0 antall prosjekter

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

A CubeSat formation for space debris characterisation

Vårt forhold til det nære verdensrom har over de siste 70 år utviklet seg fra å være et grenseområde til å bli en sentral del av vårt samfunn. I dag er vi avhengig av verdensrommet for bruksområder som telekommunikasjon, navigasjon og fjernmåling. Økt utnyttelse har også medført en kraftig økning...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-disciplinary Study of Atmospheric Ice Accretion Physics & Developing Optimal Technological Solutions to Minimize Ice Accretion Effects

Menneskelig aktivitet strekker seg stadig lenger nord i Arktis, hvor atmosfærisk ising er en utfordring og en sikkerhetsrisiko, da den kan påvirke aktiviteter spesielt knyttet til byggindustrien (bygninger, kommunikasjonstårn og skiheiser), energiproduksjon (infrastruktur for sol- og vindenergi),...

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektperiode: 2022-2026

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) på UiT Norges Arktiske Universitet ved campus Narvik opplever at samtlige teknologiutdanninger har et overtall av gutter på studiene. Som følge av dette kan det være vanskelig for jenter ved studiene å få kontakt med et bredt nettverk a...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Mapping of Algae and Seagrass using Spectral Imaging and Machine Learning

MASSIMAL utvikler nye metoder for å kartlegge undervannsvegetasjon som ålegras, tang, tare og ruglbunn. Denne type vegetasjon danner artsrike enger og "blå skoger" i havet, og bidrar med primærproduksjon, karbonfangst og opptak av næringssalter i havet. Menneskelig aktivitet, klimaendringer og ov...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring of nitrogen oxides from stationary and mobile sources at Svalbard

The combined emissions of air pollutants from snowmobiles may be much higher (almost 100 times) as from cars, e.g. snowmobiles with 2-stroke engines have average fuel consumption of 30 l/100km. Moreover, according to safety instructions snowmobiles should follow one after another forming a column...

Tildelt: kr 58 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Gave fra STATOIL ASA til NTNU, gave til forskning og utdanning

...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

IS-MOBIL-Mobilitetsprogr.f.utl.Ph.D-stu

Localization effects in spectral problems of mathematical physics - Alexandra Chechkina - Russia

The concentration and localization phenomena play an important role in natural science and engineering. Various concentration effects can be observed in population biology, ecology, mechanics, and in engineering technological processes. For example, study ing when populations of bacteria or virus...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Nordland - Nordlánnda

IS-DAAD-Forskerutveksl. Norge-Tyskland

Advanced characterization of natural nanoparticles in environmental aquatic systems

This project aims at establishing collaboration between NTNU - Department of Hydraulic and Environmental Engineering and the Forschungszentrum Jülich, Institute of Bio- and Geosciences in Germany. First contact between the involved research groups has rec ently been made, based on the fact of acq...

Tildelt: kr 48 696

Prosjektperiode: 2014-2016

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Bifunctional Oxygen Electrodes for Hydrogen Production (BOE)

...

Tildelt: kr 27 282

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Nordland - Nordlánnda

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2007 - Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Tromsø, avdeling for ingeniør- og økonomifag ønsker gjennom FORNYs infrastrukturmidler å befeste næringslivs- og kommersialiseringssatsningen i hele organisasjonen. Avdelingen vil kanalisere midler til organisering, oppfølging og gjennomføring av konkrete tiltak knyttet dette. Endrin...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Ukjent Fylke

MOBI-Mobilisering

Brobygging mellom næringsliv og Høgskolen i Tromsø

Vedlegget inneholder beskrivelse av Høgskolen i Tromsø. av høgskolens strategiplan, om forankring i fylkesplan og om mål, og beskrivelse av ønsket situasjon pr. 30.12.2006, og opplisting av 5 tiltak med tilhørende aktiviteter. Hovedmålet er nådd når sit uasjonen ved høgskolen pr. 31.12.2006 kan...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Ukjent Fylke