0 antall prosjekter

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Better attention, better communication? How ADHD and multilingualism influence children’s pragmatic development

Forestill deg at du og din venn hører på et kjedelig foredrag og vennen din lener seg mot deg og hvisker med himlende øyne: «For et smart utsagn!». For å forstå hva hun mener er det ikke tilstrekkelig å kunne setningens grammatikk eler ordforråd. Det krever vel så mye såkalt pragmatisk kompetanse...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Second-language communication in workplace settings - the case of Polish migrants in Norway (NorPol)

Språkkompetanse blir ofte trukket fram som en suksessfaktor i arbeidslivet. NorPol-prosjektet vektlegger nettopp den rollen som språk og kommunikasjon spiller for inkludering og ekskludering i profesjonelle sammenhenger. Et viktig kjennetegn ved dagens arbeidsliv er at det involverer flere person...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The role of parental speech on infant language development: Insights from Norwegian language

Mange foreldre bruker intuitivt spedbarnsrettet tale (SRT) når de snakker med spedbarn. De forlenger og overdriver lyder, samt overdriver og varierer stemmeleie. Tidligere studier har antydet at SRT er universell og at foreldre anvender det for å hjelpe tidlig språkutvikling hos spedbarn. Tidlig...

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Oslo

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Morphosyntactic Production in Stroke-induced Agrammatic Aphasia: A Cross-linguistic Machine Learning Approach

Målet med Machine Learning Aphasia-prosjektet er å få bedre innsikt i afasi, en tilstand som er preget av språk / kommunikasjonsvansker som følge av hjerneskade. Verb-relatert morfosyntaktisk forringelse er et av hovedtrekkene til agrammatisk afasi. Selv om det har blitt gjort mange studier på m...

Tildelt: kr 10,8 mill.

Prosjektperiode: 2019-2024

Sted: Oslo

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

MultiLing in partnership with South Africa and USA

MultiLings mål er å skape nyskapende kunnskap om individuell og samfunnsmessig flerspråklighet gjennom livsløpet, inkludert flerspråklig kompetanse, flerspråklig praksis og flerspråklighet, språkideologier og språkpolitikk. Særskilt er målet vårt å bygge bro mellom gapet mellom psykolingvistisk /...

Tildelt: kr 3,3 mill.

Prosjektperiode: 2019-2022

Sted: Oslo

IS-AUR-Samarb.progr. Norge Frankrike

Language contact and language change across Three Generations in Turkish families in Norway and France

This project is based upon a collaboration among scholars whose expertise lies in Turkish as a heritage language spoken in Europe and its contact with majority languages such as Norwegian, French and Dutch, [see Akinci (2004, 2009, 2010, 2016) Nistov (1989, 1999, 2001), Türker (1993, 1999, 2000...

Tildelt: kr 48 236

Prosjektperiode: 2017-2018

Sted: Oslo