0 antall prosjekter

SSF-Svalbard Science Forum

Tectonics, uplift and long term landscape evolution and inheritance onshore the western Svalbard margin

The Eocene to Oligocene Forlandsundet basin likely records the transition from transpression and orogeny to transtension and rifting along the western Svalbard margin. Basin sediments are exposed onshore parts of the eastern coast of Prins Karls Forland, making it an ideal site to study the kinem...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2022-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Unravelling redox variations and natural H2 formation in subduction zones through rock magnetism

Subduksjonssoner er områder på jorden der to tektoniske plater, konvergerer og kolliderer, noe som får den tettere platen til å dykke under den andre. Her spiller interaksjoner mellom væske og bergarter en nøkkelrolle i mobilisering av elementer som jern, karbon og hydrogen. Sirkulering av disse ...

Tildelt: kr 3,9 mill.

Prosjektperiode: 2021-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring of the Longyearelva river and river delta focusing on the potential effects of climate change, Svalbard. RiS ID: 11641

The aim of this project is to continue investigating and monitoring the hydro- and geological system and the dynamical changes of Longyearelva, Svalbard. It is a continuation of the 2020 project “Sediment Erosion and Transport in the Longyearelva catchment system, Svalbard” by Martin Løvaas, NTNU...

Tildelt: kr 30 186

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Monitoring of the Longyearelva catchment system and the influence of permafrost degradation in moraines through climate change, RiS ID 11641

This project will continue the monitoring of hydrological processes and sediment transport in Longyearelva from 2020 by Martin Løvaas and expand to investigations further upstream towards the glaciers. Techniques including drone photography, sediment sampling, and river-gauging stations will be u...

Tildelt: kr 30 180

Prosjektperiode: 2021-2022

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PROFESJON-Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger

Rock anchoring for stabilization of infrastructures with focus on the arching effect and rock-grout bond

Bergforankringer med høy kapasitet blir brukt til å stabilisere skråninger, støttemurer, spuntvegger, samt fundamenter for storskala infrastruktur. Svikt i ankrene setter infrastrukturen i fare og vil føre til alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Et berganker kan være oppbygd av et enkel...

Tildelt: kr 10,0 mill.

Prosjektperiode: 2020-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FORNY20-FORNY2020

MP: Drillputer - User-friendly Graphical User Interface for Real-time Drillstring Simulator

En borestrengssimulator er laget. Denne simulatoren er istand til å gjøre beregninger med høy nøyaktighet og svært raskt. Vi har identifisert et stort datasett på ca 20 brønner. Simulatoren er testet på dette datasettet og det grafiske brukergrensesnittet er på TRL nivå 6. Vi har også identifi...

Tildelt: kr 0,45 mill.

Prosjektperiode: 2020-2021

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Hambergfjellet Formation on Bjørnøya and The Development of The Bjarmeland Group in The Barents Sea RiS ID: 11389

There will be conducted a sedimentary log from Hambergfjellet Formation Bjørnøya and put in correlation with extent of the Bjarmeland group and Hambergfjellet formation in the Barents Sea.There has never been done a detailed sedimentological study on Hambergfjellet Formation. Will act as an field...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Sediment erosion and transport in the Longyearelva Catchment system, Svalbard.

Monitoring the hydro- and geological processes of the river and its catchment area over the hydrological season will provide a vital dataset for further analysis and mitigations to ensure the safety of the community. During May-October, of 2020, fieldwork will include: - Repeatedly collecting dro...

Tildelt: kr 24 518

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Carboniferous - Permian sandstone properties on Bjørnøya and the Barents Sea

This project will investigate Carbonieferous - Permain sandstones properties, provenance and diagenetic history with respect to sedimentological facies and depositional environments on Bjørnøya through a two-week-long field campaign and post field work analysis. Samples and sedimentological data ...

Tildelt: kr 67 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Geological Investigation of the Genesis of Hydrothermal Sulfide Mineralizations on the Barents Shelf

Global demand for mineral resources continues to increase, particularly non-ferrous metals which constitute vital components in many technologies imperative to the green shift. By investigating sulfide mineralizations in non-traditional environments, such as the mostly submerged continental Baren...

Tildelt: kr 55 999

Prosjektperiode: 2020-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

GAVEFORST-Gaveforsterkningsordningen

Academia agreement NTNU-Equinor/Akademiaavtalen NTNU-Equinor

Samarbeidet mellom Equinor og NTNU dekkes av Akademiaavtalen NTNU-Equinor for perioden 2014-2018, med omfang på NOK 12.000.000 per år i gavestøtte fra Equinor til forskning og utdanning ved NTNU, med prioritering av olje- og gassrelaterte disipliner. Hovedfokus er støtte til forskningsprofessorat...

Tildelt: kr 2,7 mill.

Prosjektperiode: 2019-2023

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Nanomorphology effects on the bioactivity and chemical activity of metal oxides, sulphides, and silicates

Gruveindustrien står nå ovenfor utfordringer knyttet til bærekraftig utvinning av stadig mer komplekse og fattige malmer. Dette krever kunnskap om hvordan svært små mineralpartikler vil reagere under prosessering av malmen. Dette gjelder spesielt under flotasjon. Modellene som er tilgjengelige fo...

Tildelt: kr 9,9 mill.

Prosjektperiode: 2018-2024

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Geochemical analysis of overbank sediments in Adventdalen and Ny-Ålesund

Sampling and analysis of overbank sediments is an efficient method for regional geochemical mapping, either for environmental studies or for prospecting of mineral resources. Ottesen et al, has previously used this method at Svalbard for a regional survey of a limited number of inorganic elements...

Tildelt: kr 9 397

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SSF-Svalbard Science Forum

Biofacies studies in the Botneheia Formation on Eastern Svalbard

I apply for the Artic Field Grant as a support to do field work for my master thesis. The project is a combination of sedimentology and paleontology studies on the Botneheia Formation in the Triassic age on Svalbard. There will be focus on the biofacies studies that occur in this formation in the...

Tildelt: kr 13 735

Prosjektperiode: 2018-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Interpretation of frequency-dependent seismic responses of finely layered, partially saturated and fractured reservoirs

Resultatene fra vårt prosjekt ble presentert på AGU, EAGE og SEG årsmøter.

Tildelt: kr 7,6 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Brazilian-Norwegian Subsea Operations Consortium

Energi er et av vår tids største utfordringer. Det globale energilandskapet er i utvikling med fornybar energi, bærekraft og lavkarbonutslipp høyt på agendaen. Med en stadig økende verdenspopulasjon og en forventet økning i energibruk med 20% de kommende 25 år, vil olje og gass fortsette å være v...

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektperiode: 2017-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

INTPART-International Partnerships for Excellent Education and Research

Partnership for advanced research and education within carbon storage and enhanced oil recovery between University of Calgary

Det forventes at karbonfangst og lagring vil bidra vesentlig til å redusere mengden av CO2 i atmosfæren. Det er fremdeles mange utfordringer knyttet til denne teknologien, og utdanning og forskning innen lagring av CO2 i undergrunnen har vært en viktig delaktivitet i prosjektet. I prosjektet er d...

Tildelt: kr 3,4 mill.

Prosjektperiode: 2016-2020

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Nano-enabled Sustainable Cement Sheath Behind Casings

Well cementing is an important operation during oil well drilling. The cement sheath must maintain well integrity behind the casing throughout the life of the well (20-30 years). Despite recent technological advancement with elastomers, polymers, fibres a nd reactive components, including self-he...

Tildelt: kr 6,7 mill.

Prosjektperiode: 2013-2016

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Geophysical methods for subsurface imaging and monitoring

Geofysisk reservoarmonitorering er et viktig verktøy for å øke produksjonen og sikkerheten på norsk sokkel. Vi bidratt med nye metoder og flere felteksempler og studier som har vært nyttige for industrien. 4D refraksjonsseismikk er ikke et standard verktøy i dag, men flere eksempler som er gjort ...

Tildelt: kr 15,1 mill.

Prosjektperiode: 2013-2019

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Reduction of non-productive time by in-depth analyses of wellbore restrictions based on real-time drilling data

Oil well drilling is getting increasingly complex. More process parameters are recorded and transferred from surface and bottom hole sensors at a much higher rate than earlier. Although technology is advancing, process failures continue to occur. Loss of time, caused by unwanted events, is costl...

Tildelt: kr 2,5 mill.

Prosjektperiode: 2010-2013

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Vertical transport of liquids in petroleum production

...

Tildelt: kr 0,86 mill.

Prosjektperiode: 2008-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Identification of rock and material properties with new 2-frequency ultrasound technique

The proposed project uses new, dual frequency ultrasound methods to addresses ultrasound identification of material properties such as rock properties during drilling and properties of polymer walls in flexible risers. New, dual frequency ultrasound metho ds (SURF methods) have been developed at ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2008-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

SFI-Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry

Senteret for Integrerte Operasjoner i Petroleumsindustrien (IO-senteret) har vært et Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) i perioden 2007-2015. Forskningspartnerne er NTNU (vertskap), SINTEF og IFE, 8 store olje- og gasselskap og 5 leverandørselskap er industripartnere og 7 internasjona...

Tildelt: kr 80,0 mill.

Prosjektperiode: 2007-2015

Sted: Trøndelag - Trööndelage

FRINAT-Matematikk og naturvitenskap

The Møre-Trøndelag Fault Complex - an integrated study

The goal of the present study is to integrate geological and geophysical methods in order to improve our knowledge on the geometry and the mechanics of the Møre-Trøndelag Fault Complex (MTFC). The MTFC is a crustal-scale fault zone whose core has been exh umed during geological times. As such it ...

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektperiode: 2007-2010

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

History Matching with 4D Seismics

History matching is a discipline which requires and involves expertise in different fields: geology, geophysics, rock mechanics, mathematics, computing and reservoir engineering. Early attempts at history matching were primarily based on matching producti on data, ie. well production and pressure...

Tildelt: kr 3,5 mill.

Prosjektperiode: 2006-2011

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Microbial Improved Oil Recovery

This PhD- research program will include the following activities: (1) Interfacial tension of oil/water/bacteria-system measured at reservoir conditions by the laser-light scattering method. (2) Measurement of wettability (contact angle) of a oil/water/bac teria/quartz-system at reservoir conditio...

Tildelt: kr 0,60 mill.

Prosjektperiode: 2005-2008

Sted: Trøndelag - Trööndelage

IS-STP-Statsstipendprogram, utlendinger

Ketilsson, Jonas islandsk statsstip 2005/06

...

Tildelt: kr 39 000

Prosjektperiode: 2005-2005

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Quantitative interpretation of 4D seismic data for improved reservoir management

Prediction of how a hydrocarbon reservoir is being drained is often based on a numerical flow simulation model. 3-D seismic surveying is the most efficient technique to obtain reservoir information between wells. If seismic acquisition is repeated severa l times over the life of a field, it is p...

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektperiode: 2005-2009

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Forprosjekt. Hydrate Technology for Storage and Transport of Natural Gas

NTNU in co-operation with Aker Kværner has developed hydrate technology for the storage and transport of natural gas. Laboratory studies have been carried out by NTNU and engineering, design and cost studies by Aker Kværner. The technology has been patent ed and all intellectual property rights h...

Tildelt: kr 99 999

Prosjektperiode: 2005-2006

Sted: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS-Maksimal utnyttelse av petroleumsreserver

Pressure Management in Subsea Drilling and Well Intervention for increased Productivity and Recovery

The Ocean Riser In-balanced Intervention System (ORIBIS) allows the Bottom Hole Pressure (BHP) to be controlled independent of flow rate through the well bore. The 7 3/8 inch High Pressure (HP) riser will carry a Subsea BOP and a LRP (Low Riser Disconne ct Package). On top of the HP riser will ...

Tildelt: kr 3,7 mill.

Prosjektperiode: 2005-2007

Sted: Trøndelag - Trööndelage