0 antall prosjekter

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Neutron Scattering and Atomistic Simulations for a SUPERior Understanding of SUPERionic Conduction

I løpet av det siste tiåret har batteriteknologi blitt en stadig viktigere del av våre daglige liv, i tillegg til å være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet. Men hvordan fungerer batterier, og hvordan kan de gjøres billigere, tryggere, og mer effektive? Mange av dere vet sikkert allerede...

Tildelt: kr 8,5 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Uncovering the nature of dark matter in the multi-messenger era

Synlige objekter i universet vårt, slik som stjerner eller planeter, er satt sammen av atomer som igjen er bygget opp av protoner, nøytroner og elektroner. Kun rundt 16 % av materien i universet består av disse partiklene, og naturen til de resterende 84 % er ukjent og blir vanligvis referert til...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The role of Blastocystis in inflammatory bowel disease.

Når folk lider av alvorlige tarmproblemer, undersøker sykehuset ofte pasientens avføring for å se etter ledetråder. Hvis sykehuslaboratoriet finner små organismer kalt mikrobielle eukaryoter, antas de ofte å være årsaken til sykdommen og pasienten får medisiner for å eliminere disse parasittene. ...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Conference on Information Retrieval

The European Conference on Information Retrieval (ECIR) is the premier European forum for the presentation of new research results in the broadly conceived area of Information Retrieval. ECIR features full-paper and poster presentations, system demonstrations, tutorials, workshops, an industry-o...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Large Offshore Wind Turbines (LOWT):structural design accounting for non-neutral wind conditions

Flytende havvind er en teknologi med stort potensial i dypere farvann. Imidlertid er flytende havvind noe helt annet enn den nåværende havvindindustrien, og utgjør en ny teknologi i seg selv. Til tross for de mange framskrittene som allerede er gjort, hvor Norge er i førersetet, er det fortsatt e...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Rogaland

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Phonon lifetimes; unifying inelastic neutron scattering measurements with first-principle calculations

Vårt miljømessige nedslagsfelt er betydelig, og vi må raskt forandre vårt energiforbruk. Et viktig punkt i den forbindelse er hvordan vi håndterer gjenbruk og konvertering av varmeenergi, samt mer lokalisert og integrert varmeregulering for å forbedre komfort, levetid og energikonverteringseffekt...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

DIV-AKT-KT - Planlegging, utredning og evaluering

Nasjonal additive manufacturing (AM) konferanse

-

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Rogaland

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Ultra-linear Digital-to-analogue Conversion

I dag brukes datamaskiner til å styre mange ting -- alt fra robotstøvsugere til vindmøller til romraketter. For at datamaskiner skal kunne brukes til å styre fysiske objekter må de ha en kobling til verden rundt, mellom digitale biter og byter inne i datamaskinen til de analoge bevegelsene vi ser...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NewbornTime – Improved newborn care based on video and artificial intelligence

NewbornTime prosjektet handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen. Mangel på oksygen for et barn under og etter fødsel kan føre til fødselasfyksi, en ledende årsak til dødsfall for nyfødte, cerebr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

ROMFORSK-Program for romforskning

Gravitational Wave Signals From Early Universe Phase Transitions

Gravitasjonsbølger er rystelser i romtid, skapt av store masser i bevegelse. Ved hjelp av disse observerte LIGO-eksperimentet i 2015 to enorme sorte hull, som smeltet sammen til ett. Flere slike fusjoner er siden blitt observert. I det ganske tidlige universet, et brøkdel av et sekund etter Big ...

Tildelt: kr 8,3 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 6th ACM SIGIR / The 10th International Conference on the Theory of Information Retrieval

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR) provides a forum to present and discuss research related to the theory and practice of Information Retrieval (IR). Previous iterations of the conference have been held in the USA, China, and several European cou...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Deep learning the real-time properties of strongly correlated quantum fields

Fysikken i det forrige århundret revolusjonerte forståelsen av materiens mikroskopiske oppbygning. Protoner og nøytroner inneholder tre kvarker holdt sammen av elementærpartikler kalt gluoner, dvs. "limpartikler". Men universet har ikke alltid vært så fredelig som nå. Umiddelbart etter Big Bang v...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Marine Sewage Outfalls - Environmental Impact Evaluation

Tørken i Western Cape, Sør-Afrika, i 2018-2019 førte til forslaget om å produsere drikkevann for byen Cape Town ved å avsalte sjøvann. Byen slipper ut et stort volum ubehandlet kloakk rett i havet via de marine utløpene rundt Kapphalvøya. Hvis det ikke behandles riktig, kan gjenvunnet vann fra av...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes ogs...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

POS-ERC-Støtte til ERC søkere som oppnår god evaluering

Novel real-time lattice techniques for strongly correlated quantum systems

The central scientific goal of this proposal is to generalize the Euclidean simulation method described in the previous proposal into a genuine real-time simulation method. The strategy for reaching this goal relies on incorporating the findings of the original reference (Phys.Lett. B778 (2018) 2...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2018-2020

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Marine Tourist Activity Assessment, RSID 10938

There are many examples of incidents involving with vessels operating in the waters around Svalbard (Kystverket Beredskap, Hendelser Håndtert I 2016). There have currently been very few assessments considering the risk associated with activities taking place in relatively remote harbors without a...

Tildelt: kr 49 038

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

NORDAN Conference 2018

-

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

Energihuben

Future Energy Hub er et forskningsprosjekt og en samskapingsarena støttet av Forskningsrådet, Rogaland fylkeskommune og lokalt næringsliv. Prosjektet ble initiert av Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS. Målet er å skape grønnere bygg og byer. Året 2023 har vært travel med å styr...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2018-2025

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Reisestøtte for deltagelse på IEA EOR Mexico, September 26th to 30th in Riviera Maya,Cancun,Mexico

IEA ble grunnlagt i 1974 som et samarbeid mellom OECD-landene for raskt og effektivt kunne håndtere og redusere sin avhengighet av olje. IEA har idag 28 land som medlemmer. IEA EOR Symposium/Workshop er fra norsk side organisert av OD på vegne av myndighetene, og er blitt invitert til å levere v...

Tildelt: kr 50 000

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

KINA-Kina-programmet

Statsstipend Kina: Peng Guicang

...

Tildelt: kr 0,22 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Data assimilation and its applications - big data challenge

The objective in data assimilation is generally to find the state of some system. To find the state one can use a model, but the modeled estimate is subject to uncertainties from simplifications and weak assumptions. The model input uncertainties e.g. imperfect forcing data and uncertain model p...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics

Den nåværende elektrisitetsinfrastrukturen i Norge mangler mekanismer for å håndtere mengde og konsentrert energibehov primært grunnetladekrav for elektriske biler. Datadrevne desentraliserte energisystemer kan løse dette gapet gjennom en forbindelse mellom husholdningens RES (Renewable Energy So...

Tildelt: kr 20,3 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

JPIAMR-JPI Antimikrobiell resistens

Wastewater treatment plants as critical reservoirs for resistance genes

Antibiotikaresistente bakterier er en aktuell trussel mot den generelle folkehelse, og tunge tverrfaglige forskningsmiljøer jobber internasjonalt og i Norge med utvikling av forståelse for og motvirkning av spredning av gener som koder for resistens. Avløpsrenseanlegg er viktige knutepunkt for sp...

Tildelt: kr 3,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

The Study of non-uniform particle bed motion in pipes with Newtonian and Non-Newtonian fluids.

Prosjektet har gjennomgått flere interessante stadier siden oppstart. Arbeidet har fokusert både på numerisk simulering av partikkel "bed" transport og trykk beregninger, parallelt med eksperimenter. Til å begynne med var det fokus på transport regimer av ett enkelt "bed" drevet av skjærkrefte...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Sino-Norwegian International Partnership for Excellent Education and Research on High Performance Computing Data Science with Supercomputer

Dette partnerskapet mellom norske og kinesiske institusjoner for forskning og høyere utdanning gjennomfort sommerskoler, workshops, seminarer og mobilitetsopphold for forskere og forskere for å lære anvendelse av HPC-metoder (High Performance Computing) til datavitenskapelige problemer. I løpet ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra Universitetsfondet i Rogaland AS til Universitetet i Stavanger, energi UiS + IRIS

...

Tildelt: kr 0,75 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Pseudo-Riemannian Geometry and Polynomial Curvature Invariants: Classification, Characterisation and Applications

For over hundre år siden revolusjonerte Albert Einstein måten vi så på gravitasjon. Med Einstein ble gravitasjon en geometrisk teori i en såkalt Lorentz geometri. Den gravitasjonelle vekselvirkningen var essensielt redusert til krumning av rommet hvor materie (inkludert oss) beveget oss langs geo...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2016-2023

Sted: Rogaland