0 antall prosjekter

TEKNOKONVERGENS-Teknologikonvergens - grensesprengende forskning og radikal innovasjon

Nano4CRISPR: Novel nanocarrier reagents for environmental delivery of CRISPR/Cas

Genredigering er den nye generasjonen av genmodifiseringsteknikker som kan anvendes på mat gjennom produksjon av planter, dyr og mikroorganismer med ønskede agronomiske egenskaper. Nano4CRISPR går fra en «transgen laboratorietilnærming» til en «på stedet tilnærming» hvor komponentene for genredig...

Tildelt: kr 15,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Pre-project: Impact of administered drug use on development of environmental antibiotic resistance genes and risk for human exposure.

The one health perspective recognizes that human health is closely connected to the health of animals and the environment. One of the biggest one health issues is the rapid development and spread of antimicrobial resistance genes across the globe. New human-made drivers, such as plastic pollution...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Impact of marine microplastic associated biofilms on environmental and human health

Marmib undersøker effekten av mikroplast på spredning av antimikrobielle resistente bakterier i havet med hjelp av et verdensomspennende konsortium fra Norge, Estland, Tyskland, Sør Afrika, Vietnam og Costa Rica. Etter at prosjektet har hatt forsinkelser tidligere år grunnet COVID og økt kostnade...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KSP: FOODPRINT - Traceability and labelling of gene-edited products in the food chain

FOODPRINT-prosjektet utvikler samarbeidsforskning om genredigeringsmetoder i sammenheng med sporbarhet og merking av genmodifiserte (GM) produkter gjennom hele næringskjeden. Genredigering er en ny teknikk for genetisk modifikasjon som for tiden er regulert under EU-direktivet 2001/18/EC og av de...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SANOCEAN-South Africa - Norway co-operation on ocean research including blue economy, climate change, the env

Microplastics in wastewater as a carrier and dispersal route of antibiotic resistance in oceans

Prosjektet har gitt oss ny kunnskap om spredning og utslipp av bakterier med antimikrobilelle resistensgener i avløpsanlegg og vil gi oss et bedre innblikk i hvordan foskjellige typer plastpolymerer danner biofilm som kan spres slike uønskede bakterier. Prosjektet ble dessverre rammet av covid-19...

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food

Det å finne bærekraftige måter å produsere mat på er en krevende samfunnsmessig utfordring i en tid preget av politisk uro, klimaendringer og naturødeleggelser. Ny genteknologi blir løftet frem som en løsning som kan tas i bruk for å avle frem nye sorter av dyr og planter som har økt motstandsdyk...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Troms - Romsa - Tromssa

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Optimalisering: NewPolySea - Biovalorization of Marine Raw Rest Materials into Polyhydroxyalkanoate-Based Products

Plastavfall et økende globalt problem, spesielt for verdenshavene. Det haster med å finne løsninger for å redusere dette problemet, og dette er et satsingsområde både hos myndigheter, frivillige organisasjoner og forskningsgrupper i flere land. Marin plastforsøpling er et stort problem også fo...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Troms - Romsa - Tromssa