0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Next Minutes prediction system for ocean waves and vessel motions based on physics-informed neural networks

Havbølgedynamikk er den største utfordringen for alle operasjoner til sjøs. Marine operasjoner som dynamisk posisjonering (DP), offshore kranoperasjoner, subsea operasjoner og installasjon og service av vindparker, og sjøtransport er komplekse operasjoner som er svært følsomme for havbølgedynamik...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Strategic collaboration between NORCE, IFE, NORSAR in Norwegian and European Arena for SET Plan CCS Implementation (2022-2024)

CCS (fangst og lagring av CO2) er en nøkkelteknologi for å redusere CO2-utslipp og begrense globale klimaendringer. Hovedmålet med NORCCS-alliansen er å øke synligheten til norske CCS-aktører, for å gjøre det norske CCS-miljøet i stand til å støtte en vellykket implementering av CCS i en skala so...

Tildelt: kr 0,82 mill.

Prosjektperiode: 2022-2024

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Automated Well Monitoring and Control

Mange bransjer, for eksempel olje og gass, CO2 -lagring, geotermisk eller energilagring, bruker brønner, ikke bare for injeksjon og produksjon, men også for overvåking for å sikre kvaliteten og sikkerheten i prosessene som foregår i reservoarene i undergrunnen. Mulighetene for å hente ut data fra...

Tildelt: kr 12,6 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Mechanisms for CO2 storage in the presence of residual oil

CO2-lagring i modne oljereservoarer er en attraktiv strategi fordi infrastruktur eksisterer, og geologien er kjent fra oljeproduksjonsfasen. Slike reservoarer inneholder ofte gjenværende olje fanget som frakoblede ganglier og dråper i porerommet etter vanninjeksjon. Derfor krever en strategi for ...

Tildelt: kr 11,3 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer

Hovedmålet for INTPART-prosjektet "Brazil-Norway Research, Education and Competence transfer" (BN-REC) er å etablere langsiktig og internasjonalt ledende samarbeid innen Økt Olje Utvinning (IOR) utdannings- og forskningsgrupper i Norge (NORCE Norwegian Research Center (NORCE), Universitetet Stava...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2025

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Fluid Migration Modelling and Treatment

Brønner for produksjon av hydrokarboner, geotermisk varme og for undergrunns lagring av CO2 konstrueres seksjonsvis, der man først borer seksjonen til planlagt dybde før man sikrer denne ved å gå ned med foringsrør som så sementeres til omkringliggende formasjon og ytre foringsrør. Foringsrør og ...

Tildelt: kr 14,6 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Økt forskningssamarbeid med Brasil innen temaene brønnboring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner

Formålet med prosjektet er å øke og styrke næringsrettet forskningssamarbeid med brasiliansk akademia og industri innenfor temaene brønnboring og automatisert boring, brønnoperasjoner og permanent plugging av brønner. Dette er tema som er identifisert å ha betydelig samarbeidspotensial og kunnska...

Tildelt: kr 87 559

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Participation of November Conference in Rio de Janeiro Brazil

Deltakelse av årlige November Conference i Rio De Janeiro i Brasil organisert av bl a Innovasjon Norge, OED og Forskningsrådet. Deltakere skal bl a ha chair ansvar for IOR sesjonen under konferansen og skal gi presentasjon. Gjennom vår deltakelse blir vi enda bedre kjent med nåværende og fremtidi...

Tildelt: kr 22 129

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Project of quantitative risk analysis for designs of permanent abandonment of wells

Tusenvis av brønner vil måtte stenges og forlates på norsk sokkel de kommende tiårene. Permanent nedstenging av brønner krever at man etablerer barrierer av en viss lengde som spenner hele tverrsnittet av brønnen, fra formasjon til formasjon, i et evighetsperspektiv. Siden tilstanden til den oppr...

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

NORCE, IFE, NIVA, og NORSAR strategisk samarbeid for SET Plan support gjennom EERA CCS, 2019-2021

Hoved hensikt og målsetting med NORCCS Alliansen er - A spille en viktig og synlig rolle i de strategiske processene i Europeiske CCS arena for en vellykket og akselerert implementering av SET Plan for CCS. - Å samarbeide med nationale og internationale aktører for forbedring av teknologi moden...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

Regional Renewable Energy Cells

Prosjektet R2EC hadde som mål å utvikle et skalerbart system for desentraliserte, samvirkende energiceller med en høy konsentrasjon av lokal fornybar energigenerering som fra solcellesystemer (PV), lagringselementer samt høy elektrisk bruk som e-varme og e-kjøretøyer. Bruken av lokalt generert fo...

Tildelt: kr 0,55 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Rogaland

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Foam dynamics in the presence of oil during multiphase flow in porous rock

Skuminjeksjon er en lovende metode for å øke oljeutvinningen i modne oljefelt fordi det reduserer gassmobiliteten og har bedre fortrengningseffektivitet enn konvensjonell gassinjeksjon. Det er økonomisk gunstig fordi senere gassgjennombrudd fører til mindre gassproduksjon og reduserte kostnader k...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Deltagelse i EERA JP ESI - Energy Systems Integration

Målet med prosjektet var å fremme norske prioriteringer og påvirke forskningsagendaen for å oppnå synergi mellom og optimal utnyttelse av ulike former for energi og energisystemer. I denne sammenheng bør norsk næringsliv involveres og informeres om pågående aktiviteter og muligheter knyttet til E...

Tildelt: kr 0,46 mill.

Prosjektperiode: 2019-2021

Sted: Rogaland

STRATFEL-Strategiske fellesfunksj.OED

Participation of November Conference and management of the session for Environment & IOR (EIOR), Rio de Janeiro, 2018

The goals and purpose of the travel are 1) Organize the EIOR session and serve as chairs for the EIOR session (Ying Guo) at the November Conference in Rio De Janeiro, 12-13 November 2018; 2) Give 1 technical preparation by Emily Lyng with the working title "Environmental Risk Assessment method...

Tildelt: kr 24 769

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS) (2017-2020)

...

Tildelt: kr 2,2 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

ECO-BASE: Establishing CO2 enhanced Oil recovery Business Advantages in South Eastern Europe

CO2 lagring er et viktig bidrag til å oppnå målet om å begrense global oppvarming til under 2 °C. Hvis lagring kan kombineres med kommersiell utnyttelse av CO2 (på engelsk kalt CCUS - Carbon Capture, Utilization and Storage), kan dette også gjøre lagringingen forretningsmessig lønnsomt. Økt utvin...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Rogaland

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

Understanding of CO2 dissolution in oil by convection-driven mixing and wettability alteration (UNCOVER)

Det er velkjent at CO2 oppløst i vann vil øke vanntettheten, for derved å føre til konvektiv strømning på grunn av tetthetsforskjellen og gravitasjonskrefter. Konvektiv strømning kan igjen akselerere CO2 miksing i vann ved CO2-vann kontaktflate. Denne prosessen kan bidra til større CO2 lagringspo...

Tildelt: kr 11,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

CHEmical Control Knowledge demonstration project: Monitoring And Treatment Enhancement

Oljefelter er vanligvis produsert med vanninjeksjon for å drive ut oljen av reservoarene. Når det injiserte vannet før eller senere bryter gjennom til produksjonsbrønnene blandes det ofte med vann som kommer fra selve reservoaret. På grunn av ulik mineralsammensetning kan blandingen føre til utfe...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2019

Sted: Rogaland

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstillinger til NORCE (tidl. IRIS AS) (2016-2019)

Title: A study on the accuracy of the modelled frictional pressure loss based on rheological characterisation of the drilling fluid Description: During drilling operations, it is important to get a good understanding of the pressures in the well in order to have control of the drilling process ...

Tildelt: kr 2,9 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Rogaland

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Demonstration of Automated Drilling Process Control

Den underliggende ideen for prosjektet er å demonstrere et kvantesprang innen boreteknologi fra stort sett mekanisert prosesskontroll benyttet i industrien i dag mot morgendagens automatiserte boreprosesskontroll og robotbaserte løsninger. Den største utfordringen petroleumsindustrien står ove...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2016-2021

Sted: Rogaland

RBGRUNTEKN-Res.bas.grunnbev.tekn-ind.inst

Grunnbevilgning NORCE AVD STAVANGER (tidl. IRIS)

...

Tildelt: kr 154,2 mill.

Prosjektperiode: 2009-2019

Sted: Rogaland