1 prosjekter

BIONÆR-Bionæringsprogram

Optimal seedbed preparation under a changing climate

Klimaendringene som medfører mer nedbør om før og under våronntidspunktet, kan vanskeliggjøre gjennomføringen av jordarbeiding og såing i det fremtidige jordbruket. For bonden kan valget stå mellom økt jordpakking eller utsatt såtid. Uansett valg, vil bonden kunne risikere tap avling og kvalitet ...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Innlandet