0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Human Reading Assessment

Kunstig intelligens (KI) er på full fart inn i skolen, og har med seg en rekke muligheter, men også problemer. Human Reading Assessment (HUMAN) har som mål å undersøke hvordan teknologien kan tas i bruk i skolen på en måte som setter eleven i sentrum. Prosjektet tar utgangspunkt i leseprøvene s...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2024-2027

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Life skills in theory and practice. Knowledge base, perceptions and implementation of an interdisciplinary topic in Norwegian schools

Prosjektet LIFE ønsker å utvikle en ny forståelse av livsmestring i skolen som et svar på de utfordringer som allerede har vist seg når dette tverrfaglige tema skal finne sin form i skolens planer og praksis. "Folkehelse og livsmestring" ble introdusert i 2020 som et av tre tverrfaglige tema, men...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Partners in practice: Establishing a system for educational development towards student participation

«Partners in practice» er et partnerskap mellom lærerutdanning, forskere og skoler. Prosjektet har en ambisjon om å utvikle undervisningspraksis som fremmer elevmedvirkning. Mange tidligere forsøk på å utvikle praksis indikerer at det ikke fins noen raske løsninger på denne utfordringen, så prosj...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Good Fire: An Environmental History of Prescribed Burning in Norway and the North

Good Fire er miljøhistorisk prosjekt om håndtering av skogbrann. Etter hvert som skogbrannene blir større og mer intense i den boreale sonen, har Norge og andre land begynt å eksperimentere med «Prescribed Fire» (for eks., bråtebrenning, flatebrenning, eller lyngbrenning) for å kontrollere skogbr...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Digital Aestheticization in/of Fragile Environments

Om man ser seg rundt eller lytter nøye i naturen vil en lett legge merke til at folk engasjerer seg i sine omgivelser på en annen måte enn for bare et tiår siden. I dag - enten en er i fjellene, ved havet, eller i skogen - er det vanskelig å finne noen som ikke er opptatt med smarttelefonen, flyr...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2022-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Supporting teachers’ enactment of classroom practices critical to students’ learning engagement

Tverrfaglig forskning på engasjerende læringsmiljø Det er kjent at å være engasjert i undervisningen er viktig for trivsel og god læring, men i løpet av barne- og ungdomsskolen dabber elevenes engasjement av. Problemet med dalende elevengasjement en stor utfordring for skoler og utdanningsmyndig...

Tildelt: kr 6,2 mill.

Prosjektperiode: 2022-2028

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

READ TO ME – enhancing teachers engaging progress monitoring of struggling readers

Vil styrke leseferdighet og motivasjon for lesing i første klasse Read to me –handlar om å vurdere barns lesing mens de leser engasjerande tekster høyt. Leseferdigheter og motivasjon henger tett sammen. Elever som strever med lesing, kan oppleve nederlagsfølelser og utvikle lav mestringstro. Å ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

DiCoTe: Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys

Prosjektet har som hovedmål å øke norske barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdanneres profesjonelle digitale kompetanse ved å utvikle ressurser til barnehagelærerutdanningene og implementere disse ressursene i alle institusjoner som tilbyr slik utdanning i Norge. Disse ressursene skal utvi...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nuclear Nordics: Radioactive Waste Spatialities, Materialities and Societies in the Nordic Region, 1960s to 1990s

Etter hvert som Norge og andre land legger ned sine atomreaktorer blir spørsmålet om hvordan radioaktivt avfall kan lagres kostnadseffektivt og sikkert i hundretusener av år stadig mer presserende. I mai 2021 kunngjorde Institutt for energiteknikk at 3 tonn ubrukt uranbrensel skulle sendes til En...

Tildelt: kr 1,2 mill.

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Histories of Animals, Technological infrastructure, and making more-than-human Homes in the modern age

Hvordan bruker dyr ting som mennesker har lagd og hvordan reagerer folk på dyr som skaper sine hjem nær våre? Prosjektet "Histories of animals, technological infrastructure, and making more-than-human homes in the modern age" (AtHome) undersøker dyr som brukere av menneskeskapte ting, fra fuglehu...

Tildelt: kr 12,4 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Coming back to our senses to transform children’s digital reading

Duft gir unik informasjon om miljøet, skaper nysgjerrighet, engasjement og aktiverer minner. På tross av duftens rolle i kognisjonen, baserer utdanningssystemet seg på audiovisuelt innhold. Duftens betydning i barns læring forsømmes. I dag øker bruken av antiseptiske midler og sanitærprodukter....

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Shared Reading Practices in Early Childhood Education and families for Language Learning and Literature experiences

SPrELL skal støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling, motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn - i digitale bøker på flere språk - og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål i SPrELL er å øke kvalit...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Social and Emotional Learning and Life Mastery in Early Childhood Education and Care

Forskningsprosjektet SELMA har som mål å utvikle og prøve ut et opplegg for å støtte opp om barns sosiale og emosjonelle læring og utvikling i barnehagen. Det finnes få kartleggingsverktøy for forskning innen sosiale og emosjonell utvikling blant barn, og dette vil utvikles og piloteres i første ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

INTERACT: Enhancing upper secondary students’ engagement and learning through video-based professional development on teaching interactions

INTERACT handlar om samhandlinga mellom lærarar og elevar i vidaregåande opplæring (vgo). Målet er å utvikle og evaluere eit nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærarar som kan bidra til å styrke lærar-elevinteraksjonar. Ved å styrke lærar-elevinteraksjonar kan engasjementet og læringa til...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past

Vikingar er meir populære enn nokon gong før. "Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past" (BTB)/ "Tilbake til blod: Å finna ei framtid i norrøn fortid" vil finna ut korfor. Hypotesen vår er at framstillinga av kulturelle og spirituelle produkt relatert til vikingar og norrøn fortid, ha...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

COSTINF-COST Infrastruktur

3rd European Joint Meeting of COST Action CA16229 European Network for Environmental Citizenship

Prosjektet arrangerte 3rd European Joint Meeting of COST Action CA16229 European Network for Environmental Citizenship i Stavanger, 3-5. juni 2019. Det søkte beløpet dekket nødvendige arrangementskostnader ut over de som COST dekker, inklusive moms. Temaet for møtet var ?Assessing and Measuri...

Tildelt: kr 32 689

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Locative Technologies and the Human Sense of Place: A History of Spatial Literacy, 1800-2020

Prosjektet "Stedssansen i en teknologisk tid" undersøker den menneskelige evnen til å finne veien og skape mening i et landskap i historisk perspektiv. Vi tar utgangspunkt i nåtidens mange diskusjoner om hvordan nye teknologier som smarttelefoner og GPS har svekket stedssansen. Vi vurderer slike ...

Tildelt: kr 8,9 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Rogaland

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species

Utryddelse er et presserende problem i verden i dag. Et økende antall arter går tapt til utryddelse hvert år, et fenomen som ofte kalles 'den sjette masseutryddelsen'. Det er nødvendig med større innsats fra humanistisk forskning som kan jobbe tett på naturvitenskapelige funn og etiske utfordring...

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

COSTINF-COST Infrastruktur

COST Action IS1404 E-READ final conference

E-READ er et forskernettverk som er finansiert av EU og COST (European Cooperation in Science and Technology). Fokuset i E-READ er på effekter og implikasjoner av digitalisering for lesing og læring. Nærmere 200 forskere fra hele Europa og en rekke ulike disipliner deltar i nettverket, og samarbe...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Beyond Dodos and Dinosaurs: Displaying Extinction and Recovery in Museums

Mens utryddelsen av dodoen og de utdøde dinosaurene er de første tingene mange mennesker tenker på når de hører ordet "utryddelse", befinner vi oss nå med all sannsynlighet midt i jordens sjette store dyreutryddelsesperiode. Fordi vi har blitt bevisste på dette pågående permanente tapet av dyr og...

Tildelt: kr 8,2 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Rogaland

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskningssabbat ved Universitetet i Stavanger

...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

FILIORUM - Research and Innovation for Quality in Diverse Early Childhood Education and Care (ECEC)

FILIORUM - Senter for barnehageforskning, driver fremragende og praksisrettet barnehageforskning på høyt internasjonalt nivå, og er en premissleverandør for barnehagesektoren. FILIORUMs visjon er høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen, og FILIORUM betyr "for barn" på latin. Navnet signalerer a...

Tildelt: kr 50,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2028

Sted: Rogaland

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In the Clouds

Dette radikalt tverrfaglige prosjektet utforsker de kulturelle forutsetningene for en av de sentrale metaforene i dagens IT-samfunn: skyen. «In the Clouds» bringer sammen forskere og kunstnere i en felles utforskning av «skyer» som et teknologisk og kulturelt fenomen, inklusive deres seneste mani...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

IGEL Society for the Empirical Study of Literature biennial conference at The Reading Centre, Univ. of Stavanger, July 2018

Digitale teknologier blir stadig mer utbredt i norske barnehager. Nettbrett med berøringsskjerm, som iPad, anses som spesielt brukervennlige for yngre barn, bl.a. fordi de innebærer mindre krevende finmotorikk. Interaktive digitale teknologier gir også andre muligheter for formidling av fortellin...

Tildelt: kr 0,14 mill.

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Specialized Content Knowledge for Teaching Mathematics

A large body of research concurs that mathematics teachers need a kind of mathematical knowledge that is specific to the professional work of teaching mathematics, and this knowledge influences the quality of teaching as well as students' learning of mathematics. A review of research indicates th...

Tildelt: kr 0,27 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

10th International Conference On Middle English

The University of Stavanger has agreed to organize the tenth International Conference on Middle English (ICOME) in Stavanger 30 May - 2 June 2017. ICOME is an international conference that has been arranged since 1994 at intervals of two or three years. The conference has previously been arran...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Playful learning: Towards a More Intentional Practice in Norwegian Preschool Groups

Målet med prosjektet var å studere om barnehager kan styrke barns utvikling før skolestart gjennom førskoleopplegget Lekbasert læring. Opplegget var allerede utviklet i Agderprosjektet (AP). I AP fant man umiddelbare gevinster av Lekbasert læring på en sumskåre av førskoleferdigheter, samt innen ...

Tildelt: kr 8,4 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Rogaland

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Systematisk observasjon i pedagogisk forskning - Europeisk workshop om systematisk klasseromsobservasjon.

Målet med workshopen var å bidra til å styrke kompetansen innen systematisk observasjon i klasserommet. I tillegg ønsket en å bidra til økt kompetanse på sentrale områder innen systematisk observasjon som forskingstilnærming. Ved å invitere både nasjonale og internasjonale forskere til workshopen...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Rogaland

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

International Musicological Society Conference in Stavanger 1-6 July 2016.

The International Musicological Society (IMS) was founded in 1927 in Basel, where it has its headquarters. IMS has a congress every fifth year and at the last congress in Rome 2012 it was decided that the intercongressual conference in 2016 to be held in Stavanger Norway. We expect 150-300 partic...

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Rogaland

LÆREEFFEKT-Lærertetthet og læringseffekt

Two Teachers in the Class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction

Opplæringsloven sier at det skal være flere lærere på 1. til 4. klassetrinn i norsk/samisk og matematikk. Flere studier viser imidlertid at det å sette inn flere lærere i klassen alene, har liten effekt på hvor mye elevene faktisk lærer. Det som avgjør læringsutbyttet til den enkelte elev, ser ut...

Tildelt: kr 29,1 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland