0 antall prosjekter

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System -Knowledge Centre, operational phase 2022

SIOS er et norskinitiert internasjonalt samarbeid for å bruke og utvikle Svalbards forskningsutstyr for å øke kunnskapen om globale klima- og miljøendringer. Medlemmene er norske og utenlandske institusjoner som ønsker å forstå Jordsystemet som helhet. Dette betyr å jobbe med hvordan havstrømmer,...

Tildelt: kr 64,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Svalbard

SSF-Svalbard Science Forum

Workshop to promote international and interdisciplinary integration of SIOS research infrastructure and prioritise investment

SIOS is an international consortium of research institutions that conduct Earth System Science (ESS) research in and around Svalbard. Members of SIOS cooperate to create an integrated observing system for ESS, in which core state-variables are measured over time and made available to all members ...

Tildelt: kr 88 697

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System – Knowledge Centre, operational phase

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System (SIOS) er et observasjonssystem for langtidsovervåkning i Svalbard og havområdene rundt. SIOS er et regionalt distribuert nettverk som er optimisert for å produsere data som er nyttige for forskning innenfor globale miljø- og klimaendringer. SIOS ...

Tildelt: kr 33,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Svalbard

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System - Infrastructure development of the Norwegian node (SIOS InfraNOR) - revised

Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Globale klimamodeller viser at polarområdene spiller en viktig rolle i jordas klimasystem. Det er i Arktis at klimaendringene skjer fortest, og det er anslått at temperaturene her vil øke med mellom 4 og 8 grader i snitt inne...

Tildelt: kr 94,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Svalbard