0 antall prosjekter

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Persistence or change? Lessons from the introduction of enhetsskolen in Denmark and Norway

Prosjektet bidrar til den globale debatten om hvordan man kan overvinne dagens samfunnsutfordringer når det gjelder utdanningsforskjeller og begrensede utdanningssystemer. Norge og Danmark har en høy grad av sosial likhet i samfunnet, og vi vil levere nøkkelkunnskap om hvilken rolle landenes utda...

Tildelt: kr 10,1 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

REinventing STrategies for healthy Ageing; Recommendations and Tools (RESTART) A randomized controlled trial (RCT)

Kan vi styrke helsen hos eldre voksne med høy sykdomsrisiko? Befolkningen eldes, vekt og stillesitting øker, og det samme gjør behovet for helse- og omsorgstjenester. Overgangen fra arbeidsliv til pensjonistliv er et mulighetsvindu for å forebygge sykdom. Forskning viser imidlertid at mange enke...

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektperiode: 2023-2027

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Thermal properties of Arctic fox fur and the effect of fur lice infestation

This project will collaborate and run alongside the Norwegian Polar Institute (NPI) annual monitoring program on arctic fox population in Svalbard. Fur lice in the arctic fox was first identified on Svalbard in 2019 (Buhler et al. submitted). The prevalence at the time was low (approx. 10% of the...

Tildelt: kr 39 999

Prosjektperiode: 2023-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Norwegian Research School of Social Work and Child Welfare

NORWEL er den første forskerskolen i sitt slag til å tilby en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. Skolen har som mål å bli en betydelig kraft i arbeidet med å styrke forskningskapasiteten innen disse områdene. Skolen er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet,...

Tildelt: kr 15,9 mill.

Prosjektperiode: 2022-2030

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Do snowshoes influence movement and route choice of Svalbard rock ptarmigan over snowy ground? (RiS ID 11821)

We are aiming to determine how changes in snow properties influence the function of a key adaptation for Arctic animals - the evolution of a snowshoe foot. Whilst increases in foot area are well known to provide extra support during movement over snow there is currently no data examining the rela...

Tildelt: kr 84 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Tectonostratigraphic evolution of the Billefjorden Group Sediments on Bjørnøya and Hornsund, RiS ID 11764

This project is the backbone of my PhD topic for which I investigate the tectonic and climatic forcing on Upper Paleozoic rift basin sequences on Bjørnøya and Hornsund. The main goal for the fieldwork is to visit exposed outcrops, acquire sedimentary descriptions, logs, collect samples and to acq...

Tildelt: kr 87 668

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Svalbard stories: A qualitative fieldstudy on emplacement under new environmental regulations in the High North

Svalbard is undergoing rapid environmental changes alongside with a developing tourist industry and strict environmental regulations underway, by which residents in Longyearbyen must adjust into. Through anthropological fieldwork and in-depth interviews, this master project will investigate the n...

Tildelt: kr 14 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

A deeper impact – Effects of artificial light on zooplankton and fish during the polar night

Recent advances in stduying Arctic marine ecosystem during the polar night have revealed continuous activity and biological interactions across most trophic levels and taxonomic groups, with light as the regulative factor, even at the dead of night. In a system where organisms are adapted to dete...

Tildelt: kr 0,48 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

KULMEDIA-Kultur- og mediesektoren

The New Sámi Renaissance: Nordic Colonialism, Social Change and Indigenous Cultural Policy

Urfolk over heile verda er framleis politisk undertrykt og utsett for økonomisk utbytting, noko som trugar deira eksistens. Samtidig er det ei aukande interesse for, og til og med ei auka forståing for urfolk sine kulturar og identitetar. Dette er særleg merkbart innanfor felta kunst og populærku...

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Governance of Marine Litter in the Arctic (GOMPLAR). Comparing international governance and legal frameworks to inform Arctic governance

En internasjonal forskningsgruppe (Norge, Sør-Korea, Kina) sammenligner styrings- og forvaltningsregimer for marin forsøpling i to regioner: nordøstlige Atlanterhav (NØA) og nordvestlige Stillehav (NVS). Elementer i juridiske og politiske regimer fra konvensjoner og avtaler i disse regionene kan ...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Characterising sea ice algal habitat properties under thin and thick snow cover using UHI and HPLC analysis

The Arctic sea ice cover is rapidly changing due to global warming, and the need for in situ data of the response of ice algal communities, which contribute to marine food webs and influence biogeochemical cycling, is growing. There are substantial gaps in understanding the impact of climate cha...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Photophysiological responses of sea ice algae to changes in salinity (PRS)

Sea ice in the Arctic Ocean is rapidly changing and its surface waters are expected to freshen due to climate warming. This is likely to affect the algal communities living within it, with uncertain consequences for the Arctic marine ecosystem its biogeochemistry. The PRS project will assess the ...

Tildelt: kr 79 982

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

SSF-Svalbard Science Forum

Hiding in the shadows: effects of environmental stressors on male calanoid copepods

Polar ecosystems are particularly vulnerable to effects caused by environmental stressors of anthropogenic origin, such as ocean acidification (OA) or ocean warming (OW). Calanoid copepods of the genus Calanus are key species in the Arctic food web and constitute up to 90% of the zooplankton biom...

Tildelt: kr 98 999

Prosjektperiode: 2021-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: From Sustainable Resources to novel marine nutraceuticals for the management of Metabolic Syndrome (SuReMetS)

Prosjektet SuReMetS utvikler nye marine ingredienser fra mikroalger og ikke minst restråstoff fra fiskeindustrien. Ved samtidig å lete etter nye enzymer for å prosessere biomassen fra fisk og alger er målsetningen å finne nye komponenter som forebygger utvikling av metabolsk syndrom. Den kronisk...

Tildelt: kr 5,8 mill.

Prosjektperiode: 2020-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

KOMM: Tackling drug resistant acute myeloid leukaemia with the next-generation FLT3 inhibitor

Dette prosjektet har sitt utgangspunkt i molekyler som vi har isolert fra et bunnlevende arktisk, marint dyr. Disse naturstoffene viste seg å drepe enkelte typer av kreftcelletyper mens andre typer kreftceller ikke ble påvirket. Våre undersøkelser viste at effekten vi så på kreftcellene skyldtes ...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Collaborative Studies of Two Resource Ecosystems in Shelf, Slope and Oceanic Regions of the Norwegian and South-China Seas

Farvannene utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms og den sterkt befolkete Guandong regionen, med flere storbyer, er karakterisert som høyproduktive marine områder på sokklene og sokkelskråningene som leder ned til dyphavet. Begge områder har tradisjonelle fiskerier med stor viktighet for lokalbefol...

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

DL: Digital discovery of antimicrobial molecules from marine Arctic resources with reduced risk of triggering resistance

Antimikrobiell resistens forårsaker i dag rundt 700 000 dødsfall årlig, med en estimert økning på 10 millioner i løpet av de neste 30 årene. Kontinuerlig utvikling av antimikrobielle forbindelser med nye virkemåter er viktig for å redusere risikoen ved antimikrobiell resistens. For å bidra til å ...

Tildelt: kr 19,9 mill.

Prosjektperiode: 2017-2023

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku

NORRUSS-Nordområdene og Russland

Detection and Characterization of Anthropogenic Oil Pollution in the Barents Sea by Synthetic Aperture Radar

Økende aktivitet i fjerntliggende polare områder impliserer en betydelig risiko for petroleumsrelatert forurensing i det sårbare miljøet. Målet med prosjektet er å utvikle metoder basert på syntetisk apertur radar (SAR) for å optimalisere bruken av data fra jordobservasjonssatellitter til å ov...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2014-2018

Sted: Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku