0 antall prosjekter

POLARPROG-Polarforskningsprogram

EAVP 24 – a polar perspective of palaeontology Application for event support

The Natural History Museum, University of Oslo (NHMO) plans to host the annual scientific conference for European Association for Vertebrate Palaeontology 2024 in Longyearbyen, Svalbard in partnership with Evolutionsmuseet, University of Uppsala (EM-UU), The University Centre in Svalbard (UniS) a...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Intertidal ecosystem response to an increasingly ice-free Arctic

Warming temperatures and a reduction of sea-ice scour opens the Arctic intertidal as habitat for colonization by both seaweeds and marine invertebrates. Indeed, large increases in the biomass of seaweeds and invertebrates on Arctic coasts have already been documented in the past decades and are p...

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektperiode: 2024-2024

Sted: Oslo

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

The role of gene flow in the evolution of Antarctic icefishes

I det iskalde vannet i Antarktis har en unik gruppe fisker utviklet seg i løpet av de siste ti millioner årene. De såkalte isfiskene er utstyrt med frostvæskeproteiner, som gjør at de kan overleve ved minusgrader som er dødelige for de fleste andre fiskegrupper. Derfor antas det at de omtrent 100...

Tildelt: kr 11,5 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

ECHO - Evolutionary Convergence in Historical Oceans: The case of whales and ichthyosaurs

Hvorfor har så mange havlevende dyr fiskefasong? Er det for å svømme raskere, spise mer effektivt eller har det med reproduksjon å gjøre? Driver alle fiskeformede dyr med det samme? Strømlinjeformede kropper med kraftige haler som lager fart, har utviklet seg mange ganger i løpet av livets histor...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

SAMBA: Scaling Advanced Methods for Biodiversity Assessments

SAMBA-prosjektet har som målsetting å utdanne en ny generasjon med forskere i moderne genetiske metoder og å påskynde beskrivelsen og overvåkning av biodiversitet i Norge og Brasil, samtidig som prosjektet respekterer forskjeller og behov i forskningsmiljøene. Moderne metoder som kan identifisere...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2026

Sted: Oslo

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Dypingite - A superior NATural SORBent for management of heavy metal water pollution?

Klimaendringene, økningen i verdens befolkningen kombinert med bruken av kjemikaler både i industrien og i vår hverdag forventer å redusere både mengden og kvaliteten av vann som er tilgjengelig på verdensplan. Prosjektet NATSORB vill forsøke å motvirke dette ved å utvikle nye materialer basert p...

Tildelt: kr 11,8 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Fossil temporal dynamics of phenotypic selection & life history evolution

Fossiler er tidskapsler og inneholder viktig informasjon om hvordan livet på jorda artet seg før vår tid. Darwins teori om evolusjon via naturlig utvalg er en av hovedpilarene innen fagfeltet evolusjonsbiologi. Naturlig utvalg har formet det biologiske mangfoldet på jorda, både artene som lever n...

Tildelt: kr 7,5 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORSTERK-Forsterkningsmidler

Establishment of a network for reproducible environmental DNA in Norway

Plant.ID er tett knyttet til det raskt utviklende feltet av miljø -DNA. Den pågående og forventede utbredte anvendelsen av eDNA -metoder for automatisert og målrettet miljøovervåkning av biologisk mangfold krever en samordnet innsats for å bringe alle interessenter sammen for å bli enige om nasjo...

Tildelt: kr 1,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Global Biodiversity Information Facility, Norwegian node 2021-2025

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for åpen data, finansiert av deltagerland. Den lar hvem som helst, hvor som helst, få tilgang til primærdata om alle typer liv på jorden, delt via den globale portalen www.gbif.org og gjennom nasjonale og ...

Tildelt: kr 20,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

DiSSCo Prepare - Distributed System of Scientific Collections Preparatory Phase Project

Distributed System of Scientific Collections er en ny forskningsinfrastruktur i verdensklasse (RI) for naturvitenskapelige samlinger. DiSSCo RI har som mål å skape en ny forretningsmodell for én europeisk samling som digitalt forener alle europeiske naturvitenskapelige objekter under felles tilga...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

InvertOmics - Phylogeny and evolution of lophotrochozoan invertebrates based on genomic data

Hvordan den siste felles stamformen for dyr som mennesker, fisk, insekter, rundormer, snegler og meitemark så ut og hvordan evolusjonen har foregått i disse store dyregruppene er diskutert i biologien. Én hypotese foreslår at evolusjonen utviklet seg fra en enkel flatorm-lignende organisme til ko...

Tildelt: kr 11,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Sperm Evolution in Birds

Spermiens rolle er å befrukte egg. Til tross for en ensartet funksjon, er spermien allikevel den mest variable celletypen i dyreriket i både form og størrelse. Målet med dette prosjektet er å forklare hvorfor og hvordan spermier har blitt så forskjellige innenfor en meget artsrik gruppe av fugler...

Tildelt: kr 9,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

People and Plants - Rediscovering and safeguarding Nordic ethnobotanical heritage

Mennesker og planter - Nordens plantetradisjoner i fortid og fremtid Prosjektet "Mennesker og planter" undersøker utviklingen og menneskers innflytelse på plantemangfoldet i Norden fra vikingtid og frem til i dag. Formålet er å identifisere plantetradisjoner, forstå hvordan mennesker har påvirke...

Tildelt: kr 9,8 mill.

Prosjektperiode: 2018-2026

Sted: Oslo

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

How fast does the speciation clock tick in selfing versus outcrossing lineages?

Arten er den mest grunnleggende enheten i naturen, men vi vet fremdeles lite om hvor lang tid det tar å danne nye arter og hva som påvirker dette (tikkingen av artsdannelses-klokken). I dette prosjektet har vi brukt teoretisk modellering og eksperimenter til å vise at den mest ekstreme formen for...

Tildelt: kr 17,4 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Parallel adaptation to changing environments in wild Arabidopsis populations

Tilpasning er en fundamental evolusjonær prosess som gjør at arter kan takle endringer i sitt miljø. Vi vet fremdeles lite om hvordan tilpasning skjer i naturlige bestander på genom-nivå, som består av individuelle gener og ikke-kodende DNA. I den genetisk vel-studerte modellplante-slekten Arabid...

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Oslo

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017

Naturhistorisk museum (NHM) ved Universitetet i Oslo (UiO) arrangerte det 8th International Symposium on Granitic Pegmatites PEG2017 i Kristiansand 13.-15. januar 2017 og medfølgende geologiske ekskursjoner til Tysfjord-Hamarøy 9.-13. juni og Setesdalen-Langesundsfjorden 16.-19. juni 2017 (http:/...

Tildelt: kr 73 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Norwegian GBIF Participant Node, 2017-2020

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) er en internasjonal forskningsinfrastruktur for fri og åpen tilgjengeliggjøring av artsdata som er finansiert direkte fra medlemslandene. GBIF leverer fri og åpen tilgang for alle til primærdata for biologisk diversitet fra en global portal www.gbif...

Tildelt: kr 11,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Wildarbidopsis

XX under utarbeidelse

Tildelt: kr 53 000

Prosjektperiode: 2016-2016

Sted: Oslo

SSF-Svalbard Science Forum

Benthic insect egg and larvae development in High Arctic streams, RiS ID 10448

Aquatic ecosystems in High Arctic environments and their benthic communities are due to worldwide environmental changes strongly influenced by rising air and water temperatures, enhanced glacier melting, oscillating discharge dynamics and an extended snow free season. But little is known about th...

Tildelt: kr 79 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Norsk-brasiliansk seminar - Climate Change and Biodiversity Research in the Amazon - New Knowledge and New Horizons

I forbindelse med undertegnelsen av en forskningsavtale mellom Norge og delstaten Pará i Brasil er Universitetet i Oslo bedt av Norges ambassade i Brasil om å arrangere et seminar om biodiversitet og klima i Amazonas for å øke samarbeidet mellom norske og brasilianske forskere innen fagområdet. S...

Tildelt: kr 93 930

Prosjektperiode: 2015-2016

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics

ForBio - Forskerskole i Biosystematikk var et NFR finansiert prosjekt i perioden 2011-2020 som hadde som fokus å trene en ny generasjon av biosystematiker for å møte samfunnets behov for kompetanse om biologisk mangfold. Biosystematikk omfatter forskning på morfologisk, genetisk og geografisk var...

Tildelt: kr 14,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2021

Sted: Oslo

FRIBIO2-FRIPRO forskerprosjekt, biologi

High speciation rates in Arctic plants: genomic mechanisms and relevance to the latitudinal diversity gradient

Det er velkjent at det er mange arter i sørlige strøk, og svært få i Arktis. Tradisjonelt gjenkjenner man artene basert på hvordan de ser ut (morfologi). Vi har imidlertid tidligere vist at det finnes mange ulike plantearter innen det vi har trodd var en enkelt arktisk art, i den forstand at fors...

Tildelt: kr 9,0 mill.

Prosjektperiode: 2015-2020

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Sperm-pathogen interactions and the evolution of ejaculate antimicrobial defences in passerine birds

Kliniske studier på mennesker har dokumentert en sammenheng mellom bakterielle infeksjoner og mannlig infertilitet. De potensielle implikasjonene av bakterier for infertilitet hos ville dyr er imidlertid i stor grad neglisjert. Dette prosjektet fant at en vanlig bakterie, E. coli, kan i betydelig...

Tildelt: kr 7,1 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

IS-TOPP-Toppfinans. av M.Curie-stipend

Phylogenetic exploration of medicinal plant diversity (MedPlant)

The MedPlant network will train young researchers in career enhancing approaches and techniques in biodiversity driven drug lead discovery, complimentary and entrepreneurial skills relevant for work in the pharmaceutical industry, regulatory bodies, NGOs and academia. The aim is to improve the s...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

Partipication in the AETFAT congress for three female African PhD graduates/students

The three female students are Catherine Aloyce Masao from Tanzania (PhD obtained), Tusiime Felly Mugizi from Uganda(PhD thesis soon to be submitted), and Tigist Wondimu from Ethiopia(PhD obtained). They will present their PhD work at the most important in ternational congress on African plants, t...

Tildelt: kr 74 999

Prosjektperiode: 2014-2014

Sted: Oslo

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

The early stages of the speciation process - prezygotic reproductive isolation and diversification in passerines

Prosjektet søker å øke vår viten om de tidlige faser av artsdannelsen, ved hjelp av en kombinasjon av detaljerte eksperimenter og intensive genetiske analyser av nylig divergerte arter og underarter. Prosjektets første delmål går ut på å teste en potensiell reproduktiv isolasjonsbarriere knyttet ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2012-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

GBIF - Arrangement av Governing Board- møte september 2012

Global Biodiversity Information Facility -GBIF- er en infrastrukturfasilitet som har til hensikt å gjøre primærdata om jordas biologiske mangfold fritt tilgjengelig for alle over internett. Norge har vært medlem siden 2004. GBIF arrangerer sitt overordn ede styringsmøte (Governing Board-møte) e...

Tildelt: kr 0,51 mill.

Prosjektperiode: 2011-2012

Sted: Oslo

UNI-MUSEER-Strat.satsing univ.museer

ForBio - The Research School in Biosystematics - towards permanent existence

Biosystematics includes studies of variation (morphological, genetic, geographic) of species and species groups, the processes that causes variation, and evolutionary relationships. Taxonomic knowledge is fundamental for such studies and a prerequisite fo r biodiversity estimates. Biosystematics ...

Tildelt: kr 9,2 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

FRIBIO-Biologi og biomedisin

Parasites and infectious diseases in a changing world - 4th Scandinavian-Baltic Congress for Parasitology

The biennial research conference of the Scandinavian-Baltic Society for Parasitology (SBSP) is to be held at the University of Oslo, Blindern campus, and Natural History Museum, Tøyen, between the 19th and 22nd June 2011, with Professor T.A. Bakke (Natura l History Museum, University of Oslo) as ...

Tildelt: kr 44 831

Prosjektperiode: 2011-2011

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

LAND - Habitat fragmentation and pathways to extinction in dead-wood dependent fungi

Vi har undersökt 28 naturskogar med gran i Norge och Sverige och samlat in data från 1.680 lågor. Insamlade fruktkroppar representerar mer än 500 arter av tickor och skinnsvampar (kjuker och barksopper). Många arter är nya för Norge och flera är nya för vetenskapen. Vi har identifierat 9.300 unik...

Tildelt: kr 4,4 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo