0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

EuroHPC MultiXscale, Centre of Excellence in exascale-oriented application co-design and delivery for multiscale simulations

I dagens digitaliserte verden har programvare blitt et uunnværlig verktøy som alle bruker hver dag på telefonen, datamaskinen sin eller i skyen. Forskere er intet unntak. De er avhengige av programvare for å drive åpen vitenskap, for å støtte nye oppdagelser innen bioinformatikk og personlig hels...

Tildelt: kr 1,6 mill.

Prosjektperiode: 2023-2026

Sted: Vestland

BALANSE-Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse

Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen

Universitetet i Bergen har ledet studien «Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen" som har fått midler gjennom Forskningsrådets Balanseprogram. Prosjektet, med kortnavnet Balanse-Bergen, var et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Hav...

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektperiode: 2014-2017

Sted: Vestland

MILUTARENA-Formidlings- og koordineringstiltak knyttet for miljø- og utviklingsforskning

Association of Polar Early Career Scientists (APECS) International Directorate Office - Shaping the Future of Polar Research

The project Association of Polar Early Career Scientists (APECS) International Directorate Office - Shaping the Future of Polar Research is a succession of the previous project APECS: Shaping the Future of Polar Research International Office funded by the Research Council of Norway from 2010 to 2...

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektperiode: 2013-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SAMANSVAR-Ansvarlig innovasjon og bedriftenes samfunnsansvar

NanoRedux - Perspectives on Reduction in Nanomedicine

NanoRedux er et prosjekt som ligger i skjæringspunktet mellom vitenskapsfilosofi og etikk. Hovedproblemstillingen er på hvilken måte nanomedisinske tilnærminger, der både diagnose og behandling foregår på et stadig mer presist molekylært grunnlag, har innvirkning på våre begreper om sykdom og hel...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2013-2015

Sted: Oslo

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Participation in Emerging Leaders 2013

See attachment

Tildelt: kr 26 999

Prosjektperiode: 2013-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Quality, accessibility and coordination of health care in Norway for people with chronic illnesses - seen from the users point of view

Medisinsk usikkerhet - forstått som en situasjon hvor sikker medisinsk kunnskap om sykdommers årsaker, diagnostisering, behandling og/eller prognose er mangelfull - gjelder all klinisk medisinsk praksis. For noen tilstander er graden av usikkerhet spesielt stor. Selv om moderne biomedisin har rev...

Tildelt: kr 4,5 mill.

Prosjektperiode: 2012-2017

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SIOS-PP-Svalbard Inte Artic Eart Ob Sy

Etabl.partn.20 - UiT

...

Tildelt: kr 53 547

Prosjektperiode: 2011-2015

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

APECS: Shaping the Future of Polar Research International Directorate Office

Norway, as many western countries, is facing a scientific generation gap in conjunction with the difficulty in recruiting natural and physical scientists. The work of APECS is helping young scientists maneuver the challenging academic world, encouraging t hem to stay in science, and recruit the n...

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektperiode: 2010-2012

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

DIV-INT-Annet internasjonalt samarbeid

Synliggjøring av norsk vitenskapelig nordområdesatsing

Utstillingen NORD! Vitenskap ved verdens ende vil fokusere på dagens forskningsfront ved å eksponere fire sentrale forskere innenfor nordområderelaterte og Nansen-relevante temaer, fra hhv. Havforskningsinstituttet, Meteorologisk Institutt, Norsk Polarins titutt. I hvilken grad er Nansens hypotes...

Tildelt: kr 0,54 mill.

Prosjektperiode: 2010-2011

Sted: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Chemical Biology Platform by ChemBioNet Norway - Knowledge-building Project with User Involvement (KMB)

Chemical biology (CB) involves use of small molecules to perturb and study biological function. Small molecular compounds (SMC) with molecular weight below 500 Da have proven extremely important to explore function at the molecular, cellular, and in vivo level and for treating diseases. Most med...

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektperiode: 2009-2012

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Zirh, Besim Can, Tyrkia. statsstipend 2008/09

...

Tildelt: kr 70 000

Prosjektperiode: 2008-2008

Sted: Oslo

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Prosjektetablering EUs 7. rammeprogram (UiT i FP7)

Deltakelse i EU forskning er strategisk meget viktig for UiT. Ledelsen ved UiTø har derfor mobilisert til innsats mot FP7. Posisjoneringsmidlene fra Forskningsrådet vil sammen med Universitetets egne ressurser benyttes til målrettet innsats mot FP7. Aktiv iteten er langsiktig men vil i 2006 konse...

Tildelt: kr 1,9 mill.

Prosjektperiode: 2008-2013

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Kunsthøgskolen i Oslo

...

Tildelt: kr 0,72 mill.

Prosjektperiode: 2008-2010

Sted: Oslo

FUGE-Funksjonell genomforskn.i Norg

FUGE - Øst II - Funksjonell genomforskning i Østlandsregionen Handlingsplan 2007 - 2011 - Søknad om regional støtte

Foreliggende femårsplan og søknad fra FUGE-region Øst er utarbeidet av FUGE-Øst med medlemmer fra Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH). Planen tar sikte på realisere hovedmålene angit t over. Sentrale virkemiddel for å nå d...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2012

Sted: Oslo

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Terashima, Yumi (JP), stp-utl-07/08

...

Tildelt: kr 32 500

Prosjektperiode: 2007-2007

Sted: Oslo

IPY-Det internasjonale polaråret 2007/2008

The Thorpex television documentary

Summary of the Thorpex television documentary The project will be researched and planned in 2007 and the filming and editing will take place in 2008. A team of researchers at Andøya base has 20 days in which to reveal one of the great mysteries of the Barents Sea. They will fly in and get acqu...

Tildelt: kr 0,40 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Vestland

TU-Tungt utstyr

Ultra-high throughput sequencing national platform

Recent technological breakthroughs making possible low cost ultra-high throughput gene sequencing open up a new era within biology. It is now possible to sequence a bacterial genome in less than a week, a human chromosome in 3-4 weeks or generate million s of metagenomic sequences in days. While...

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2008

Sted: Oslo

PES-POS-Prosjektetablererstøtte EU

Posisjonering mot EUs 7. rammeprogram (UiTø i FP7)

...

Tildelt: kr 0,62 mill.

Prosjektperiode: 2006-2008

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SMADRIFT-Ordning for finansiering av små driftsm.

Små driftsmidler - Høgskolen i Tromsø

...

Tildelt: kr 0,66 mill.

Prosjektperiode: 2006-2010

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

PES-INST-Prosjektetablererstøtte EU (FoU)

Improved Climate Predictions from Research on the Natural Climate Variability of Warm Periods

...

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Vestland

FORMNT-Formidlingsprogrammet MNT

Værets ansikt - Forprosjekt tv serie om forskning på vær og klimaforhold og hvordan været former mennesker og samfunn

Menneskehetens historie preges av kampen mot værgudene. TV serien ”Værets ansikt” handler om denne kampen – hvordan mennesket har forsøkt å tilpasse seg, kontrollere, og å forutsi været. Programmene ”På værgudenes nåde”, ”Værprofetene”, og ”Været endrer v erden” forteller historier om dette uforu...

Tildelt: kr 75 000

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Vestland