early Risk Detection to Ensure Inpatients Safety

Kvalitet og pasientsikkerhet er svært viktige fokusområder for både klinisk personell og sykehusledelse. Hendelser som kan føre til pasientskade, og i verste fall til tap av liv, medfører store langtidskonsekvenser for både pasient, pårørende, involvert sykehuspersonell og for samfunnet. For ...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

Tildelt: kr 83 000

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2018

Tildelt: kr 34 000

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Agder

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen 2019

I løpet av de siste årene har det vært en økende interesse for hvordan barndomstraumer kan utgjøre en viktig sårbarhetsfaktor for ulike psykiske lidelser, inkludert psykoselidelser. I 2015 ble den første internasjonale Traume, Dissosiasjon og Psykosekonferansen avholdt i Kristiansand. Denne ble e...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2017

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Agder

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Forskning på Akuttprosjektet -en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge

Ph.d-prosjektet er forskning på et etablert samhandlingsprosjekt, Akuttprosjektet, som er en tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Akuttprosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom Kristiansand kommune ved barnevernsvakten, Sørlandet sykehus HF ved Avdeling for barn og unges psykiske helse,...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2016

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Søknad om støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2015

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

The Role of Information Quality in Healthcare Quality Assurance

Kvalitet i gjenbruk av pasientdata I dagens spesialisthelsetjeneste er elektroniske pasientjournal-systemer (EPJ) sentrale i pasientbehandlingen, og består av store mengder kliniske og administrative data. EPJ-systemer støtter hovedsakelig primærbruk av data, hvor klinikere aktivt innhenter...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Agder

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Kriterier for strukturering av informasjon i helsevesenet - Sørlandet sykehus HF

Med strukturering av ustrukturert informasjon i helsevesenet forstås konseptualisering av informasjon, enten manuelt (f.eks. utvikling av ICD-10 diagnosekodeverket og openEHR-arketyper) eller automatisk (ved hjelp av algoritmebaserte teknologier som analyserer den ustrukturerte delen av pasientjo...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2014-2020

Sted: Agder

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Effect of screening with flexible sigmoidoscopy on colorectal cancer incidence and mortality

Colorectal cancer (CRC) is a leading cause of cancer death in the Western world. Norway is one of the countries in the world with the highest incidence of CRC. The reason for this is unknown. The Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial (NORCCAP) is a randomised controlled trial performed i...

Tildelt: kr 0,33 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Collaborative Point-of-Care Services Agder: Follow-up of COPD patients as part of the United 4 Health EU Project

U4H er en del av et større EU-finansiert studie: UNIversal solutions in TElemedicine Deplyment FOR European HEALTH care = United4Health, med 33 partnere fra 15 land. Den europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 3 forskjellige, kliniske områder ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Agder

FOLKEHELSE-Folkehelse

Forskningskoordinator Elling Bere (20%)

...

Tildelt: kr 0,29 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Agder