0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

The Reality of the Fantastic. The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts

Boka er en analyse av flere senmiddelalderske islandske manuskripter, med hovedvekt på manuskriptet AM 343a 4to fra Nord-Island fra midten av 1400-tallet. Manuskriptene inneholder hovedsakelig fornaldersagaer - sagaer med sterkt eventyrlig innhold. Boka er skrevet av en historiker som anvender en...

Tildelt: kr 84 362

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP American Studies in Scandinavia

American Studies in Scandinavia is a biannual journal for the publication of scholarly texts in American Studies. Thus it encourages and contributes to the development of the multidisciplinary field of academic American Studies. Each issue contains 5-6 te xts of up to 40 pages each and a reviews ...

Tildelt: kr 33 521

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Ukjent Fylke

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP American Studies in Scandinavia

American Studies in Scandinavia is a biannual journal for the publication of scholarly texts in American Studies. Thus it encourages and contributes to the development of the multidisciplinary field of academic American Studies. Each issue contains 4-5 te xts of up to 40 pages and a review sectio...

Tildelt: kr 29 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Ukjent Fylke