0 antall prosjekter

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Smart Assets: The integration of real-time data and oil industry work processes

...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Vestland

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling based reservoir analysis

...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Integrated reservoir models - the IFE, NORSAR, NR Joint project

...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Akershus

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Ultrasonic technology for improved exploitation of petroleum resources

...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2003-2006

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Decision-Support Tool for Real-time Reservoir and Production Management

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2003-2008

Sted: Vestland

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Reservoir Operations with Advanced Wells

...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2003-2005

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Pilot project for demonstration of a Fibre Rope Deployment System Inc. applicable rope, for installations of subsea modules and hardware

...

Tildelt: kr 5,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Møre og Romsdal

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 24,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 34,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 56,2 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Oslo

OG-Program for olje og gass

Ferdigstillelse av Elektronisk Kontrollsystem og Testing av Marin Skjærbølgekilde - VibroPile

150009 Prosjektet VibroPile har hatt seks delmål eller faser der det endelige mål er å utvikle en praktisk S-bølgekilde for generering av horisontaal polariserte skjærbølger for kartlegging av stukturen over og i olje- og gassreservoarer. Disse fasene er følgend e: 1. Mulighetrsstudie for teoret...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2002-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Fracture Control - Offshore Pipelines

...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2002-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GRUNNTEKN-Grunnbevilgning Teknisk/Industrielle institutter

Grunnbevilgning

...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2002-2008

Sted: Akershus

OG-Program for olje og gass

Dr. ing program: Flerfase transport

144036 Norge har gjennom de siste 20 år opparbeidet en ledende posisjon innenfor petroleum flerfase transport teknologi. Et samarbeid mellom SINTEF og IFE har resultert i en simulator (OLGA) som er blitt en internasj onal industristandard for dimensjonering ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2001-2004

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SIPOPETR-SIP-OED Petroleumssektoren

Modelling, monitoring and control of well-reservoir interaction

...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Rogaland

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en øko...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2001-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

High Pressure Gas SEparation (HiPGaS)

143992 The development on the Norwegian continental shelf moves towards smaller fields where more cost effective solutions must be found. The vision is to do all gas/liquid and liquid/liquid separation sub-sea, i.e. a total high pressure separation concept. Th e aim of the proposed programme is...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2001-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Utvikling og kvalifisering av fiberoptisk nedihulls instrumentering for bestemmelse av flerfase strømningsrater

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2000-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage