0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop - 2018

Norwegian Biometrics Laboratory Annual Workshop is an annual event organized by Norwegian Biometrics Laboratory at NTNU Gjøvik. The NBLAW series has six past events, NBLAW 2011, NBLAW 2012, NBLAW 2013 and NBLAW 2014, NBLAW 2015, NBLAW 2016, NBLAW 2017 each with around 70-100 participants from va...

Tildelt: kr 32 174

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Quantum safe cryptography for the Internet of Things

Tingenes Internett (IoT) er en realitet. IoT knytter sammen ikke bare tradisjonelle datamaskiner, men også alle slags andre enheter som vi bruker i dagliglivet: Biler, dørlåser, medisinsk utstyr til privat og institusjonell bruk, vaskemaskiner, kjøleskap og lysbrytere er vanlige eksempler. Gjenno...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SIAM Workshop on Combinatorial Scientific Computing

The Algorithms Research Group at the Department of Informatics, University of Bergen, will be organizing CSC'18 - The SIAM Workshop on Combinatorial Scientific Computing - on Wednesday June 6th to Friday June 8th, 2018. The CSC workshop is organized every other year, Bergen will continue the trad...

Tildelt: kr 29 898

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Engangs endoskoper med kamera.

Prosjektet består i utvikling av medisinske endoskoper med kameraløsning for undersøkelse av endetarm og kvinnelige gynekologiske undersøkelser. Det er såkalte anoskop, rektoskop, og vaginalspekula. Det er idag stadig større krav til dokumentasjon med bildelagring i pasientjournal. Ovennevnte ins...

Tildelt: kr 73 113

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Støtte til EHiN 2018 - Norges nasjonale møteplass for e-helse

EHiN (EHelse i Norge) har utviklet seg til den nasjonale møteplassen for e-helse på tvers av organisasjoner, næringsov og offentlig sektor, med en politisk Organiseringen av EHiN med 7 parallelle spor, 1300 deltakere og 140 talere liger på IKT-Norge. I samarbeid med mange aktører blir programme...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2018

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fase 1: Artificial Social Skills

Sosiale evner er viktige for å kunne bygge gode team, og forskning antyder at det også gjelder når roboter er en del av teamet. I dette prosjektet utforsker vi hvilken effekt det har på mennesket dersom roboten har forskjellige grunnleggende sosiale egenskaper. I begrepet sosiale egenskaper m...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2021

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Simis AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Forskning og forbedringer på sporingsalgoritmer - Detec AS

Formålet med prosjektet er å forbedre sporingsalgoritmer, og å videreføre samarbeidet Detec AS har hatt med SINTEF.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Akershus

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool WPC Wireless Power and Communication

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste. SINTEF skal utføre simuleringer på WPC sin eksisterende antenneløsning for kommunikasjon i vann. Simulering skal utføres for å karakterisere ytelsen i eksis...

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Piql

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Buskerud

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool: Temperaturmåling og temperaturregulering ved 3D printing i metall.

Prosjektet skal evaluere og velge alternative IR måleutstyr for bruk i additiv produksjon av metall. Dataregistrering og analyse. Vurdere algoritmer for optimal styring av produksjonsprosessen. Forskningsinstitusjonen Teknova har kompetanse på dette feltet. Prosjektet vil knytte bånd mellom bedri...

Tildelt: kr 68 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Uppercase

Vi leverte i høst BIA-søknad med tittel Boligkjøpsassstenten. Vi benyttet bistanden i ForskerPOOL til: 1) å utforme en prosjektskisse og en BIA-søknad, 2) arbeidsmøter hvor vi presenterte, og fikk presentert relevant, dagsaktuell forskning innen maskinlæring og dyp læring

Tildelt: kr 65 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Sikkerhets analyse av ende til ende krypterings protokoll

Encap har under 10 års tid arbetat med sikkerhet inom bank og finnans og inriktat sig på fremst autentisering men oxå digitala signaturer. Tils for et tag sen så litade vi helt på sikkerhets mekanismer på de supporterade plattform (iOS og Android) men har den sista tiden insett att sikkerheten m...

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Smarte byer i sør-øst norge

Digitaliseringen i mange kommuner og organisasjoner feiler, forsinkes og fordyres i den digital transformasjon. Digitalisering dekker flere fagområder og bransjer. AGS IT-Partner fornyer seg kontinuerlig og tjenester innenfor tingens internett og smarte byer kan være høyaktuelle. Derfor vil AGS...

Tildelt: kr 42 594

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Unmanned Nordic Conference (UNC) 2017

UNC har i år et bredt og fyldig program over to dager med både hovedsesjon og paralellsesjon. Arrangementet vil være hos Telenor på Fornebu. Programmet inneholder bl.a. åpningstale av samferselsminister Ketil Solvik Olsen, paneldebatter om "Hvilke muligheter har norsk droneindustri for utviklin...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool SensoReg

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 79 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Spillexpo 2017 - En samlende arena for konsumenter og fagmiljøet innen spill- og teknologi i Norge

Spillexpo 2017 er oppfølgeren til Spillexpo 2016, den første dedikerte spillmessen på norsk jord. Spillexo 2017 vil ha en bred publikumsprofil og være et samlende organ for det norske spillmiljøet. Inspirasjonskilden for messen er storheter som E3-messen i Los Angeles, svenske Gamex og tyske Game...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Fully automated traceabillity of QC results for ETO Production

Bakgrunn og målsettingene for prosjektet Prosjektet hadde en ambisiøs målsetning om å utvikle en automatisert kvalitetskontroll for produksjon av små serier: AutoQC-systemet. Utfordingen er at det alltid vil være en betydelig variasjon i prosessforholdene når man sammenligner ulike produktser...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2022

Sted: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2017

Årets tema er "Det digitale kappløpet" Konferansen er en møteplass for alle som arbeider med utvikling og effektivisering av offentlig sektor med IKT som virkemiddel. NOKIOS er en arena der forvaltere, utviklere, forskere, planleggere og premissleverandører møtes. Deltakerne er fra det offentlig...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

SikkertNOK Conference 2017

SikkertNOK 2017 is the seventh chapter of the annual national conference on information security. It serves the dual purpose of raising public awareness on information security and bringing key people in the information security sector and the research sector together. NorSIS is the national orga...

Tildelt: kr 33 597

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Innlandet

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Real-Time-Web som neste generasjons Internett

Nornirs teknologi Real-Time-Web (RTW) er et nettverk av sammenlenkede data i sanntid. Teknologien utmerker seg med mulighet for sanntid, interoperabilitet og stor skalerbarhet. RTW kan opprette lenker devices i tingenes internett (IoT) seg i mellom og til eksisterende tjenester og maskiner i inte...

Tildelt: kr 69 647

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Kyma International Sound Symposium 2017 (KISS 2017)

Kyma International Sound Symposium (KISS) er en fagsamling som hvert år arrangeres forskjellige steder i verden, hvert år i tett samarbeid med firmaet Symbolic Sound som har vært pionér i utviklingen av lydteknologi siden tidlig 1990-tall. KISS består av artikkelpresentasjoner, verksteder og kons...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - ESNA AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Eldor Technology AS

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 60 087

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

AILARON Autonomous Imaging and Learning Ai RObot identifying plaNkton taxa in-situ

AILARON utviklet et nytt mobilt robotverktøy: et lett autonomt undervannsfartøy (LAUV) utstyrt med banebrytende bildebehandling og analytiske evner. Dette avanserte systemet validerte konseptet med å karakterisere biotaen i den øvre vannsøylen ved å bruke intelligent prøvetaking om bord, rettet m...

Tildelt: kr 9,5 mill.

Prosjektperiode: 2017-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

IKT-forskerpool

Prosjektet skal utarbeide en protokoll for klinisk test i samarbeid med utstyrsleverandør Prediktor Medical AS,faginstans for protokoller Link Medical AS og forskningsinstituttet Teknova AS. Dette samarbeidet skal resultere i alt underlag for oppstart av klinisk test ved Helse Sørøst Arendal.

Tildelt: kr 51 562

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Boneprox

Vi knyttet raskt kontakt med Sintef og utvikler/forsker. Samarbeidet har vært ganske bra, men vi ble dessverre ikke helt ferdige, men ettersom at timene som var tildelt er brukt opp, får vi gjøre den ferdig et annet sted.

Tildelt: kr 62 204

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Vestfold

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Signal Analysis Lab As

Signal Analysis Lab AS er et firma som spesialiserer seg på å analysere data. Vi ønsker å bruker IKT-forskerpool til å tolke resultatene av analyse av måledata fra mekaniske system.

Tildelt: kr 68 749

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Agder

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Prosa Security

Formålet med prosjektet er å knytte kontakter mot akademia og utnytte kontaktene på en mest mulig hensiktsmessig måte til bedriftens beste.

Tildelt: kr 68 499

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

ESORICS 2017 European Symposium on Research in Computer Security

ESORICS is a prestigious European research event in Computer Security. Since its inception in 1990, ESORICS has been hosted in a series of European countries and has established itself as the premiere European research event in computer security attracting an international audience from both the ...

Tildelt: kr 49 999

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Innlandet