73 prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Pandemic Entanglements: The Political Ecology of Industrial Meat Production in the “Pandemic Era”

Det internasjonale naturpanelet (IPBES) erklærte nylig at vi lever i en «pandemisk tidsalder» med et økende antall og hyppigere utbrudd av sykdommer spredt mellom dyrearter, inkludert mennesker. Slike sykdommer kan potensielt forårsake fremtidige pandemier som vil ha sterk innvirkning på samfunn ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

The rural dimensions of energy transitions in the Global North

The objective of this research stay and research collaboration is to develop an integrated analytical framework to study the rural dimensions of energy infrastructure development and energy transitions in the Global North. How to secure reliable, affordable and environmentally sustainable energy...

Tildelt: kr 0,43 mill.

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

"Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence", Arne Næss Symposiet med Lord Anthony Giddens, nordiske forskere og studenter.

The 2021 Arne Næss Symposium is an annual UiO's event that has been postponed form 2020 to 2021 due to the Covid crisis. In 2020, the Arne Næss Professor(2020/21) - Lord Anthony Giddens - held a preamble webinar "What's Next: Covid 19 and the Future World Order" (https://www.sum.uio.no/english/re...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2021-2021

Sted: Oslo

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

Norways public-private cooperation for pandemic preparedness and response (PANPREP)

Globalt samarbeid er nødvendig for å løse globale kriser som Covid-19 pandemien. Dette innebærer ikke bare samarbeid mellom stater, men også mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, slik som myndigheter, næringsliv, internasjonale organisasjoner som FN og Verdens helseorganisasjon, sivi...

Tildelt: kr 10,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Health Politics network support

Global helsepolitikk-gruppen forsker på sosiale og politiske forhold knyttet til global helsepolitikk. Denne tverrfaglige gruppen er satt sammen av forskere med bakgrunn innen sosialantropologi, statsvitenskap, internasjonale studier og utviklingsstudier. Forskningsrådets evaluering av samfunnsv...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Chinese Multilateralism and its Impact on Environmental and Democratic Governance in Africa and Latin America

Kina får stadig økende innflytelse på utformingen av en ny verdensorden. Dette er blitt særlig tydelig gjennom Covid-19 pandemien. Det skjer blant annet gjennom påvirkning på forutsetningene for demokrati og miljøstyring, særlig i lav- og mellominntektsland. Dette prosjektet studerer hvordan Kina...

Tildelt: kr 9,1 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Working Through Violence: SMEs and the SDGs in Fragile Urban Spaces (UrbanSMEs)

I store deler av verden er det småsmåbedrifter som skaper de fleste jobbene, og som gir flest mennesker levebrød. Særlig i store byer i fattige land er småbedrifter viktige arbeidsgivere, og det er her størstedelen av jordas befolkning vil bo i fremtiden. Mange slike storbyer har imidlertid et st...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

The Smartphone Pandemic: Mobile technologies and data in the COVID-19 response (SMARTCOVID)

I løpet av den første måneden av COVID-19-pandemien rapporterte mange internasjonale medier om kinesiske myndigheters oppsiktsvekkende bruk av ny teknologi for å få sykdomsutbruddet under kontroll: fra droner som deler ut medisiner, og roboter som tilbyr pleie, til bruk av mobilapper som sporer o...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Oslo

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Indias Footprint in Africa: South-South Cooperation and the Politics of Gifts and Reciprocity

Det er stor interesse og rivalisering blant de store verdensmaktene om innflytelse i Afrika. Noen hevder at det foregår en «ny kamp for Afrika» der store vestlige makter og nyere globale aktører som India og Kina alle kjemper om kontinentets oppmerksomhet. En viktig kanal for indisk engasjement h...

Tildelt: kr 5,9 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2020 with Anthony Giddens as Arne Næss Professor: "Nature and Humanity in the Age of Artificial Intelligence"

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Oslo

ENERGIX-Stort program energi

Velvære i byen: Lavutslipp eller lykke?

Kan reduserte utslipp og lavere energibruk forenes med trivsel og vinn-vinn for både miljøet, lommeboka og hjertet? Det er vedtatt meget krevende energi- og klimamål for årene som kommer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette vil ikke bare kreve tekniske og forvaltningsmessige endringer...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2019-2019

Sted: Oslo

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Norwegian Network for Asian Studies

Det er ingen som helst tvil om at Asia vil spele ei heilt avgjerande rolle for å oppnå FN sine berekraftsmål. Regionen er i full fart på veg tilbake til si historiske rolle som verda sitt økonomiske sentrum og ei heil rekkje asiatiske land har fått til imponerande økonomisk utvikling og fattigdom...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2019 - Global Justice Today: How to Fight the Power of Oligarchs and Tax Havens?

Project description: The Arne Næss Symposium is part of the Arne Næss programme at the University of Oslo established in 2007. Based at the Center for Development and the Environment at UiO, the Arne Næss Chair and Symposium are today the only ongoing project that preserves and critically develop...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2019-2020

Sted: Oslo

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Arne Næss Symposium 2018 - Homo Futurus: Environmental, Religious and Technological Perspectives

The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment at the University of Oslo, draws on the legacy of Norway’s foremost eco-philosopher, Ghandi scholar and environmental activist. The Programme’s overall aim is to bring together young researchers, leading international thinkers, and pra...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Oslo

FORSKKOMM-Nasjonal kompetansebygging

Communicative Circuitry of the Green Shift (COGS)

Dette prosjektet tar utgangspunkt i at hvordan forskningskommunikasjon foregår påvirker hva som blir kommunisert og hvilken form det får. Derfor vil dette prosjektet fokusere på hvordan ulike praksiser innen forskningskommunikasjon bygger opp om eller undergraver gode samarbeidsrelasjoner, heller...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2018-2021

Sted: Oslo

INDNOR-India-programmet

Arrangementsstøtte Indiakonferansen 2017

...

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo

BIONÆR-Bionæringsprogram

FUTUREFOOD workshop

Mye skjer på veien fra en politisk plan blir utformet til den implementeres. I global helse-feltet har handlingsplaner om mødrehelse blitt viktige. Politiske planer formuleres ofte langt borte fra de virkelighetene de er rettet mot og skal forbedre, og virker ofte annerledes enn de opprinnelig va...

Tildelt: kr 56 943

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

The Tenth Anniversary ('Jubileum') of the Arne Naess Symposium on Global Justice and the Environment

Midlene som det søkes om fra NFR går til formidling av Arne Næss Symposium, "Imagining Ecomodernity" 15 september 2016 i Gamle Festsal, UiO (se vedlagt beskrivelse av 2016 AN symposium). Formidlingen vil i hovedsak være TV produksjon for Kunnskapskanalen NR2 i samarbeid med Unimedia - et progra...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2017-2017

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Negotiating girl power: empowering adolescent girls to build a sustainable development

Som en del av det større GLOBVAC-finansierte forskningsprosjektet 'NGOer og mødrehelse - NGOMA', er hovedmålet med denne studien å kartlegge overføringen av globale normer, politikk og programmer rettet mot kvinners- og unge jenters helse via internasjonale NGOer. I likhet med NGOMA fokuserer stu...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Beyond North and South: Constructing Global Governance for the 21st Century

As the millennium moves towards its third decade, we observe contradicting tendencies that call for new ways of thinking about governance - from the local to the global. In an unprecedented way, all categories of countries have agreed to a common set of Sustainable Development Goals, building on ...

Tildelt: kr 0,41 mill.

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment is designed to critically continue and develop the intellectual legacy of Arne Næss. The Chair is awarded to international scholars who promote cutting edge insights into research on development and the environment and who explore burning issu...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2016-2017

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

NGOs and the transfer of global maternal health policies - NGOMA

En av de klareste trendene innen global helse de siste tiårene er den styrkede rollen til ikke-statlige aktører, enten selskaper, filantropiske stiftelser, offentlig-private partnerskap eller ikke-statlige organisasjoner (NGOer) og sivilsamfunnsaktører. Nettopp denne trenden er det NGOMA-prosjekt...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2014-2019

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

2015 has been a unique year in the history of the Arne Næss Chair for five reasons. 1) The Chair was held by David Sloan Wilson, a world-known evolutionary biologist who has done pioneering research on cooperation and altruism as conditions for a sustainable and just society; 2) Prof. David Slo...

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektperiode: 2014-2015

Sted: Oslo

NORGLOBAL-Norge - Global partner

What Works? Why? And for Whom? Impact of Norwegian and Chinese Development Assistance in Malawi and Zambia

China and Norway appear to have very different models of development cooperation. Norway's aid is characterized by generous transfer of resources earmarked for activities related to the promotion of gender, human rights, democratic governance and climate-smart agriculture. Successive Norwegian go...

Tildelt: kr 4,8 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Oslo

IS-BILAT-Mobilitet Norge-USA /Canada

Friend, Partner, Saviour or Master? China's Aid and Poverty Reduction in Africa

In recent years, China has become much more assertive in international development, trade, environment and foreign aid policies. The country represents a counterweight to the policies and development aid models that have for long been promoted directly or indirectly in poor countries by the Glob...

Tildelt: kr 0,19 mill.

Prosjektperiode: 2013-2014

Sted: Oslo

GLOBVAC-Global helse- og vaksin.forskn

Young scientist grant for Katerini T. Storeng: Advocacy and policy change for health equity in low-income countries

GLOBVACs Unge Forskere-stipend har støttet karriereutviklingen til Katerini T. Storeng. Storeng er medisinsk antropolog med PhD fra London School of Hygiene & Tropical Medicine i Storbritannia, med interesse for global helsepolitikk og praksis. Stipendet støttet hennes deltakelse i forskjellige i...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Arne Næss Chair, Arne Næss Symposium & Arne Næss Seminarene

Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment is designed to critically continue and develop the intellectual legacy of Arne Næss. The Chair is awarded to international scholars who promote cutting edge insights into research on development and th e environment. The Chair is awarded to in...

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektperiode: 2012-2013

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Gender and Agricultural Change in Argentina: The Impact of Gene Modified Soybean Revolution

Based on anthropological fieldwork among Argentine farmers in Santa Fe province, this project is a continuation of an over-time research on social change in rural Argentina initiated in 1973. It aims to analyse the impact of the "GMO revolution" that has taken place in Argentina over the last two...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Oslo

LATIN-AM-Latin-Amerika-programmet

Sustainable development in Peru. A study of the factors that determine sustainable consumption and wellbeing across socio-economic groups

Denne forskningen har adressert to beslektede problemstillinger. Den første dreier seg om forholdet mellom personlig motivasjon og lykke på tvers av sosioøkonomiske grupper i Peru. Psykologisk forskning viser at folk som prioriterer penger, popularitet og fysisk utseende (ytre motivasjon) over ti...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2014

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of civil society in environmental governance and climate change policymaking- A case study of the UN-REDD in Bolivia

Sivilsamfunnets rolle i miljøstyring og utforming av skog- og klimapolitikk I 2008 ble Bolivia et av de første pilotlandene i FNs klimaprogram for Reduserte utslipp fra avskoging og degradering av skog (UN-REDD). Over 50% av folket i Bolivia er urfolk og 10 % bor i eller er avhengig av skoge...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2011-2016

Sted: Oslo