0 antall prosjekter

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Energitunneler i Trøndelag

For Trøndelag vil økt bruk av grunnvarme være et lokalt initiativ for å oppnå utvikling mot et mer bærekraftig samfunn. Samtidig vil dette være et steg i en riktig retning som bidrar til å oppnå våre, FNs og EUs mål om bærekraftige og energieffektive byer. Grunnvarme er ansett å være en av de bes...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Horisont Trøndelag 2021-2024 - et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.

Prosjektet er i hovedsak en videreføring av et samarbeid mellom sentrale FoU-miljø, offentlige aktører og næringsliv i regionen i perioden 2018-2021, "Horisont Trøndelag". Hovedfokus for nettverket vil fortsatt være innovasjon i offentlig sektor, men nettverket har en tverrsektoriell tilnærming, ...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Digital tvilling

Prosjektet "Digital tvilling" skal utvikle en digital tvilling av Trøndelag fylkeskommune for å kunne simulere ulike tiltak, spesielt inne samferdsel, før man gjennomfører fysiske tiltak. Prosjektet vil ta utgangspunkt i området innenfor "Innovasjonsdistrikt Elgeseter" som omhandler områdende r...

Tildelt: kr 0,17 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

DistriktForsk Trøndelag - søknad om forlengelse 2021

DistriktForsk skal bidra til økt regional og nasjonal verdiskaping og konkurransekraft gjennom å mobilisere forskningsumodne bedrifter (spesielt i distriktene) til forskningsbasert innovasjon.

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige unge og unge voksne

Målgruppa for dette prosjektet er ungdom og unge voksne med minoritetsbakgrunn som har bodd kort tid i Norge. Prosjektet handler om forsøk med nye opplæringsformer for denne gruppa, og nye måter å organisere og tilrettelegge selve opplæringssituasjonen. Stikkord er helhetstenking, samarbeid på t...

Tildelt: kr 6,1 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

SMED: Smartere innovasjon med digital transformasjon av innovative anskaffelser

Innovative offentlige anskaffelser er et viktig bidrag og virkemiddel til innovasjon i offentlig sektor. De viktigste grunnene til at innovasjon oppnås er aktiv brukerinvolvering, dialog med leverandørmarkedet og kontraktsvilkår som muliggjør innovasjon. For Trøndelag Fylkeskommune, Værnesregione...

Tildelt: kr 6,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

EUNETTVERK-EU-nettverk

Nettverk for å utvikle bedre deltakelse og ledelse av prosjekter i EU H2020 av organisasjoner fra Trøndelag

-

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORKOMMUNE-Forskning og innovasjon i kommunesektoren

Sirkulært Trøndelag

Den nye Trøndelag fylkeskommune går sammen med SINTEF for å forske på hvordan fylkeskommunen kan benytte sin rolle som kunde og samfunnsutvikler til å stimulere til regional næringsutvikling i tråd med sirkulær økonomiprinsipper. I tillegg vil prosjektet se på hvordan man bør innrette innovasjons...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Response Technology and Student-Centred Approaches in Language Education

Doktorgradsprosjektet «Responsteknologi og elevsentrerte tilnærminger til språkopplæring» er en av fire doktorgradsprosjekter under Universitetsskolesamarbeidet mellom NTNU, Trøndelag Fylkeskommune og Trondheim Kommune. Prosjektet studerer hvordan responsteknologi kan anvendes for å skape en språ...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Regional mobilisering av bedrifter til forskningsbasert innovasjon i Trøndelag

DistriktForsk er Trøndelag fylkeskommunes regionale satsing for å styrke og utvikle distriktsnæringslivet i Trøndelag. Prosjektet skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning i Trøndersk næringsliv. Prosjektet har som mål å mobilisere flere bedrifter til å ta forskning i bruk i ...

Tildelt: kr 19,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage