0 antall prosjekter

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

European Conference on Information Retrieval

The European Conference on Information Retrieval (ECIR) is the premier European forum for the presentation of new research results in the broadly conceived area of Information Retrieval. ECIR features full-paper and poster presentations, system demonstrations, tutorials, workshops, an industry-o...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

NewbornTime – Improved newborn care based on video and artificial intelligence

NewbornTime prosjektet handler om forbedret nyfødtomsorg ved bruk av kunstig intelligens (AI) for aktivitetsgjenkjenning i video fra tiden under og etter fødselen. Mangel på oksygen for et barn under og etter fødsel kan føre til fødselasfyksi, en ledende årsak til dødsfall for nyfødte, cerebr...

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektperiode: 2021-2025

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

5G Management and Orchestration for Data and Network Integration

I løpet av det neste tiåret vil kommunikasjonsteknologien bli dominert av femte generasjon (5G) mobilnettverk, som for tiden er under distribusjon i mange land. Selv om 5G for øyeblikket består av en forbedring av ytelsen til 4G, forventes de fremtidige versjonene av 5G å revolusjonere trådløs ko...

Tildelt: kr 14,4 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

The 6th ACM SIGIR / The 10th International Conference on the Theory of Information Retrieval

The ACM SIGIR International Conference on the Theory of Information Retrieval (ICTIR) provides a forum to present and discuss research related to the theory and practice of Information Retrieval (IR). Previous iterations of the conference have been held in the USA, China, and several European cou...

Tildelt: kr 0,10 mill.

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Collaboration Network for Excellent Education and Research in Dependable and Secure Distributed Systems

Samarbeidsnettverket for fremragende utdanning og forskning innenfor pålitelige og sikre distribuerte systemer (CREDENCE) tar sikte på å utvikle og utvide eksisterende samarbeid i forskning og høyere utdanning mellom flere partnere fra Brasil, Canada, USA og Norge. Partnerskapet omfatter forsknin...

Tildelt: kr 3,2 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for joint Curriculum Development and Research in Energy Informatics

Skiftet til et globalt bærekraftig lavutslippssamfunn krever en radikal økning i bruken av fornybar energi. Utviklingen går mot økt desentralisert energiproduksjon, og digitalisering av hele verdikjeden. Avansert bruk av IKT er avgjørende for å realisere dette energiskifte. Dette understrekes ogs...

Tildelt: kr 3,0 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Rogaland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Efficient Trustworthy Computing with Blockchains and Biometrics

Blokkjeder har mange bruksområder i vårt moderne digitale samfunn, som f.eks. finansmarkedene og helsesektoren. Eksisterende blokkjeder har en del svakheter som forhindrer bruk i moderne digitale tjenester som krever høy datagjennomstrømning og kort ventetid, og som ikke sløser med energi. Dette...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2023

Sted: Rogaland

SSF-Svalbard Science Forum

Marine Tourist Activity Assessment, RSID 10938

There are many examples of incidents involving with vessels operating in the waters around Svalbard (Kystverket Beredskap, Hendelser Håndtert I 2016). There have currently been very few assessments considering the risk associated with activities taking place in relatively remote harbors without a...

Tildelt: kr 49 039

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Rogaland