669 prosjekter

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Disinfectants in food production: efficacy towards foodborne bacteria and potential cross-resistance to antibiotics

Antibiotikaresistente bakterier er en verdensomfattende trussel som er forventet å forårsake opptil 10 millioner dødsfall i året på globalt nivå innen 2050. Økt forståelse av mulige drivere og spredningsveier for antimikrobiell resistens (AMR) er avgjørende hvis vi skal klare å slå tilbake denne ...

Tildelt: kr 10,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUROSTARS-EUROSTARS

ProCase- Novel Mult-ilayered Protective Casing for High Temperature Geothermal Wells

De siste årene har det vært en økende interesse for å bore dypere geotermiske brønner for å generere mer energi, noe som betyr høyere temperaturer og høyere trykk og et mer etsende miljø. Dette fører til økt korrosjon og termisk ekspansjon og sammentrekning som kan føre til brudd på foringene. Må...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 19 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

From evading to embracing immune cells – Development of neutrophil-targeted anti-cancer nanomedicine

Nanomedisiner er nanopartikler som inneholder medisiner og har blitt grundig undersøkt for behandling mot kreft i løpet av de siste tiårene. Et av de viktigste grunner for å bruke nanomedisiner til å behandle kreft er at nanopartiklene kan levere høyere konsentrasjoner av legemidlet til svulster ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 5 SINTEF (2021-2023)

...

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Seaweeds for Novel Applications and Products (SNAP)

SNAP-prosjektet har som mål å utvikle nye anvendelser og produkter basert på utvalgte arter av dyrkede og villhøstede brun- og rødalger. Bruken av tang og tare øker raskt på verdensbasis, hvor mesteparten av kultivert biomasse brukes direkte som mat eller som tilsetningsstoff i mat. Det er vider...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

SUSS linkes til Hyperloop one i Hyperfart

Besøket skal sørge for at SINTEF Gruppen etablerer kontakt, og senere avtale, med verdens viktigste firma innen Hyperloop for at vi sammen kan søke om Horizon 2020 inkludert Ecsel prosjekter. For å oppnå dette skal vi reise sammen med FS Links til Los angeles for å møte Hyperloop ledelsen der. ...

Tildelt: kr 82 893

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

International Workshop on Security in DevOps and Agile Secure Software Engineering

The European Symposium on Research in Computer Security (ESORICS) is being organised in Oslo in September 2017. ESORICS is a very well respected academic security conference, but unfortunately very few Norwegian industry professionals attend such conferences. The SoS-Agile project will organise...

Tildelt: kr 33 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Arrangement av andre workshop i EU prosjektet HiPerCap

Som en del av EU prosjektet HiPerCap, arrangeres en to dagers workshop for å presentere resultater fra HiperCap prosjektet og diskutere andre viktige aspekter relatert til CO2 fangst spesielt i Europa og Australia. Denne workshop'n som arrangeres i Oslo i september 2017 er en oppfølger av tilsvar...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smart environmental gas sensors; india collaboration travel support

Development of Smart gas sensors for environmental monitoring, specific to Indian conditions. Many of the existing gas sensors are not specific enough and/or do not operate in the humidity and temperature conditions found in India. SINTEF will work wit the Indian Institute of Technology Dehli to ...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Continued Annual Workshop on Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures (CSSR-CEI)

Workshopen "Cyber Safety, Security and Resilience of Critical Energy Infrastructures" (CSSR-CEI) har vokst fram som en del av samarbeidet mellom SINTEF, FFI og University of Tulsa i SAMRISK-II-prosjektet "New Strains of Society", knyttet til prosjektets mål om et komparativt fokus mellom Norge og...

Tildelt: kr 28 308

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

Søknad om refusjon av APC - SINTEF MK 2016

Søker for refusjon av APC-kostnader, 2016

Tildelt: kr 7 000

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Nettverkskonferanse 2017 - Måling og overvåking av trafikksikkerhet

Nettverk for transportsikkerhet 2015 - 2018 er finansiert av Forskningsrådet. Formålet er å formidle og diskutere forskningsresultater og erfaringer på tvers av sektorer, i tillegg til å adressere forskningsfaglige utfordringer. Dette bidrar til å styrke koblinger mellom brukere, forskningsmilj...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

SeaBasin Checkpoints Arctic: the Svalbard case

In 2015 the European Commission (EC) funded a 3-year project (2015-2018) called 'Sea Basin Checkpoints - lot Arctic' (SBC Arctic) that is executed by a consortium consisting of Arcadis, Wageningen Marine Research, SINTEF and MARIS. This projects examines the current data collection and data assem...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Photoelectrochemical Water Splitting: A Korea - Norway Research Cooperation (PhotoKORNOR)

Utarmingen av fossilt brensel og klimaendringer øker behovet for nye energiteknologier. Hydrogen blir betraktet å være fremtidens energibærer. En ren og fornybar produksjon av hydrogen er veien å gå. Prosessen med å splitte vann i hydrogen og oksygen, kalt fotoelektrolyse, krevet materialer som e...

Tildelt: kr 26 000

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Towards Durable Rechargeable Magnesium Ion Batteries

The objective of DREAM Batteries is to develop a functional rechargeable magnesium-ion batteries with good cyclability and better durability.Magnesium metal as an anode electrode for batteries is very attractive as it is the fifth most abundant material on earth (low cost), it can pack more energ...

Tildelt: kr 33 903

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Ceramic membrane surface

Support for a personal exchange visit is applied for young researcher Dr. Jonathan M. Polfus (b. 1984) employed at SINTEF Materials and Chemistry for an extended research stay at Massachusetts Institute of Technology (MiT) for 6 months from January to June 2017. The exchange visit therefore addre...

Tildelt: kr 83 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES rammebevilgning 2017 for SINTEF-konsernet

SINTEF er Norges største forskningsinstitutt og har en stor og bred fagportefølje. Hovedsatsingen mot H2020 vil være mot pilarene "Industrial Leadership", "Social Challenges" samt infrastruktur-programmet. Vi forventer at det blir deltakelser i 180-200 søknader og i 60-80 av disse vil SINTEF ta k...

Tildelt: kr 30,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES Tel-Tek (Prosjektetableringsstøtte - PES2020)

Tel-Tek har som strategi å øke kompetansen med hensyn på å utvikle langsiktige EU-prosjekter. Dette for å utvikle oss videre faglig og posisjonere oss for prosjekter. Tel-Tek deltok i 2016-2017 i utviklingen av 1 prosjektsøknad som koordinator (High 5P, H2020-SPIRE-2017). Tel-Tek har også delta...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

SET 10: Norske deltagelse i Energy Materials Industrials Research Initiative - EMIRI 2017

Dette prosjektet har som mål å fremme norsk deltagelse i industriinitiativet innenfor energimaterialer (EMIRI) . Prosjektets hovedmål er å bidra til at norske interesser ivaretas i utviklingen et Industridrevet Initiativ (IDI), kalt EMERIT (Energy Materials for Europe - Research and Industry inn...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

MULTI-STIM: A multimodal approach for understanding and optimization of deep brain stimulation (DBS) surgery

This project has two main parts. In the first part, we aim to improve our understanding of the relationship between the intra-operative MER signals and the anatomy in patients with PD. Micro electrode recordings are used to refine the target position of the electrodes based on the characteristic ...

Tildelt: kr 12 478

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Forprosjekt for utvikling av mhelse for bedre mestring av psykiske plager blant ungdom 18-25 år

Formålet med prosjektet er å bidra til økt mestring blant ungdom som sliter med psykiske plager og samtidig redusere bruken av anti-depressiva. For å oppnå dette vil prosjektet utvikle en mhelse-tjeneste som bidrar til et bedre og mer målrettet opplegg for behandling, oppfølging og samarbeid m...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Qualification of 3D silicon micro dosimeters

The acquired theoretical understanding during the Si-3DMiMic project, allowed the fabrication of test devices which turned out to have outstanding performance. The established knowledge platform is thus an excellent base for realizing Commercial dosimeters for real-time monitoring of the radiatio...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

SINTEF Gull 2015 OA

Søknad om dekking av APC for OA Totalt er to artikler med APC på 21.014 NOK

Tildelt: kr 11 000

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Tidlig hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier

Visjonen til prosjektet er å bidra til å gi økt og bedre hjelp til de som trenger det mest, multiproblemfamilier. Målet med innovasjonsprosjektet er å utvikle gode og helhetlige tjenester som kan være med på å øke familiefungeringen i multiproblemfamilier. Bakgrunnen er at psykiske lidelser forve...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

YOIN : Bruk av IKT-løsninger for å skape stabile arbeidsforhold for unge utenfor

Dette forprosjektet har som mål å etablere en FoU-gruppe, YOIN, som skal produsere en hovedprosjektsøknad til HELSEVEL. YOINs forskningstema er unge utenfor arbeid, og utvikling og anvendelse av IKT løsninger for å løse dette samfunnsporblemet. Visjonen til YOIN er at unge mennesker som befinner ...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

IKT-støtte for økt egenmestring og bedre behandling for barn og unge med fedme

Antallet barn og unge med fedme er stort og voksende i Norge og internasjonalt. De høye tallene og faren dette fører med seg for andre fedmerealterte sykdommer, gjør at verdens helseorganisasjon anser overvekt og fedme for å være en av de mest alvorlige helseutfordringer verden står ovenfor i dag...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Functional Metagenomics 2016

Functional Metagenomics (FMG) is a growing research field within biotechnology, aiming at the functional description of microbial diversity in nature and developing and employing dedicated tools for a more efficient function-based screening of microbial metagenomes for exploitable functions, like...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Generation Decision Support Tools

Current higher-level automation tools that support generation, selection and implementation of decision alternatives are hardly adopted in time-critical complex domains, despite findings showing that such tools can improve performance with up to 20-50%. Low trust and need to keep the competence a...

Tildelt: kr 8 997

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Norske deltagelse i Public Private Partnership for en Bærekraftig Prosessindustri - SPIRE 2015

EUs initiativ for prosessindustrien (SPIRE) representerer et betydelig potensielt marked for norske FoU-miljøer og industri. SPIRE dekker mer enn 7 industrisektorer i Europa og medlemmene av SPIRE består til sammen av 150 medlemmer fra industri, forskning, industriforeninger og teknologiplattform...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage