0 prosjekter

GLOBALBÆREKRAFT-Forskning for global bærekraft

Etablering av internasjonalt samarbeid om landbasert oppdrett av varmtvannsreker i intensivt RAS

ShrimpVision fortsetter sin forretningsutvikling etter å ha gjennomført to prøveproduksjoner av varmtvannsreker gjennom STUD-ENT ved å undersøke grunnlaget for samarbeid med tre sentrale og verdensledende aktører innen landbasert oppdrett av varmtvannsreker i resirkulerende akvakulturanlegg. Resu...

Tildelt: kr 86 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Rogaland

FORNY20-FORNY2020

Rene Reker Bergen

Det populære sjømatpoduktet scampi har i dag et svært dårlig omdømme grunnet relativt primitive produksjonsmetoder og overforbruk av antibiotika. Prosjektet Rene reker fra Bergen skal drive bærekraftig produksjon av varmtvannsreker (scampi) i Norge. Teknologi utviklet for produksjon av laks på la...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland