124 prosjekter

FORNY20-FORNY2020

Leads for treatment of inflammatory lung diseases (TILD_22)

Kroniske inflammatoriske lungesykdommer er, ifølge Verdens helseorganisasjon, en av de vanligste dødsårsakene i verden og det er forventet at antall tilfeller vil øke de neste 30 årene. Sykdomsgruppen inkluderer f.eks. kols og astma, som rammer mange mennesker, mens cystisk fibrose er et eksempel...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: Dental socket caps (SCaps) for alveolar bone regeneration.

Hver dag får noen mennesker tennene trukket på grunn av skade eller forskjellige sykdommer. I dag regnes utskifting av manglende eller tapte tenner med tannimplantater som rutine behandling. Noen ganger kan tilheling etter tanntrekking kreve lang tid og dette kan føre til tap av beinmengde der ta...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: iSpe - inventory for supported psychological evaluation

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når du ikke har ordene? Prosjektet Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe) har utviklet et unikt brukersentrert selvrapporterings verktøy for undersøkelse av psykiske lidelser. Verktøyet er bygget på behov hos mennesker med formidlingsvans...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: DASC-NF - Nanofluid-based solar collector for Northern Climate conditions

Den konvensjonelle solfangerteknologien er lite effktiv i nordiske land. Årsaken til dette er at standard solfangere ikke har tilstrekkelig beskyttelse mot termiske lekkasjer i kalde omgivelser med mye regn og snø. For å løse dette problemet, har forskere ved Høgskulen på Vestlandet utviklet en n...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SDG Wizard - An Interactive Assessment and Reporting Tool for Localizing the Sustainable Development Goals of the UN Agenda 2030

Bærekraftsrapportering blir i dag sett på som en konkurransefortrinn for bedrifter for å tiltrekke seg investeringer og bygge en sosial aksept (miljømerke) som konkurransefortrinn. Det hele startet i 2015 da verdensledere gikk med på 17 globale mål, offisielt kjent som bærekraftsmålene. Vi foruts...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: BERGENLYS – Preparation of Supplement for Stem Cell Therapies and Regeneration

Stamcelleterapi gir nye muligheter for behandling av en rekke tilstander, f.eks. diabetes, kreft, nervesykdommer og vevsregenerasjon. BergenLys er et innovasjonsprosjekt ved Haukeland universitetssjukehus der utdaterte, behandlede (lyserte) blodplatekonsentrater blir brukt til framstilling av et ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: C2C - CH4 to Crop - Methane cleaning catalyser

Metan (CH4) er en drivhusgass som er ca 28-36 ganger med potent enn CO2. Dette betyr at for hver enhet CH4 som slippes til atmosfæren, tilsvarer dette 28-36 enheter CO3. Fangst, binding, utnyttelse og lagring (CCUS) av CO2 har et høyt fokus og et viktig tiltak for å redusere utslipp av drivhusgas...

Tildelt: kr 45 081

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SSELA CVD - Scaling diamond CVD for market applications

iden 1950-tallet har vitenskapelige fremskritt gjort det mulig å reprodusere diamanter med like egenskaper som naturlige diamanter. De unike egenskapene har blitt brukt i mange ulike applikasjoner, fra borehoder til juvel-diamanter. Den mest bruke metoden for å lage diamanter er «Microwave Plasma...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: SpecBase - An innovative software tool for automated and efficient quality assurance for clinical mass spectrometry analysis

Liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) er ansett som en gullstandardmetode innen fagfeltet analytisk biokjemi. Til tross for dette er manglende verktøy for automatisering og integrering av LC-MS inn i den analytiske arbeidsflyten med på å forsinke kliniske laboratorier fra å ta i bruk de...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: ClearView

Overflater som forblir rene når de er nedsenket i vann er viktige for mange bruksområder fra skip og bygninger til marint, medisinsk og annet utstyr. De eksisterende teknologiene på markedet i dag er basert på polymerbelegg eller mikrostrukturmønstrede overflater. Disse løsningene er begrenset av...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: Charged Cloud Generator

Lyn kan være vanskelig å forutse og slår sjelden ned på samme sted to ganger. I forbindelse med testing av nye materialer og systemer innen luftfart, er dette et problem. Charged Cloud Generator (CCG) er en teknologi som benyttes til å gjennomføre slik testing. CCG er utviklet, testet og verifise...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

PRESTIIS - Predicting Stress in Salmon

I dag opplever oppdrettsbransjen høy dødelighet, med 53 millioner døde fisk i året. Dette representerer store økonomiske tap for industrien, og er dessuten et alvorlig fiskevelferdsproblem. Intensiv industriell produksjon utsetter dyr for mange faktorer som kan gi økt stress, og som kan føre ...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MP: The PictoTheatre: A Visual Communication Tool

Kvalifiseringsprosjektet har resultert i design og produksjon av 15 solide «kovidsikre» prototyper av verktøyet PictoTheatre, samt en plan for å gjennomføre klinisk utprøving i Kongo blant jenter og kvinner som er overlevende etter seksualisert vold. Det er utviklet et strategisk partnerskap mell...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MIA - Marin Innovasjonsarena - Samarbeid og metode

Innovasjonskraft i verdensklasse fra TTO-ene Havet og sjømaten blir en avgjørende ressurs dersom det norske velferdsnivået skal opprettholdes. Gjennom utvikling og tilpassing av metodikk skal norske TTO-er øke innovasjonskraften både i eksisterende industri og forskning. TTO-ene vil på en st...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Kompetanseheving kommunikasjon hos norske kommersialiseringsaktører

Kommunikasjonsarbeidet i norske kommersialiseringsaktører (TTO/KA) er i ferd med å profesjonaliseres. Bevisstheten rundt kommunikasjon som et viktig strategisk verktøy for TTO/KA-ene og våre prosjekter er større en noen gang. Likevel preges fortsatt kommunikasjonsarbeidet av at man har lite r...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

MIP - Marin Innovasjonsarena Pilot for nye marine råvarer

KONSORTIUM FOR Å LØSE STORE VERDIKJEDE-PROBLEMER Den norske ambisjonen er kraftig vekst i norsk sjømatindustri fremover - inntil fem ganger de neste 30 årene. Da trenger sektoren nye råvarer, og trolig er den mest bærekraftige løsningen å hente råstoff fra havet. Soya og raps brukt i fiskefôr le...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

X-el - Electrical Actuator for large safety valves

For fjernstyring av ventiler er det vanligvis brukt enten hydraulisk eller pneumatisk opererte aktuatorer. Slike aktuatorer har dessverre en del problemer knyttet til lekkasjer som medførende driftsproblemer, samt potensielle ukontrollerte utslipp av farlige stoffer til omgivelsene. Det finnes i ...

Tildelt: kr 0,42 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

PES2020 – Søknad om skrivestøtte for Infradev3 søknaden EMERGE

BTO er invitert med som partner i en EU søknad inn mot følgende utlysning under H2020 programmet: «Individual support to ESFRI and other world-class research infrastructures» (Infradev3). Søknaden har arbeidstittel: «EMERGE – EMBRC From Implementation to Long-Term Sustainability». Fristen er 20 m...

Tildelt: kr 59 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Søknadsskriving: Startup Europe for Growth and Innovation Radar ICT-33-2019

NCE Media og Bergen Teknologioverføring har et samarbeid om medieinkubatoren Mediekuben som ligger i Media City Bergen. I den forbindelse deltar vi i et konsoritium som legger inn en søknad om midler fra ICT-33-2019 Startup Europe for Growth and Innovation Radar. Konsortiet er på plass, og etter ...

Tildelt: kr 9 839

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Optimizing Thermophilic Bacteria to Reduce Biomass and Generate Products for Value Creation

Keratin er et fibrøst protein som er vanskelig å bryte ned og er den tredje mest hyppig forekommende polymeren i naturen etter cellulose og kitin. Mange dyr har utviklet et mangfold av keratintyper som tjener som strukturelle deler av deres ytre beskyttelse i form av hovedkomponenter i fjær, hår,...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Feasibility study for a First in Class radiosensitizer in models of cancer treatment.

Mange krefttyper er lite følsomme for strålebehandling, og kreft med spredning kan derfor ofte ikke helbredes. Mekanismene bak dette er ufullstendig kartlagte, men vi vet at kreftceller kan øke produksjonen av anti-oksidanter som beskytter mot stråling. Medikamentet Sulfasalazin er godkjent for b...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

Biomarkers for Parkinsons Disease

Parkinsons sykdom (PD) er en hyppig og svært invalidiserende lidelse. Eksisterende behandlinger kan dempe noen av symptomene, men ikke forsinke sykdomsutviklingen. Det foreslåtte arbeidet tar sikte på å utnytte en ny mekanisme som ble oppdaget av vår gruppe for å utvikle det første sykdomsmodifis...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

PoultryBone: Utvinning av protein og mineraler fra kyllingbein

Effektiv bruk av ressurser knyttet til matproduksjon er en av de viktigste utfordringene samfunnet står overfor i fremtiden. Vår prosessmetode, PoultryBone, kan åpne opp for en helt ny produktportefølje fra kyllingbein som hittil ikke har vært mulig. Fra kokte kyllingbein som gjenstår etter produ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

IGC - Ice Guard Coating

Isformasjon på sårbare overflater er et verdensomspennende problem, og kan i verste tilfeller føre til katastrofale ulykker. I dette prosjektet vil et unik beskyttelsesbelegg mot ising bli verifisert mot to spesifikke applikasjonsområder. Teknologien bygger på forskning som viser rekordsterke ant...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Biomedical Network -Nettverk for forsknings- og utviklingssamarbeid mellom medisinsk industri, kliniske- og akademiske miljø

Biomedical Network har dette året nådd mange nye aktørar innanfor biomedisinsk forskning, innovasjon og industri. Nettverket er vel kjent og godt etablert som ein arena der industri møter akademia. Det er arrangert fleire større og mindre møter med tema som er relevant for industrielle medlemer o...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

An untethered remotely triggered device for collecting fluids and cells from the intestinal lumen

I dette prosjektet skal forskergruppen utvikle en svelgbar pille-lignende kapsel som kan brukes til å hente ut en væskeprøver fra tarmsystemet. Ideen til kapselen ble skapt pga. et behov for å kunne måle immunresponser i tynntarmen etter infeksjoner og vaksinasjoner. Prøven som kapselen samler op...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

ARAE - Navigational Drilling Model

Når man borer etter olje og gass under havbunnen er det umulig å navigere med samme moderne hjelpemidler som man har på overflaten, for eksempel GPS. I stedet brukes den mer tradisjonelle teknologien, magnetisk kompass. Kompass-teknikken går ut på å måle magnetfeltet, og sammenligne målingen med ...

Tildelt: kr 0,44 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

«Overgang mot nullutslipp - en ny type renseenhet for metanutslipp fra magerbrennende gassmotorer»

Overgang mot nullutslipp: en ny type renseenhet for reduksjon av metanutslipp fra gassmotorer Prosjektet går ut på å utvikle en ny type energi-effektivt rensesystem som reduserer/eliminerer metanutslipp fra gassmotorer. Det er gjennomført flere “proof of concept” tester med lovende resultater. ...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Vestland

FORNY20-FORNY2020

3D-printed polymer scaffolds for bone regeneration

Ulykker, beinsykdommer som osteoporose og kreft fører ofte til tap av små og store deler av lange bein i armer og bein. Selve skaden kan føre til at man mister deler av beinet, alternativt gjør sykdommen at man må operere ut deler av beinet. De to delen av det skadete beinet vil i dette tilfellet...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Vestland