0 antall prosjekter

PUBL-Publisering/prosjektinform

Produksjonsstøtte til avhandling om Bob Dylan: "Den store sangen", av Gisle Selnes

«Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan», er professor Gisle Selnes' omfattende undersøkelse av Bob Dylans sanglyrikk i lys av litterære, musikalske og kulturhistoriske kontekster. Boken tar for seg de lange forbindelseslinjene tilbake til antikkens førskriftlige, «musiske» dikting, mi...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.

"Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur" er en tverrvitenskapelig bok som springer ut av et forskningsprosjekt (Nettverk for estetikk, teologi og naturvitenskap) ledet av Drude von der Fehr, professor i allmenn litteraturvitenskap ved UiO. Bokens sentrale tema er kropp og...

Tildelt: kr 25 000

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

PUBL-Publisering/prosjektinform

Søknad om trykkestøtte til bok (humaniora): Erik Bjerck Hagen (red.) «Ibsens Brand (antologi)».

...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo