0 prosjekter

EUROSTARS-EUROSTARS

E!252: Real-time Sensor Data Mining Service

Det finnes i dag mange verktøy og metoder som tilbyr forberedelse, behandling og vasking av data, fra enkle algoritmer og skript til avanserte AI-plattformer. Dette er naturlig med tanke på at disse arbeidsoperasjonene både er nødvendig og tidkrevende. Komplette rammeverk for databehandling som ...

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Transfer learning for oil and gas wells: unlocking the collective potential of production data from multiple oil fields

Kunstig intelligens (KI) fører idag til disrupsjon på tvers av industrier i hele verden; olje- og gassbransjen er intet unntak. Dette prosjektet handler om en helt ny tilnærming til virtuelle strømningsmålere basert på maskinlæringsalgoritmer som lærer av produksjonsdata. En slik virtuell måler h...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Oslo

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Eurostars Project Application: Cloud-based service for mining real-time sensor data

The main activities foreseen as part of the Project Establishment & Support (PES) project comprise: 1. Proper coordination and leadership on behalf of our project consortium. 2. Firmed-up collaboration with our international partner. 3. Allocation of a senior team within Solution Seeker to take r...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

NAERINGSPH-Nærings-phd

Bayesian machine learning strategy for oil and gas production networks.

Målet for prosjektet er å utvikle en strategi for maskinlæringsbasert modellering av olje og gass produksjonsnettverk. Produksjonsnettverket starter ved oljebrønnenes grenseflate mot oljereservoaret og slutter med separering av olje, gass og vann i prosessanlegget ved produksjonsplattformen. ...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte ifm skalering av ProductionCompass i Brasil og USA

Solution Seeker er i ferd med å vokse internasjonalt, i takt med planlagt kommersialisering av ProductionCompass høsten 2018. Blant satsningsområdene til Solution Seeker internasjonalt er Brasil og USA. Fem nøkkelpersoner i Solution Seeker vil derfor gjennomføre tre reiser til Brasil, samt to rei...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of data-driven software for daily production optimization

Solution Seeker er et et spin-off selskap fra den verdensledende forskergruppen ICT ved NTNU Engineering Cybernetics og NTNUs senter for integrerte operasjoner, som utvikler løsninger for kunstig intelligens og relaterte tjenester for å analysere og optimalisere oppstrøms olje- og gassproduksjon....

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

ProductionCompass - Datadrevet produksjonsoptimering i sanntid

Solution Seeker er et spin-off selskap fra SFI Senteret for integrerte operasjoner i oljeindustrien ved NTNU, bestående av NTNU, SINTEF, IFE og en rekke industrielle partnere. Selskapet ble etablert i 2013, og ideene bygger på resultater oppnådd gjennom 8 års forskning. Videre har Solution Seeker...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2018

Sted: Oslo

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Decision support for daily petroleum production optimization

The oil industry has come a long way in establishing efficient production routines. However, there is still a potential to squeeze out more barrels by making fine-tuned production decisions on a daily basis. Solution Seeker is developing a technology for daily production optimization, which it se...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

FORNY20-FORNY2020

Online decision Support for Petroleum Production Optimization

Solution Seeker AS ble stiftet Januar 2013, som et spin-off selskap fra NTNU og Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleums Industrien. Forny prosjektet innvilget av Forskningsrådet har til hensikt å kommersialisere en ny og patentert teknologi som skal hjelpe oljeselskapene å produsere mer ...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2015-2017

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision support for production optimization

Oljeindustrien har kommet langt i etableringen av effektive produksjonsrutiner. Det er likevel et potensial for å få ut mer ved å gjøre finjusterte produksjonsbeslutninger på daglig basis. Solution Seeker utvikler teknologien bak en softwarerådgiver for daglig produksjonsoptimalisering, kalt Prod...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Oslo

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Decision Support for Petroleum Production Optimization

In 2007 the IO Center was founded. It is a SFI consortium, now containing 14 industry partners and three research partners. Since its start, substantial amount of research results in the field of production optimization and reservoir management has been a ccumulated. Solution Seeker AS was establ...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo