0 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Spatial Inference on Oil and Economic Development

Verdien av olje- og gassproduksjon utgjør mellom to og fem prosent av verdens totale inntekt. Målet med prosjektet er å lære mer om hvordan oljeproduksjonen og disse massive inntektene påvirker den sosiale og økonomisk utviklingen innad og på tvers av lokale områder og regioner, ved hjelp av nye,...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Statoil Petroleum AS til Handelshøyskolen BI, energiøkonomi

...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse til forskning på maritime næringer ved Handelshøyskolen BI

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

FX Market Microstructure: Liquidity and Information in the era of Electronic Trading

This project addresses several questions in the empirical FX market microstructure literature using a highly unique FX data set from a large European bank. The data set covers information about all FX trading by the bank over a period of 68 days in 2012. The data includes information on every si...

Tildelt: kr 0,80 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

15th Workshop on Corporate Governance

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

15th Workshop on Corporate Governance

...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Climate Policy, Psychology and Indicators

Our project springs out of two interrelated observations: 1. The "psychological climate paradox": Whilst natural sciences are producing ever-more compelling evidence that anthropogenic forcing creates an increasingly unstable global climate, public aware ness of and interest in climate change ha...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Hva ønsker investorer at bedrifters ikke-finansielle rapporter inneholder?

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

EYouTube. European Youth Unemployment:Theorizing, Understanding, Bettering, Empowering

...

Tildelt: kr 48 999

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

BEDSAM-Bedriftens samfunnsansvar

The Oslo Conference on Corporate Social Responsibility 2012

...

Tildelt: kr 0,38 mill.

Prosjektperiode: 2012-2012

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Experimental markets with search frictions and network externalities

Prosjektet undersøker små eksperimentelle markeder preget av informasjonssvikt, koordineringsfriksjoner, nettverkseffekter og forhandlinger. I små markeder kan ikke markedsaktørene behandle omgivelsene som gitte, men må opptrer strategisk i forhold til hverandre. I en del av prosjektet under...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Oslo

VRI2-Virkemidler for regional innovasjon 2011-13

Betingelser for samhandling og innovasjon: Organisering av grenser, kunnskap og læring i regionale og industrielle nettverk i Østfold

BESI skal bidra til VRI sine mål om økt kompetansebygging og innovasjon gjennom å (1) styrke forståelsen for innovasjonsprosesser i nettverk som involverer bedrifter, offentlige aktører og brukere, og (2) å utvikle lokal forskningskompetanse innen innovas jonsområdet på internasjonalt nivå. Vi vi...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Forskning innen eierstyring

...

Tildelt: kr 0,79 mill.

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Grunnleggende forskning - maritim sektor

...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

FORFI-Kunnsk.gr.l.f.forskn.innov.pol

CSR as a Strategic Tool for Sustainability- Focused Innovation in Small and Medium Sized Enterprises

Corporate Social Responsibilty (CSR) has emerged over the last decade and a half as a central business agenda, developing into a business megatrend with a global outreach. The CSR agenda has been dominated by large companies, and in spite of an emerging l iterature, there is a need for increased ...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

ISPSAM-ISP - Samfunnsvitenskap

Ph.D. in Financial Economics

The recent globalization and deregulation of financial markets have raised a number of new and interesting research questions, in particular in the aftermath of the financial crisis. It is becoming increasingly difficult to address these questions success fully without an integration of the disci...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2016

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Risk, Insurance, Security and Responsibility

Our extension project proposal emerges primarily from our August 2009 project seminar about societal risk and security in an insurance and re-insurance perspective, and suggests four separate (but interdependent) initiatives: a seminar for contributors to a special issue of the Journal of Busine...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Agency Conflicts and Auditing in Private Firms

I intend to provide empirical evidence on the role that external auditing plays in mitigating agency costs in privately held corporations. Using a very rich data set (obtained through special permission from the government) which allows me to partition th e sample in numerous ways related to agen...

Tildelt: kr 55 000

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Nordic Role in Facing the Climate and Finance Crises

The UN is faced with declining legitimacy and thus declining power. Initiatives as well as power at the supra-national level are increasingly transferred from the UN to informal networks such as G8 and G20. This trend is obvious in the current multi-level and multi-actor climate negotiations. A...

Tildelt: kr 0,90 mill.

Prosjektperiode: 2010-2014

Sted: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

New modes of collaboration in the maritime industry

The Norwegian maritime sector is a strong and complete national cluster that is globally competitive. The cluster is characterized by close local inter-firm interaction, with increasing international linkages. Linkages include foreign guest workers, forei gn ownership of maritime firms, outward f...

Tildelt: kr 6,6 mill.

Prosjektperiode: 2010-2015

Sted: Oslo

ISPHUM-ISP - Humaniora

Mot en grenseoverskridende økonomisk historie

Prosjektet har tre hovedkomponenter. Den viktigste av disse består av tre større konferanser som vil relateres direkte til selvrefleksjon rundt den økonomiske historien som fagfelt. Konferansene arrangeres i et institusjonelt samarbeid med NTNU. De to før ste konferansene vil bli holdt i Oslo, me...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Why do firms pay dividends? A new approach to old puzzles

Starting out with the current puzzles in the international research literature, our project reconsiders the determinants of cash payout to stockholders in an environment which is particularly well suited for this purpose. First, we address both public and private firms, which is very unusual in ...

Tildelt: kr 1,4 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Oslo

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Consortium of international market research, annual conference, May 26-29, 2010

The project is principally to organize the CIMaR 2010 conference, with participants from about 25-30 countries. Invitations will be sent early Fall 2009, with subsequent follow-up rounds, paper submissions/reviews and carry out the conference in late May 2010. An integral part of the project i...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2010-2010

Sted: Oslo

EVA-Evaluering

Kompensasjon for bortfall av prosjekt

...

Tildelt: kr 0,69 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Humanitarian Logistics Networks - PhD Workshop

In the spring of 2010 the Humlog-NET project will be in its final phases, with much of the empirical studies completed. These studies will then have been written up as cases, both as teaching cases and as case resources for the project group members. Th e studies as well as the theoretical deve...

Tildelt: kr 0,11 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

DIV-AKT-Diverse aktiviteter hak=DI

Et kunnskapsbasert Norge

...

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

SMARTRANS-Næringslivets transp. og ITS

Forprosjekt for etablering av BIP på prosjekt om kommersielle selskapers roller og strategier i nødhjelpslogistikk

Dette er et forprosjekt for å utvikle søknad om brukerinitiert prosjekt innenfor nødhjelpslogistikk. Ideen til hovedprosjektet er å studere og finne ut av kommersielle selskapers fremtidige roller innenfor nødhjelpslogistikk. Blant annet med bakgrunn i kl imaendringer skjer det stadig fler naturk...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2009-2009

Sted: Oslo

FINANSMARK-Finansmarkedet

Norsk forum for bærekraftige og ansvarlige investeringer - NORSIF

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gaveprofessoral innen klimastrategi

...

Tildelt: kr 1,3 mill.

Prosjektperiode: 2009-2010

Sted: Oslo

VEKSTFORSK-Forskning, innovasjon og økonomisk vekst

Globally distributed knowledge networks

WP2 Globally distributed knowledge networks Focus will be on systemic and institutional factors explaining innovation performance of Norwegian industries. Traditionally, Norway has been characterized by low productivity and have low scores on innovations and R&D statistics. In spite of this, Nor...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2011

Sted: Oslo