0 antall prosjekter

KLIMAFORSK-Stort program klima

Klimamarin 2016 - Klimakonferansen for fiskeri- og havbruksnæringen

Klimamarin konferansen ble etablert for å sette søkelyset på sammenhengen mellom klimaendringer og ressursgrunnlaget for fiskeri- og havbruksnæringen, brukernes tilpasningsdyktighet, og den nødvendige omstillingen til et fremtidig lavutslippssamfunn. Siden 2014 har konferansen knyttet bånd mellom...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

FoU mobilisering for marine ingredienser

Forskningsrådet utlyser hvert år store summer til næringsrettet forskning. Arrangementet vil bidra til at flere bedrifter får økt kunnskap om mulighetene forskningsrådet byr på. I tillegg ønsker vi at bedriftene i denne settingen skal se nytteverdien av å samarbeide. Sjømatnæringen er en svært vi...

Tildelt: kr 39 735

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

TEKSET 2016 - Innovasjon for settefisk; Divisjonsopprykk - Gå for gull!

Konferansen TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond , VRI Trøndelag og Norges forskningsråd. Dette ble en suksess med 260 deltakere fra leverandørnæring, oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø som diskuterte problemer og...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

International workshop on the use of autonomous unmanned vehicles for assessment of fish stocks

Korrekt estimering av fiskebestander og generell overvåkning av marine økosystemer er en forutsetning for bærekraftig høsting og utnyttelse av marine ressurser. Estimeringsmetodene som brukes i dag er i hovedsak basert på bruk av fiskebåter og forskningsfartøy, og en stor grad av manuelt arbeid, ...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

SIG Seaweed Market Workshop

SIG Seaweed er en interessegruppe for makroalge-næringen i Norge som ble opprettet i september i fjor. Det er nå ønskelig å arrangere en workshop for denne gruppen med MARKED som tema. Dette er svært viktig for bedriftene, da de trenger å orientere seg om hvilke produkter markedet faktisk ønsker ...

Tildelt: kr 73 487

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Brazil as a new super power in aquaculture

Samarbeidet med Brasil startet med gjesteforsker-prosjektet til Dr. Erica Vidal (Post larve feeding of marine fish species, fra Havbruksprogrammet). Hun besøkte Trondheim, og samarbeid om startfôring av marine arter ble etablert. I 2014 bevilget Latin Amerika programmet i Forskningsrådet prosjekt...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

TEKSET 2015 - Innovasjon for settefisk; Smolt XXL - det er størrelsen som teller!

Konferansen TEKSET ble arrangert for første gang i februar 2014 med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond , VRI Trøndelag og Norges forskningsråd. Dette ble en suksess med 260 deltakere fra leverandørnæring, oppdrettere, forvaltning og forskningsmiljø som diskuterte problemer og...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2015-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Identification, detection and risk factors of Ectoparasites related to Sea lice and Amoebic gill diseases (AGD)- biosecurity measures

With this project establishment support it is planned to build an international consortium for an application that is planned to be submitted to HAV21 or related programs next year. In this application, the focus will be on both diseases associated to se a lice and Ameoba Gill Disease (AGD). The...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU SINTEF Ocean AS (tidl. SINTEF Fiskeri og havbruk AS)

...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norske innspill til Waterborne sitt pågående posisjoneringsabeid

Waterborne (European Tehnology Platform of the Waterborne Industries) har fokusert på de tradisjonelle maritime næringer som verftsindustri og skipsfart. Lanseringen av EUs Blue Growt strategi, innebærer at man nå skal søke å høste synergieffekter gjennom interaksjon mellom flere næringer i kysts...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Economic Efficiency and Distribution in a regional perspective:Norwegian Fisheries (Reseracher project-BIONÆR)

-Prosjektet tar utgangspunkt i at utøvelsen av fiske er strengt regulert. Et viktig spørsmål er derfor om liberalisering og markedsorientering av regelverket kan representere ulike former for gevinster eller om det bare refererer til omfordeling hva utøvelsen av fisket. For å undersøke problemsti...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

support on ENVIronmental salmon FARMing with Canada, China, Japan and Australia

The present proposal is a preparatory project for possible two larger grant proposals to develop a common projects between partners within 4 countries (China, Canada, Japan and Australia) and which will be led by SINTEF Fisheries and Aquaculture(SFA). We aim to submit these project applications ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Internasjonal samarbeidsplatform for helhetlig utnyttelse av dyrkede makroalger

SINTEF Fiskeri og havbruk har de siste årene fått avslag på viktige søknader innen temaet dyrking av makroalger, bla fra programmene Bionær og Energix. Havbrukaprogrammet har ikke hatt relevante utlysninger på tema. En av årsakene til avslagene har vært m angelfullt internasjonalt samarbeid. Dett...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Support for International Cooperation on technology development for improvement of fish welfare and reduce stress during crowding

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFA) has in recent years, emphasized the development of good relationships with research partners in Chile, Canada, New Zealand and The Netherlands. The present proposal is a preparatory project for a larger grant proposa l to develop a common project between par...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Post Larvae Feeding of Marine Species

Som et ledd i å utvikle faglig samarbeid med sentrale forskningsmiljøer innen akvakultur i Brasil har SINTEF Fiskeri og havbruk etablert kontakt med fire sentrale universitetsmiljøer. Ett av de sentrale faglige tema som går igjen som et prioritert område for utvikling av marin akvakultur er utfo...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Personal visiting research grant for Professor Shixiao Fu from Shanghai Jiao Tong University

SINTEF Fisheries and Aquaculture have had regular collaboration with Professor Shixiao Fu at Shanghai Jiao Tong University (SJTU) since he was a post doctoral fellow working on fish farm hydrodynamic funded by the Research Council funded project INTELLIST ERUCT and a part of the Centre for Ships ...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Danish Seine: Computer based Development and Operation

The main objective of the present project is to provide software tools which will make transition to the Danish seine fishing method easier and enable design of more optimized fishing gears of this type. There is a growing interest to adapt this fishing m ethod as an alternative to bottom trawlin...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Total utilization of raw materials in the supply chain for food with a bio-economical perspective

CYCLE-prosjektet har som mål å oppnå full utnyttelse av restråstoff fra fisk, kylling og grønnsaker. Dette skal gjøres gjennom utvikling av nye bioprosesser og teknologiske løsninger kombinert med kartlegging av sosioøkonomiske utfordringer med fokus på bærekraft. Flere industripartnere fra landb...

Tildelt: kr 40,0 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Assessment of scallops (Pecten maximus) as filter feeders in IMTA

225112 MAXIMTA - Populærvitenskapelig sammendrag Assessment of scallops (Pecten maximus) as filter feeders in IMTA Kan avfallsstoffer fra lakseoppdrett være en ressurs for kamskjell? Dette har forskere ved SINTEF, NTNU og Havforskningsinstituttet sett nærmere på i prosjektet MAXIMTA. Resultatene...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU 2013 SINTEF Fiskeri og havbruk AS

...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIONÆR-Bionæringsprogram

Preserving the positive health effects in innovative pelagic fish products through the value chain

Norsk sammendrag: Prosjektets mål var å undersøke potensielle endringer i veldokumenterte og potensielle helsefremmende forbindelser i rå sild og makrell fra ulike sesonger og gjennom håndtering, prosessering og lagring av råstoffet. Prosjektet har bestått av fire arbeidspakker med fokus på 1) Rå...

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

FISHTECH konferanse

FishTech 2012 SINTEF Fiskeri og havbruk arrangerer den 24. og 25. september (2012), i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Fiskebåtredernes forbund, en dialogkonferanse med fokus på redskapsutvikling innen fiskeflåten.En slik kon feranse omfatter både formidling av resul...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2012-2014

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-EU-Strat.Instituttsats.EU-prosj

STIM-EU - SINTEF Fiskeri og havbruk AS

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Arrangere iKystkonferansen 2012

I prosjektet iKyst er et omfattende arbeid nedlagt og svært mange resultater er produsert. De tema som er behandlet gjennom prosjektet, er enda mer aktuelle i dag enn da programmet startet i 2009. Universitetet i Tromsø og SINTEF Fiskeri og havbruk AS har derfor tatt initiativ til en 2-dagers ko...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Fagkonferanse "Lukking av oppdrettsanlegg mot rømming og lus hvor langt har vi kommet ?"

Arrangementet er det første felles produktet som kommer ut fra prosjektet Laksedialog Trøndelag. Dette har vært en dialogprossess som har foregått i Trøndelag i 2011 mellom lakseoppdrettsnæringen, sjølaksefiskenæringen og elvefiskenæringen, samt Sør- og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Både nærin...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Support for International cooperation on sustainable sea farming with Canada,China and New Zealand.

SINTEF Fisheries and Aquaculture (SFH) has in recent years, emphasized the development of good relationships with research partners in China, Canada and New Zealand. The present proposal is a preparatory project for a larger grant proposal to develop a co mmon project between partners within thes...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

DEVELOPMENT OF MULTIRIG SEMI-PELAGIC TRAWLING

Dette prosjektet har skapt ny kunnskap og teknologi for semi-pelagisk tråling etter torsk og reker i Barentshavet. Det som er blitt oppnådd så lang i prosjektet har vært mulig på grunn av godt samarbeid mellom vitenskapelige- og industrielle partnere. Denne rapporten beskriver hovedresultatene so...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVKYST-Havet og kysten

Development of Catch Control Devices for mid-water trawls

The project "Development of catch control devices for mid-water trawls" was initiated to solve the problem of taken excessively big trawl catches in the Barents Sea demersal fishery which potentially could lead to reduced quality of the catch, and could also be associated with handing problems an...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture, EXPLOIT

Exploitation of nutrients from Salmon aquaculture EXPLOIT Bakgrunn I integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) blir avfall fra arter som fôres, utnyttet til produksjon av arter på et lavere nivå i næringskjeden. Målet er å resirkulere avfallet gjennom produksjon av andre kommersielle arter,...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

External Sea Loads and Internal Hydraulics of Closed Flexible Cages

Dette prosjektet har hatt som hovedmål å øke forståelsen av oppførselen til flytende lukkede fleksible merder i bølger og strøm. Utviklingen av lukkede merder er motivert av ønske om å kunne kontrollere vannkvaliteten i merden, og dermed kunne eliminere viktige problem, f.eks. lakselus. Å gå ...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage