0 antall prosjekter

PROREAL-Profileringsprogrammet for realfagene

Administrasjon av realfagskonkurransene

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2009

Sted: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Basisfinansiering av Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Ukjent Fylke

FORM-Formidling

Stiftelsen Ungdom og forskning- grunnbevilgning- samfinansiering med 173285/V30

...

Tildelt: kr 0,67 mill.

Prosjektperiode: 2006-2007

Sted: Ukjent Fylke

GENSTIM-Gen. stim.tiltak/nettv.bygging

Støtte til Stiftelsens drift 2005

...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Ukjent Fylke

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Administrative fellesfunksjoner for fagolympiadene - Stiftelsen Ungdom og Forskning

...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2004-2006

Sted: Ukjent Fylke

FELL-TIL-Kommunikasjon eksterne/interne tiltak

Stiftelsen Ungdom og forskning

...

Tildelt: kr 7,8 mill.

Prosjektperiode: 1994-2007

Sted: Ukjent Fylke